školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019
školní rok 2019/2020Akce ve školním roce 2015/2016


Nebuď oběť

Uvědomujeme si, že sociální sítě se staly nedílnou součástí života mladých, a proto je důležité informovat je o reálných hrozbách a nebezpečích, která mohou nastat vlivem neuváženého a nezodpovědného chování.
Dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Nebuď oběť, který své aktivity směřuje k šíření povědomí o rizicích spojených s používáním internetu. I v letošním roce jsme zorganizovali pro žáky 5. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A dvouhodinový program Sociální sítě a kybergrooming a hodinový program Netolismus. Lektor Mgr. Látal dokázal žákům přiměřeně jejich věku poutavě přiblížit různé formy nebezpečných a rizikových praktik ve virtuálním světě. Žáci získali obranu proti možným falešným profilům. Dozvěděli se, jak odhalit pravou identitu. Uvědomili si, jak mohou nahradit čas strávený u počítače a pomocí jednoduchého testu zjistili, zda už nejsou závislí na hraní her, stahování či bezcílném surfování. Lektor zaujal nejen žáky, ale i pedagogický dozor svým osobitým projevem. Pracoval se znalostmi žáků a navázal na to, co už umí, znají či zažili. Žáci se snažili přijít také sami na řešení problémových situací. Oživením programu se staly tvůrčí aktivity, při kterých žáci tvořili plakáty desatera bezpečného internetu. Akce se vydařila.

Fotografie z této akce.Workshop robotiky

V pondělí 2. 5. 2016 se někteří žáci z kroužku Robotiky zúčastnili dalšího Workshopu robotiky, který se konal v tělocvičně na ZŠ Otická. Partnerem celé akce byla firma Ostroj Opava.
Úvodní část této akce patřila soutěži, ve které museli žáci naprogramovat roboty Lego Educator tak, aby roboti splnili dva zadané úkoly. Hodnotila se přesnost splnění úkolů a také čas, za který žáci daný úkol zvládli. Do soutěže se zapojilo 11 družstev z 6 zúčastněných škol. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale přesto předvedli naši žáci skvělý výkon.
Po skončení soutěžní části měli žáci možnost předvést další své roboty, které vytvořili v kroužku Robotiky.
Celá akce se vydařila a žáci načerpali inspiraci pro další práci.

Fotografie z této akce.Exkurze do Osvětimi

28. dubna 2016 navštívili žáci 8. a 9. třídy naší školy muzeum koncentračního tábora v Osvětimi. Exkurze byla součástí výuky moderních dějin, zejména 2. světové války a holokaustu. Žáci na vlastní oči spatřili místa, kde docházelo k hrůzám nacistického barbarství, a odjížděli s poznáním, že už nikdy nechtějí dopustit, aby se opakovalo takovéto hrůzné zacházení s lidmi.

Fotografie z exkurze.Návštěva dětí z MŠ Sadová a Mostní

V dubnu jsme v naší škole přivítali předškoláky z mateřských škol Sadová a Mostní. Naši žáci dětem představili roboty, které sestavují ze stavebnice Lego v kroužku Robotiky. Roboti jsou na dálkové ovládání a předškoláci si s hraním užili spoustu legrace, robotům udělovali pokyny a sledovali, jak bourají překážky a vykonávají další činnosti. Poté děti shlédly několik fyzikálních pokusů, např. jak vytvořit oxid uhličitý, kterým lze uhasit oheň nebo nafouknout balonek. Zkusily si, jak otočit dnem vzhůru sklenici plnou vody a jen díky kusu obyčejného papíru popřít gravitaci a vodu ve sklenici udržet. Předškoláci odcházeli z naší školy plní nových zážitků. V červnu si ukážeme další roboty našich žáků a další fyzikální pokusy.

Fotografie z návštěvy MŠ Sadová.
Fotografie z návštěvy MŠ Mostní.Závod, kde je každý vítězem!

V sobotu 23. 4. 2016 proběhl v Městských sadech v Opavě 2. ročník netradičního běžeckého závodu JOY RUN. Během celého dne se uskutečnily 4 běhy. Nejprve své síly poměřily základní a střední školy, poté se na trať vydala družstva podporujících společností, následovaly sportovní kluby a celou soutěž uzavřel běh veřejnosti.
Tuto charitativní akci podpořil i tým naší školy ve složení Adam Kuzník, Adéla Sobková, Lucie Kovářová z 9.A, Šimon Henčl ze 7.B a paní učitelky Silvie Lidmilová a Nikola Henčlová. Spolu s Janou na speciálním sportovním vozíku zdolali 6 kilometrovou trať. Pomohli tak věčně usměvavé Janě aspoň na chvíli zapomenout na svůj handicap. Příjemným překvapením bylo setkání s dalšími pedagogy a žáky naší školy, kteří se v rámci jiných týmů připojili k podpoře handicapovaných mladých lidí.
Díky bohatému doprovodnému programu tato akce přilákala širokou veřejnost. Využili jsme příležitosti a potiskli si tričko, zaposlouchali se do skladeb skupiny Come and play, Baby second hand a ti odvážní vyzkoušeli bodyzorbing či překážkový běh. Strávili jsme pohodový sportovně zábavný den.

Fotografie z této akce.Adaptační odpoledne 7.A

V úterý 12. 4. 2016 se naše třída 7.A zúčastnila adaptačního odpoledne, které díky příznivému počasí proběhlo na školním hřišti a v prostorách školní haly. Z bohatého programu, který pro nás připravilo školní poradenské pracoviště, jsme nejvíce ocenili hry zaměřené na vzájemné sebepoznávání, spolupráci, posílení kamarádských vztahů. Zážitkové hry nám pomohly dovědět se něco více o druhých, ukázaly se osobnosti a charaktery jednotlivců při zvládání náročných činností. Nechyběla ani společná příprava občerstvení. Každá skupinka si upekla pizzu dle vlastní chuti. Po celou dobu panovala dobrá nálada, radost z pohybu i příjemně stráveného času.

Fotografie z této akce.Soutěž mladých zoologů 2016

V sobotu 9. 4. 2016 proběhlo ve výukovém centru Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2016 na téma Savci Afriky (anatomie, chování, způsob života, ohrožení, ochrana, význam, africké expozice v Zoo Ostrava).
Ve finálových soubojích skončilo v mladší kategorii na krásném 4. místě družstvo žáků 7.A kapitánky Daniely Fischerové ve složení Leontýna Krádlová, Zdeněk Ryšavý, Patrik Fedák a Anna Stojaspalová. Ve starší kategorii se na 5. místě umístilo družstvo žáků 9.A kapitánky Hany Rybové ve složení Lucie Kovářová, Adéla Sobková, Anna Lidmilová a Matěj Prchala.   Gratulujeme!

Fotografie ze soutěže.Projekt Emise - Den přírodních věd

Dne 31. 3. 2016 proběhl na Slezském gymnáziu v Opavě Den přírodních věd. Učitelé a studenti gymnázia si připravili pro ostatní studenty a emisaře na jednotlivých stanovištích pokusy z oblasti chemie, biologie, fyziky a matematiky, např.: Ohnivá show, Izolace DNA (odnesli jsme si svou vlastní DNA), Daktyloskopie, Chemiluminiscence, Suchý led a helium, Přírodní barviva.
Hlavním hostem a vyvrcholením celého dne byl Dr. Michael Londesborouhg. Poslední čtyři roky pracuje jako vědecký výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie v Řeži na boranech, karboranech a metalokarboranech. Jeho show byla úžasná.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě Dne přírodních věd.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě

Dne 22. 3. 2016 jsme s emisaři ostatních základních škol byli již podruhé pozváni do Centra nanotechnologií a Geologického pavilónu VŠB v Ostravě. V centru nanotechnologii jsme byli seznámeni s vlivem nanomateriálů na životní prostředí a na lidský organismus. Po prezentaci jsme se přemístili do Geologického pavilónu. V Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného je k vidění více než 15 000 exponátů. Sbírky jsou přehledně rozděleny na petrografickou, mineralogickou, paleontologickou, historickou část. Dále jsou tu sbírky regionální geologie Českého masívu, Západních Karpat nebo ložiskové geologie. Sbírky pavilonu jsou též zaměřeny na ostravsko-karvinský revír a těžbu uhlí. Mineralogickou část jsme navštívili minule, dnes jsme byli seznámeni se sbírkami regionální geologie. Zde jsme se seznámili s geologickou a mineralogickou historií místního revíru. Samotné vzorky jsou doplněny fotografiemi i dokumentací, včetně prostorových modelů revíru.
Dále jsme navštívili sbírku radioaktivních surovin. Tato expozice uranových minerálů je jediná přístupná v České republice. Mezi nejzajímavější vzorky patří minerály z ložiska Jáchymov.
Děkujeme.

Fotografie z této akce.Projekt Veselé zoubky

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 jsme u našich prvňáčků, a to 1.A a 1.B, realizovali projekt "Veselé zoubky". Pozvali jsme si paní zubařku MDDr. Barboru Hrdinovou, která dětem velmi pěkným a poutavým způsobem přiblížila, jak by si měly čistit zuby. Děti si pak měly možnost pod jejím dohledem vyzkoušet techniku čištění. Poté pokračoval projekt testy na interaktivní tabuli a bonusem byla pohádka O Hurvínkovi a bolavém zubu. Děti si různými hravými způsoby - testy, křížovkami a doplňovačkami, prošly vše, co by měly o zubech vědět. Na závěr byly za usilovnou práci odměněny krásným balíčkem zubních potřeb, které nám dodala firma DM.
Moc děkujeme!

Fotografie z této akce.Naši žáci v Senátu Parlamentu ČR

Dne 14. 3. 2016 se čtyři žákyně naší školy Daniela Rýparová (1.B), Zuzana Mikolášová (3.A), Michaela Vaňková (4.A) a Barbora Bečáková (4.A) zúčastnily ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostního předávání ocenění za výtvarnou soutěž na téma „Vánoční betlém“, která byla vyhlášena v rámci Vánoční výstavy v Senátu Parlamentu České republiky.
Ocenění a odměny jim byly předány z rukou mluvčího Senátu a zástupce kancléře Senátu p. Vavrušky. Kromě pěkných věcných odměn získaly děti krásné diplomy a katalog všech oceněných výtvarných prací. Pro všechny zúčastněné byla připravena také prohlídka Valdštejnského paláce, kterou slovem osobně provázel pohádkový „duch“ Valdštejnského paláce. Z jeho poutavého vyprávění se děti dozvěděly mnoho zajímavostí z historie této budovy.
Velký úspěch v této soutěži zaznamenala také Veronika Doležalová (4.A), která sice v Praze nebyla, ale její práce společně s pracemi Michaely Vaňkové a Barbory Bečákové budou v listopadu 2016 zdobit stěny Senátu. Soutěže se dále zúčastnily a byly oceněny a odměněny Aneta Teplíková (3.B) a Vendula Bahenská (3.A), která Senát navštívila již v loňském roce.
Děkujeme rodičům za spolupráci při závěrečné realizaci této akce.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - exkurze do Arcelor Mittal v Ostravě

Dne 29. 2. 2016 jsme v rámci exkurzí pořádaných emisaři Slezského gymnázia navštívili Arcelor Mittal v Ostravě. Po úvodní prezentaci pana Ing. Tomáše Moslera, která nás seznámila s činností celého závodu, jsme se zapojili do soutěže v třídění odpadních surovin a zmenšování objemu plastových láhví. Výherci byli oceněni sladkou odměnou. Poté jsme se oblékli do ochranného oděvu, dali si na hlavu helmu, na oči ochranné brýle, špunty do uší a vydali se do provozu. Prošli jsme si halu válcoven a viděli jsme zpracování oceli. Pan Mosler nás při průjezdu celým areálem seznamoval s budovami, které jsme míjeli.
Děkujeme a těšíme se na další akci.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Dne 27. 1. 2016 jsme byli pozváni Slezským gymnáziem na slavnostní setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje panem Miroslavem Novákem. Byl zde prezentován projekt Emise a jeho význam pro vzdělávání v MSK. Po úvodním zajímavém projevu pana hejtmana o stavu ovzduší v našem kraji a kotlíkových dotacích, jsme byli seznámeni s krátkými filmy, které diváky seznamují s prací emisařů, s problematikou špatného topení, s možností získání kotlíkových dotací. Dále jsme shlédli prezentace studentů, kteří stáli u zrodu celého projektu nebo kteří se projektu aktivně věnují. Na závěr proběhla diskuze s panem hejtmanem.
Celá akce byla velmi zajímavá a děkujeme za pozvání.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě

Dne 1. 12. 2015 jsme byli pozváni v rámci projektu Emise na další velmi zajímavou exkurzi do VŠB v Ostravě. Zde jsme nejdříve navštívili Centrum nanotechnologií a pak jsme se vydali do Geologického pavilónu. V Centru nanotechnologií jsme byli formou prezentace seznámeni s výhodami i negativními dopady nanočástic.
V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. Je zde 15 000 exponátů, mezi nimi také jediná přístupná sbírka radioaktivních surovin v České republice, ukázky zlata nebo ucelený přehled hornin, ze kterých se vytvářela zemská kůra. My jsme se zaměřili na minerály, jejich systém a vlastnosti. Po prohlídce minerálů jsme byli ve výukové místnosti, kde jsme si mohli vzorky nejen prohlédnout, ale sáhnout si na ně, vyzkoušet jejich tvrdost, vryp, na praktických úkolech se seznámit s použitím a výskytem.
Děkujeme Slezskému gymnáziu za přínosný den.

Fotografie z této akce.Soutěž mladých zoologů 2015

V sobotu 28. 11. 2015 proběhlo ve výukovém centru Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2015 na téma Zoo Ostrava (zvířata chovaná nyní i v minulosti, historie, záchranné programy, areál zoologické zahrady).
Do finálových soubojů mladší kategorie zasáhla dvě družstva žáků 7.A naší školy. Na konečném 5. místě se umístilo družstvo kapitánky Veroniky Krátké ve složení Leontýna Krádlová, Zdeněk Ryšavý a Kryštof Halfar, na 8. místě skončilo družstvo Adama Skotnicy ve složení Patrik Fedák, Jaroslav Moravec, Daniela Fischerová a Tomáš Marker.
Družstva se probojovala do finále ze základního kola, ve kterém soutěžilo v mladší kategorii 158 družstev základních škol a víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje.  Gratulujeme!

Fotografie ze soutěže.Halloween

V pondělí 26. 10. 2015 se to v tělocvičně hemžilo upíry, čarodějnicemi, duchy, kostlivci, strašidly, jelikož jsme slavili keltský svátek halloween. Paní učitelky anglického jazyka spolu s žáky 9.A připravili pro žáky 3.AB halloweenské dostaveníčko, hodinu plnou her, zábavy a soutěží. Nechyběly ani typické halloweenské říkanky Trick or treat nebo A big fat spider. Strašidelné rejdění a zápolení bylo ukončeno společným fotem.

Fotografie z této akce.Den stromů

V neděli 18. 10. 2015 proběhl v Sadech svobody Den stromů. Naše škola zde má každý rok své stanoviště. Na něm si děti i dospělí mohli vyzkoušet uvázat kytičku z listí, nalepit barevný list na strom přání, nakreslit si netradiční metodou podzimní strom, vyrobit panáčka z listí. Učitelům pomohli zvládat nápory dětí i dospělých žáci z 9.A.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě a Dolních Vítkovic

Dne 13. 10. 2015 jsme byli spolu s emisaři ostatních základních škol pozváni do výzkumného energetického centra VŠB v Ostravě. Zde jsme navštívili zkušebnu spalovacích zařízení. Ta byla vybudována pro potřeby výzkumu, vývoje a typových zkoušek v oblasti tepelně-energetických zařízení určených především pro vytápění vnitřních prostor. Seznámili jsme se s typy kotlů, byli jsme seznámeni s výsledky měření tepelně-technických veličin. Také jsme si mohli prohlédnout pracoviště Smokemana.
Z VŠB jsme odjeli do Dolních Vítkovic do populárně naučného centra Velký svět techniky. Zde hravou formou představují návštěvníkům zajímavosti vědy a techniky. Svět přírody nás poučil o fauně, flóře, o vesmíru i o lidské duši. Svět civilizace nabízí nový pohled na běžné denní činnosti. Svět vědy a objevů představuje matematiku, chemii i fyziku v zábavném světle. Ke konci návštěvy jsme měli možnost shlédnout ve 3D kině film Galapágy.
Děkujeme paní Tkáčové ze Slezského gymnázia za příjemný a poučný den.

Fotografie z této akce.Dopravní výchova - 4.A

Ve čtvrtek 8. 10. 2015 na dopravním hřišti v Malých Hošticích si na naše čtvrťáky udělali čas strážníci Městské policie Opava. Celé dopoledne se jim věnovali v rámci dopravní výchovy. Nejprve si s žáky zopakovali dopravní značky, řekli si, jak má vypadat správně vybavené kolo a poté se přesunuli na dopravní hřiště. Každý z žáků si pod dohledem vyzkoušel jízdu na kole v prostoru, který připomíná reálný provoz na komunikacích. Naučili se projíždět křižovatky, zastavit na semaforech, železničních přejezdech atd. Do školy se všichni vrátili s vědomím, že dnes něco udělali pro svou bezpečnost.

Fotografie z této akce.Adaptační den 5.A

Ve středu 7. 10. 2015 žáci 5.A absolvovali adaptační den. Ten byl zaměřen na uvědomění si vlastní role v kolektivu, posílení vzájemných vztahů a hlubšího seznámení a poznání spolužáků. Žáci si postupně zahráli hry, které prověřily jejich schopnost komunikace a spolupráce na společném cíli.
Odpoledne si ke svačině upekli perník a na závěr si pochutnali na opékaných klobásách. Domů odcházeli s mnoha zážitky a s vědomím, že společnými silami jde všechno snadněji.

Fotografie z této akce.Den zvířat

Pátek 2. 10. 2015 se nesl v duchu Světového dne zvířat. Žáci si do školy přinesli své domácí mazlíčky, které hrdě ukázali svým spolužákům a dalším zájemcům. Zblízka jsme si mohli prohlédnout např. domácího králíka, bílého ježka, křečka, hlemýždě, rybičky, křečky a morčata.

Fotografie z této akce.Výchovný koncert - jazzový klub Evžen

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 byli žáci osmého a devátého ročníku pozváni v rámci programu GRANT Statutárního města Opavy na výchovný koncert do jazzového klubu EVŽEN na Beethovenově ulici v Opavě. Koncert byl na téma Vývoj jazzové hudby. Koncert byl velmi dobře připravený, v krásném prostředí a pro žáky velmi přínosný. Děkujeme a těšíme se na příští stejně zdařilou akci.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - vystoupení Smokemana

Dne 16. 9. 2015 jsme byli Slezským gymnáziem pozváni na Horní náměstí v Opavě na prezentaci Ing. Jiřího Horáka, Ph.D, známého jako „Smokeman“. Cílem show bylo přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti. S pojízdnou kotelnou nám nabídli praktické ukázky jak správně (ne)topit. Mohli jsme se seznámit s tím, jak si doma sami můžeme stanovit, s jakou účinnosti provozujeme svá spalovací zařízení, dále co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů, či jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak kotel, kamna a krby správně provozovat a jak se o ně správně starat. Mohli jsme se sami zúčastnit měření a zjistit, kolikrát horší je spalování odpadů oproti spalování suchého dřeva. Velmi se nám líbil pokus znázornění inverze v akváriu. Dále jsme si mohli zkusit měření teploty plamene pomocí termočlánku nebo termokamery. Celá show byla předvedena zábavnou a poutavou formou.
Děkujeme.

Fotografie z této akce.Dravci

Dne 10. 9. 2015 se žáci 1. a 2. stupně sešli na školním hřišti, aby zhlédli ukázky dravých ptáků. Tato atraktivní podívaná byla doplněna výkladem profesionálního sokolníka, a tak se naši žáci dozvěděli více o způsobu využití dravců, jejich ochraně, výcviku a chovu. Vybraní žáci měli příležitost poměřit si s dravci svou rychlost. Nezapomenutelným zážitkem však pro všechny byly nízké průlety, kroužení dravců nad jejich hlavami či ukázka lovu atrapy kořisti.

Fotografie z této akce.Přemyslovci na českém trůně – králové

Dne 10. 9. 2015 se ve školní hale konalo vystoupení Agentury Pernštejni, tentokrát na téma Přemyslovci na českém trůně. Představení volně navazovalo na program Přemyslovská knížata, který naši žáci zhlédli v loňském školním roce. Poté, co jsme si připomněli události knížecí éry, jsme se vrhli nejen na odhalování složité politiky - boje o trůn a vládu, ale seznámili jsme se i s komplikovanými rodinnými vztahy mezi Přemyslovci v období 11. – 14. století. Humorně laděnými příběhy se tak žáci poučili o osudech přemyslovských králů.
Atmosféru dokreslovaly dobové kostýmy a kulisy, které každého vtáhly zpátky do historie. Žáci nebyli jen pasivními posluchači, ale někteří si zahráli členy Přemyslova rodu. Na závěr všichni přítomní obdivovali středověké zbraně a zhlédli ukázku boje.

Fotografie z této akce.Zalévání stromů

Dne 8. 9. 2015 se žáci 9.A zapojili do záchrany parkové výsadby v důsledku dlouhodobého sucha. Letošní léto bylo extrémně suché a stromy ve městech postrádají vodu. Sešli jsme se se zástupci odboru životního prostředí a s paní Veličkovou, která je koordinátokou EVVO a spolu jsme se vydali k vytipovaným stromům. Naše stromy jsou na Hauerové ulici. V plastových nádobách jsme donesli asi 50 l vody a těmi jsme stromy zalili. O tyto stromy se budeme průběžně starat.

Fotografie z této akce.
Poukaz na strom.
©2009-2021