Materiály pro nové tisíciletí

CZ.1.07/2.3.00/35.0009


Projekt s názvem Materiály pro nové tisíciletí je koncipován jako komplexní projekt popularizace vědy a výzkumu a je zaměřen na 3 důležité úzce propojené vědeckovýzkumné oblasti. Konkrétně se jedná o oblast řízené termojaderné fúze, oblast výzkumu kosmu a materiálového výzkumu.
Snahou projektu je zábavnou formou přiblížit tyto oblasti laické veřejnosti, ale především žákům a studentům na všech stupních vzdělávání tak, aby bylo docíleno zvýšení atraktivity oblasti vědy a výzkumu, a zejména, aby se český výzkum a vývoj udržel na mezinárodní úrovni i v budoucnosti.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, díky tomu je možné pro realizaci zajistit vysoce kvalitní zázemí tak, aby se sbližování s výzkumnými obory stalo zábavou nejen pro žáky a studenty, ale i pro jejich pedagogy.
Projekt realizuje společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace, a.s. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu Akademie věd ČR, v.v.i., Českou kosmickou kanceláří, o.p.s. a Asistenčním centrem, a.s. s podporou z Operačního programu Výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost.
Realizace projektu proběhne od července 2012 do konce června 2014.


Pro žáky a studenty proběhly tyto akce:

Návštěva Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR v Praze - prohlídka TOKAMAKU, přednášky, pokusy z materiálové fyziky, ukázka elektronového mikroskopu.
Fotografie z této akce.

Program v Dolní oblasti Vítkovic - přednáška z materiálové fyziky o nových druzích materiálů, prohlídka interaktivní části.
Fotografie z této akce.

Zájezd do iQLANDIE v Liberci - program v interaktivní části a v planetáriu, účast na zajímavých fyzikálních a chemických pokusech.
Fotografie z této akce.


Více informací o projektu najdete na www.materialy21.cz.

©2009-2021