Sněhuláci pro Afriku


Po celé zemi se v rámci akce Kola pro Afriku sbírala starší kola pro africké děti, které mnohdy musí překonávat cestou do školy velké vzdálenosti. Jenže dopravit tak velké množství přes moře není zadarmo.
A právě cestu kol do Afriky se snažil zaplatit projekt Sněhuláci pro Afriku. Cílem bylo pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání, v Africe, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. Pomoc se zde uskutečňovala ne výběrem peněz, ale formou hry a zábavy.
Projekt vyhlásilo Gymnázium Ostrava – Hrabůvka. Princip byl jednoduchý: Školy se zaregistrovaly na webu Sněhuláci pro Afriku, postavily nebo vyrobily sněhuláka a za každého z nich zaplatily startovné 50 Kč.
ŠD se přidala k dalším 230 školám napříč celou republikou. Akce plánovaná pro žáky ŠD, byla rozšířena i mezi pedagogy naší ZŠ, kteří se investovanou částkou 50 Kč startovného připojili k našim sněhulákům. Velkou měrou k úspěchu celé akce v naší družině přispěli také rodiče žáků.
Protože počasí nepřálo, vytvářeli jsme s dětmi nesněhové sněhuláky ve všech možných variantách: malovali, lepili, otiskovali ruce, využívali různých výtvarných technik, modelovali z keramické hlíny. Ke stavbě a tvorbě sněhuláků jsme použili různý odpadový materiál, tvořili jsme asambláže z již nepoužívaných věcí. Některé děti tvořily sněhuláky doma s rodiči a nosily je do ŠD.
Společně jsme si při tvorbě sněhuláků nejen pohráli a pobavili, ale utužovali u dětí sociální cítění a pocit radosti z toho, že se zapojili do něčeho, co pomohlo.
V rámci projektu byla uspořádána soutěž „ O nejatraktivnějšího sněhuláka“. Do soutěže jsme zaslali fotografii sněhuláka, kterého jsme vytvořili na družinové zahradě z prvního napadaného sněhu společně se všemi družinovými dětmi. Náš soutěžní sněhulák se umístil v počtu hlasů mezi prvními patnácti sněhuláky.
K akci ŠD se připojilo 21 pedagogů, 4 správní zaměstnanci a 3 přátelé školy. Celkem jsme do projektu přispěli a na konto Kola pro Afriku odeslali částku 2 764 Kč.
Škola obdržela za účast na projektu děkovný list a ŠD od sponzorů projektu hračky a společenskou hru.

Drahoslava Hobžová
patron projektu pro ZŠ Opava, Mařádkova 15Videopoděkování všem, kteří se zúčastnili nakládky kol a odjezdu do Afriky.

©2009-2021