Výukové materiály pro domácí procvičováníPoslechy do AjOdkazy na stránky společností, které nabízejí zdarma různé materiály pro domácí výuku a procvičování žáků.


Česká televize - bude od pondělí 16. 3. každý všední den v 9 hodin vysílat zábavně-vzdělávací program UčíTelka určený pro žáky prvního stupně základních škol a připravuje i pořad Škola doma pro přípravu na přijímací zkoušky.   více »

Škola s nadhledem - portál pro žáky pro domácí procvičování učiva.   více »

Školákov - procvičování učiva pro žáky 1. stupně.   více »

Matika.in - úlohy z matematiky pro žáky základních škol.   více »

Gramar.in - úlohy z češtiny pro žáky základních škol.   více »

Zábavný zeměpis - úlohy ze zeměpisu pro žáky a studenty na základních a středních školách.   více »

Pravopisně.cz - cvičebnice k procvičování pravopisu.   více »

Umíme česky - procvičování češtiny.   více »

Umíme matiku - procvičování matematiky.   více »

Umíme anglicky - procvičování angličtiny.   více »

Umíme německy - procvičování němčiny.   více »

Umíme fakta - procvičování znalostí z různých oblastí.   více »

Škola po škole - procvičování matematiky a češtiny.   více »

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA - nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk.   více »

Oxford University Press - nabízí širokou škálu materiálů z angličtiny, které lze využít pro domácí práci žáků (jsou přehledně rozdělené na materiály pro vyučující, pro žáky a také pro rodiče).   více »


©2009-2021