Recyklohraní


Naše škola se zapojila do programu s názvem Recyklohraní. Smyslem je naučit se sbírat a třídit elektrické baterie, monočlánky a drobné elektrospotřebiče.


Projekt Recyklohraní - webové stránky projektu


©2009-2021