Zajištění zahraničního pobytu pro žáky ZŠ Opava, Mařádkova 15 - p.o.,
„Učíme se v zahraničí“

CZ.1.07/1.1.00/56.0080


Zpráva z jazykového vzdělávacího pobytu

Podmínky zajištění zahraničního pobytu pro naše žáky ZŠ Opava, Mařádkova 15 – p.o. byly splněny dle specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.
Výjezd do Velké Británie proběhl ve stanoveném termínu 8. - 15. 11. 2015. Doprava byla zajištěna autobusem CK Strava vybaveným klimatizací, nápojovým automatem, ledničkou, sklopnými sedadly s bezpečnostními pásy a DVD přehrávačem.
Po celou dobu zájezdu průvodkyně CK Strava Malika Kubingerová dodržovala sjednaný program, zajišťovala vyzvednutí vstupenek a výklad. Dále byla prostředníkem mezi naší skupinou a britskou ubytovací agenturou.
Stravování žáků bylo zajištěno již v průběhu cesty do Velké Británie a dále pak v hostitelských rodinách od druhého dne zájezdu. Hostitelské rodiny zajišťovaly teplé večeře, obědové balíčky a snídaně po dobu pobytu.
Cestovní pojištění bylo zahrnuto v ceně zájezdu.
Výuka žáků proběhla v typické anglické škole v Plymouth Colledge v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Žáci byli rozděleni do 3 výukových skupin dle úrovně znalostí A1, A1-A2, A2. Výuka byla vedena kvalifikovanými lektory se zkušenostmi s výukou angličtiny jako cizího jazyka pro děti do 15 let. Všichni žáci obdrželi po absolvování kurzu výstupní certifikát.
Žáci navštívili významná místa a památky dle stanoveného programu zájezdu včetně historického doku v Portsmouth, kde proběhla prohlídka lodě HMS Victory, Kent Caves v Torquay, zapsána na seznam památek UNESCO. Následoval výlet do městečka Exeter, kde jsme navštívili slavnou katedrálu. Ve městě Plymouth, kde byli žáci ubytováni, patří mezi významná navštívená místa přístav, odkud roku 1620 vypluli Pilgrim Fathers, rybářská čtvrť či SeaLife Centre. Šestý den jsme se v ranních hodinách přesunuli do hlavního města Velké Británie – Londýna a pěší procházkou historickým centrem jsme si prohlédli chrám svatého Petra ve Westminsteru a Westminster Abbey, Houses of Parliament, Jízdní hlídky. Navštívili jsme známé náměstí Trafalgar Square, Picadilly Circus a v části Soho China Town. Prohlédli jsme si pouliční divadlo v Covent Garden. Hlavní památkou dne byl hrad Tower s možností prohlídky korunovačních klenot.
Sedmého dne jsme se nočním přejezdem přes Francii a Německo vrátili zpět do ČR.
Jazykový vzdělávací pobyt hodnotíme jako velice přínosný. Monitorujeme zvýšený zájem o výuku cizích jazyků. Projekt umožnil žákům získat nové zkušenosti z multikulturní oblasti, seznámit se s hodnotami a postoji lidí jiných kultur, rozvíjet komunikaci v cizím jazyce a v neposlední řadě nahlédnout do reálií dané země.
S nadšením bychom přivítali pokračování tohoto z našeho pohledu velice úspěšného projektu, který rozšiřuje a rozvíjí nejen kulturní rozhled žáků, ale také upevňuje sociální kompetence a mezilidské vztahy.

V Opavě dne 21. 1. 2016
Mgr. Michal VitásekPrezentace z pobytu ve Velké Británii.

©2009-2021