Organizace, přehled tříd a pedagogických pracovníků naší školy pro školní rok 2020/2021.


TŘÍDNICTVÍ:
1.A    Mgr. Grigarová Šárka
1.B    Mgr. Růžičková Petra
1.C    Bc. Brombošová Michaela
2.A    Mgr. Lidmila Robert
2.B    Mgr. Matušková Kateřina
2.C    Mgr. Bociánová Šárka
3.A    Mgr. Kremserová Petra
3.B    Mgr. Peršínová Nikola
3.C    Mgr. Pavlátová Jana
4.A    Mgr. Kolich Rostislav
4.B    Mgr. Mrázek Tomáš
4.C    Mgr. Pernikářová Dana
5.A    Mgr. Polášková Sofie
5.B    Mgr. Harazimová Martina
6.A    Mgr. Lidmilová Silvie
6.B    Mgr. Henčlová Nikola
6.C    Mgr. Štorková Elen
7.A    Mgr. Kleibl Pavel
7.B    Mgr. Zdrálek Jiří
7.C    Mgr. Podešvová Renata
8.A    Mgr. Škrobánková Jana
8.B    Mgr. Skalská Jaroslava
8.C    Mgr. Paleta Ivo
9.A    Mgr. Harazin Jakub
9.B    Mgr. Elblová Petra

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:Mgr. Czerníková Helena, Mgr. Fiala Petr, BcA. Klose Andrea,
Lesová Kateřina, Mgr. Pavlát František, Mgr. Smija Jan,
Mgr. Suchánková Jana, Bc. et Bc. Vilčová Barbora, Mgr. Vitásek Michal,
Mgr. Bc. Vojtková Lenka, Mgr. Žurek Martin


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:
Mgr. Lidmilová Silvie


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
Mgr. Prosková Lucie


ASISTENTI PEDAGOGA:

Čechová Stanislava, Fruncková Lenka, Hanelová Iveta,
Hřivnová Pavla, Onderková Dana, Štenclová Lucie


SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:
Mgr. Zdrálek Jiří, Mgr. Benatzká Pavla


METODIK PREVENCE:
Mgr. Zdrálek Jiří


VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠD:
Massek Michaela


VYCHOVATELÉ ŠD:


Mgr. Benatzká Pavla, Bc. Beranová Daniela, Čechová Stanislava,
Hřivnová Pavla, Kolečkářová Olga, Mgr. Lidmila Robert,
Mgr. Bc. Němejcová Simona, Tesárková Ludmila


ZÁSTUPCI ŘEDITELKY:
Mgr. Harazin Jakub, Mgr. Očenášková Lenka


ŘEDITELKA ŠKOLY:
Mgr. Kamradková Monika


ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Statutární město Opava


Organizace školy:
1. stupeň    (1. - 5.r.)
2. stupeň    (6. – 9.r.)
celkem
14 tříd        
11 tříd       
25 tříd        

©2009-2021