EU – peníze školám


Cílem projektu EU – peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku ve vybraných oblastech, podpořit vzdělávání pedagogů a inkluzívní vzdělávání.


Vybrali jsme tyto prioritní oblasti:

I. Čtenářská a informační gramotnost
I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

II. Cizí jazyky
II/1 Individualizace výuky cizích jazyků
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

III. Využití ICT
III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV. Matematika
IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol

VII. Inkluzívní vzdělávání
VII/1 Prevence rizikového chováníVeškeré materiály o projektu jsou k nahlédnutí u ředitele školy.Realizace projektu byla ukončena 28.2.2014.

Cílem projektu bylo podpořit kvalitu vzdělávání žáků naší školy inovací výuky prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených pedagogy školy, zkvalitnit materiální vybavení v oblasti ICT, zvýšit úroveň výuky cizích jazyků, výpočetní techniky, matematiky a čtenářské gramotnosti, podpořit vzdělávání pedagogů a prevenci rizikového chování.
Vybrali jsme si hlavně šablonu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vyučující vytvořili digitální učební materiály do výuky předmětů - ČJ, RJ, AJ, VT, chemie, přírodopis, zeměpis, fyzika. Jednotlivé materiály byly ve výuce ověřeny prostřednictvím 371 žáků. Na tvorbě 540 materiálů se podílelo 22 vyučujících. Další naší aktivitou byly šablony v oblasti individualizace: I/1 Čtenářská a informační gramotnost (72h.), II/1 Cizí jazyky (432h.), III/1 Využití ICT (144h.) a IV/1 Matematika (72h.), celkem se individualizace účastnilo 78 žáků. Realizací šablony VII/1 Prevence rizikového chování jsme zajistili 8 osmihodinových bloků k programu primární prevence pro 119 žáků. Naši pedagogové se vzdělávali v oblasti I/3 Čtenářská a informační gramotnost (8 osvědčení), II/3 Cizí jazyky (3 osvědčení).
Projekt nám umožnil zlepšit materiální vybavení školy v oblasti ICT, vytvořit podmínky k zajištění výstupů. Snahou školy je využívat metody aktivního učení, moderní technologie a pomůcky s cílem maximálně podpořit rozvoj klíčových kompetencí u žáků.

©2009-2021