Fotogalerie

2020/2021
Čertovský den |

2019/2020
Zahájení školního roku | Projekt Emise - školení z chemie | Projekt Emise - školení z fyziky | Soutěž mladých zoologů 2019 | Čertovský den | Projekt Emise - školení z fyziky | Výtvarná soutěž Zpomal, prosím | Projekt Emise - školení z chemie | Vystoupení v domově pro seniory | Projekt Emise - školení z fyziky |

2018/2019
Zahájení školního roku | Dravci | Projekt Emise - školení z chemie | Podzimníčci | Projekt Emise - školení z fyziky | Halloween | Slavíme 100 let republiky | Krabice od bot | Soutěž mladých zoologů 2018 | Projekt Emise - školení z chemie | Slavnost slabikáře | Projekt Emise - školení z fyziky | Besídka v Domově Bílá Opava | Mikuláš a Vánoce - 1.B | Čtenářská soutěž Lovci perel | Baterkožrouti | Velká cena zoo 2019 | Projekt Emise - školení z fyziky | Archeopark v Chotěbuzi | Exkurze do Vídně | Projekt Emise - konference o Cílech trvale udržitelného rozvoje | Soutěž Mladých zdravotníků | Asistovaný běžecký závod JOYRUN | Beseda s primátorem Opavy | Projekt Emise - školení z chemie | Exkurze do kynologické organizace | Slavnostní předávání vysvědčení - 9.A

2017/2018
Zahájení školního roku | Adaptační odpoledne - 4.A | Najdi si svou kešku | Velká cena malých zoologů | Adaptační odpoledne - 4.B | Dopravní výchova - 4.A | Podzimníčci | Projekt Emise - školení z fyziky | Halloween | Angličtina - Magic cat - 1.A | Prvouka v parku - 1.AB | Tělocvik na Střední technické škole - 1.A | Kresba svíčky - 4.A | Výtvarný kroužek - 4.A | Podzimní výzdoba školy | Beseda se studentem z Austrálie | Zdravá 5 | Projekt Emise - školení z chemie | Soutěž v recitaci Stužkonoska modrá | Soutěž mladých zoologů 2017 | Světový den boje proti AIDS | 1. knihovnická lekce - 1.A | Advent na zemědělce - 1.A | Výstava betlémů - 1.A | Okrskové kolo ve florbale | Mikulášská nadílka | Konference Envofórum | Návštěva dětí z MŠ Sadová | Lyžařský kurz - Tošovice | Lovci perel | Projekt Emise - školení z chemie | Vlaštovkování | Školní zimní olympiáda | Okresní finále v miniházené | Soutěž Talenty pro firmy T-PROFI | Prezentace 2018 | Barevné dny - 2.B | Workshop robotiky | Den Země | Projekt Emise - Den přírodních věd | Exkurze do Osvětimi | Soutěž Hlídek mladých zdravotníků | Asistovaný běžecký závod JOYRUN | Soutěž Hlídek mladých zdravotníků - regionální kolo | Soutěž Stavíš, stavím, stavíme | Soutěž v přednesu básní v německém jazyce

2016/2017
Slavnostní zahájení školního roku | Běh pro Hrabyň | Preventivní program - 5.A | Festival společenských her a hlavolamů | Vzhůru do neznáma | Velká cena mladých zoologů | Běh kolem komína Modelu | Evropský den jazyků | Kreslím, kreslíš, kreslíme | Konference Envofórum | Legiovlak | Vyřež/š si svou dýni | Projekt Emise - školení z meteorologie | Podzimníčci | Vaření | Adaptační odpoledne 4.A | Opavská nej - 7.A | Opavská nej - 9.A a 9.B | Den stromů | Celé Česko čte dětem | Slezská tvorba | Halloweenské hrátky | Halloween | Mobilní planetárium | Adaptační odpoledne 4.B | Výsadba stromů na Kolofíkově nábřeží | Projekt Emise - školení z fyziky | Dějepisná olympiáda | Plavání | Soutěž mladých zoologů 2016 | Nebe, peklo, školička | Na vlnách barev | Světový den boje proti AIDS - 9.A a 9.B | Výsadba stromů před školou | Veletrh polytechniky | Projekt Emise - školení z chemie | Vikingové | Mikulášská nadílka | Z pekla až do nebe | Projekt Emise - prezentace | Právní vědomí | Squash do škol s nafukovacím kurtem | Lyžařský kurz - Tošovice | Vlaštovkový den | Okresní finále v házené - dívky | Okresní finále v házené - chlapci | Projekt Emise - školení z fyziky | Projekt Emise - přednáška a školení z chemie | Prezentace 2017 | Ponožkový den | Workshop robotiky | Florbalový turnaj | Velká cena zoo 2017 | Vybíjená | Barevné dny | Projekt Emise - Den Země | Soutěž mladých zdravotníků | Přednáška Policie ČR | Zdravá pětka | Den bez tabáku | Asistovaný běžecký závod JOYRUN | Přehlídka dramatické tvorby - 4.B | Dětský den - 4.B | Dopravní výchova - 4.B | Zotavovací akce - 4.B | Projekt Emise - exkurze do Prahy | Sláva krytu 17 - 8.A | Dolní oblast Vítkovice - 4.A | Dolní oblast Vítkovice - 4.B | Slavnostní předávání vysvědčení - 9.A | Slavnostní předávání vysvědčení - 9.B | Slavnostní ukončení školního roku | Slavnostní ukončení školního roku - 9.A a 9.B

2015/2016
Zahájení školního roku pro prvňáčky | Pojmenuj si svůj ekoautobus | Recyklujeme všemi deseti - 1.A | Recyklujeme všemi deseti - 6.A | Zalévání stromů | Dravci | Přemyslovci | Projekt Emise - vystoupení Smokemana | Soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme | Výchovný koncert - jazzový klub Evžen | Den zvířat | Adaptační den 5.A | Adaptační den 8.B | Dopravní výchova - 4.A | Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě a Dolních Vítkovic | Den stromů | Podzimníčci | Halloween | Návštěva dětí z MŠ Sluníčko | Soutěž mladých zoologů 2015 | Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě | Výtvarná soutěž - Model Obaly | Čertovský den a Mikuláš | Návštěva dětí z MŠ Mostní | Taneční show | Návštěva dětí z MŠ Sadová | Projekt Emise - setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje | Bruslení | Vlaštovková olympiáda | Projekt Emise - exkurze do Arcelor Mittal v Ostravě | Vaření - 6.A | Vaření - 7.A | Okresní finále v basketbalu | Návštěva na ZŠ Slezského odboje - 6.A | Vánoční betlém - výtvarná soutěž Senátu | Projekt Veselé zoubky | Projekt Emise - návštěva VŠB v Ostravě | Pyžamový den | Projekt Emise - Den přírodních věd | Velikonoce ve Středisku volného času | Krajské finále v basketbalu | Dnes jím jako Zambiec | Soutěž mladých zoologů 2016 | Adaptační odpoledne 7.A | Běžecký závod JOY RUN | Návštěva dětí z MŠ Sadová | Návštěva dětí z MŠ Mostní | Exkurze do Osvětimi | Workshop robotiky | Jako ve snu Salvadora Dalího | Den zdraví - Slezská nemocnice Opava | Dopravní výchova - 4.A | Nebuď oběť | Salvador Dalí - 9.A | Výlet 4.A - Hradec nad Moravicí | Zdravá pětka | Den bez tabáku | Den pro přírodu | Svět techniky Ostrava - roboti

2014/2015
výjezdový pobyt 6.A | podzimníček | výjezdový pobyt 5.A | zábavné dopoledne s angličtinou - Halloween | soutěž mladých zoologů 2014 | vyřež/š si svou dýni | výstava Giganti doby ledové | soutěž Hotel Paradise - SPŠS Opava | pasování prvňáčku na čtenáře | Hadi a jiní plazi - SVČ Opava | Hadi a jiní plazi 2 - SVČ Opava | setkání se ZŠ Slezského odboje | Když měl mamut husí kůži - 6.A | Když měl mamut husí kůži - 7.A | Když měl mamut husí kůži - 7.B | Když měl mamut husí kůži - 8.A | Ovoce do škol | vánoční besídka 2.B | ze života třídy 2.B | lyžařský kurz - 7. třídy | florbalový turnaj | Přemyslovci | dramatická aktivita - 6.A | tvořivostní aktivity - 6.A | lyžařský kurz - Tošovice | exkurze do Opathermu | IQ Days - 5.A | Sněhuláci pro Afriku - 5.A | vaření - 7. ročník | vaření - 5.A | zdravá pětka - 1.A a 1.B | zdravá pětka - 5.A | výstava Andy Warhol/15 minut slávy - 6.A | výstava Andy Warhol/15 minut slávy - 5.A | přírodověda - 5.A | Jíme jako Konžan - 7.A | projekt Emise - 5.A | Tulipánek | Vánoční betlém - výtvarná soutěž Senátu | zdravá pětka - 6.A | Easter - 3.A | pohybové aktivity - 5.A, 6.A | barevné dny | Velká cena zoo 2015 | otevření výstavy Jak to vidíme my | společenské hry - 6.A | běžecký závod JOY RUN | Den Země | projektový den - Den bezpečnosti | 1. školní výstava Jaro, léto, podzim, zima, tvoříme a je nám prima | Den bez tabáku | Svět techniky Ostrava | spolupráce s MŠ Havlíčkova | projekt Emise - volejbalový turnaj | kroužek gymnastiky | Pojmenuj svůj ekoautobus | fotoreportáž z knihkupectví | výlet do ZŠ Vávrovice

2013/2014
zahájení školního roku pro prvňáčky | adaptační den 4.A | adaptační den 5.A | adaptační kurz 6.A a 6.B | adaptační kurz 8.A | hrátky dětí 1.B | dušičkový den | podzimníček | kyberšikana a rizika sociálních sítí | Mc Donald's Cup | vánoční turnaj v kopané | třída 9.A | setkání se zahraničními studentkami | iQLANDIE Liberec | jak válčili husité | AVČR - TOKAMAK | Dolní oblast Vítkovic | fotbalový turnaj E.ON City Cup | počítačová soutěž Bajtík | beseda žáků s basketbalisty BK Opava | 1.B Učení - neučení | florbalový turnaj Mařádkova - Neplachovice | prevence zubního kazu | slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.A | Pojmenuj si svůj trolejbus

2012/2013
zahájení školního roku pro prvňáčky | adaptační kurz 9.A | den stromů | miniházená 4.A | podzimníčci | výstava fotografií Ukradené dětství | dušičkový den | beseda s Josefem Macháčem | akce Arboreta - vyřeš/ž si svou dýni | podzimní dílny pro děti ze ZŠ Slezského odboje | vystoupení pěveckého sboru KOS | setkání dětí z MŠ Sadová s prvňáčky | Mikuláš | perníková chaloupka | lyžařský výcvik | sudoku | Velká cena zoo 2013 | fyzikální cirkus | Obrazy z války třicetileté | Osvětim | Mezinárodní den tance | beseda žáků s Vaškem | Den dětí | astropraktikum ve Valašském Meziříčí

2011/2012
zahájení školního roku pro prvňáčky | minimalizace šikany - kyberšikana | paleontologická exkurze |
velká cena malých zoologů | beseda - práce kurátora pro děti a mládež | ukázky dravců | exkurze do mlýna | beseda žáků s fotbalisty SFC Opava | podzimníčci | halloween | dušičkový den | Afrika kolem nás |
Mc Donald's Cup | adaptační den 5.A | pasování prvňáčků na malé čtenáře | soutěž mladých zoologů 2011 | vánoční dílny | zábavné dopoledne s angličtinou | o nejkrásnější vánoční ozdobu | setkání se ZŠ Slezského odboje | soutěž Matematika denně kolem nás | vyrábíme s jezevčíkem | zpíváme s jezevčíkem |
lyžování 1. až 5. ročníku | recitační soutěž | prevence rizikového chování | karneval | výstava Operace Anthropoid | barevné dny | soutěž v technických dovednostech | škola zdravé pětky | soutěž mladých zdravotníků | Mc Donald's Cup - 1. až 3. ročník | soutěž v programování | počítačová soutěž Bajtík |
den dětí | astropraktikum - Vysoké Tatry | přednáška o Afghánistánu

2010/2011
výlet do Brna | podzimníčci | dušičkový den | na vlnách dobrodružství | soutěž mladých zoologů | Mikuláš | čertovský den | vánoční dílny | pasování prvňáčků | setkání se ZŠ Slezského odboje | pohádka O Popelce | vystoupení žáků v domově Bílá Opava | beseda s policii | atletické závody | zájezd do Velké Británie | astronomická exkurze do Vysokých Tater | soutěž Merkur - SŠPU v Opavě

2009/2010
Mikuláš | setkání se ZŠ Slezského odboje | vaření | Velká cena zoo | dramatický kroužek | karneval |
velikonoční jarmark | ukázky dravců | den dětí | geologická exkurze

2008/2009
škola | družina | podzimníčci | vánoční dílny | gymnastky | kroužky | práce dětí | karneval | toulky Opavou

©2009-2021