Celé Česko čte dětem


Projekt Celé Česko čte dětem vznikl na podporu pravidelného čtení dítěti, které je důležité pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst v dospělosti. Projekt je součástí celoročního plánu ŠD a je plněn průběžně po celý školní rok.
Paní vychovatelky dětem denně dvacet minut pravidelně četly v klidné přátelské atmosféře ve svých odděleních z knih, které děti nutily k zamyšlení, které je učily něco nového nebo vyvolávaly na jejich tvářích úsměv. Knihy byly vybírány dle vlastního uvážení paní vychovatelky, přání dětí nebo z nabídky organizátora projektu.
Oddělení ŠD navštěvovala knihovnu v Opavě Kateřinkách, kde se děti zúčastnily připraveného programu, hrály hry, soutěžily a plnily kvízy.
V rámci projektu jsme se v listopadu zapojili do soutěže k dané knize Pohádky o mašinkách, kde děti písemně odpovídaly na zadané otázky k četbě.
V únoru jsme se zúčastnili výtvarné soutěže a odeslali výtvarné práce na téma: „Plakát Celé Česko čte dětem 2014.“
V rámci projektu jsme rozšířili činnost ŠD i na spolupráci s MŠ. Paní vychovatelka V. Trulleyová navštěvovala s vybranou skupinou žáků 2. – 4. tříd MŠ Sadová a MŠ Sluníčko s literárním programem určeným pro předškolní děti. Žáci měli pro děti z MŠ připravenou vždy zajímavou četbu a soutěže. Rovněž paní učitelky s dětmi z těchto školek navštívily několikrát naši ŠD, kde byl pro ně opět připraven zajímavý program včetně četby k poslechu.
Projekt velmi oživil činnost žáků ve ŠD, žáci se těšili na své bývalé paní učitelky ze školek a nastávají školáčci se těšili k nám. Celoroční projekt Celé Česko čte dětem ve ŠD byl oboustranně prospěšný.


Projekt Celé Česko čte dětem - webové stránky projektu


©2009-2021