Modernizace výuky pro oblast „Člověk a svět práce“ na opavských školách

CZ.1.10/2.1.00/06.00365


ZŠ Opava, Mařádkova 15 se stala příjemcem finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.
Prostřednictvím projektu byly vybaveny prostory určené k výuce předmětů zařazených do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Žákům umožní získat podrobné technické vědomosti, znalosti a manuální dovednosti, které si následně budou moci ověřit v praxi.

©2009-2021