Další cizí jazyk

Žáci si pro 7. až 9. ročník volí další cizí jazyk. Mohou si vybrat z těchto jazyků: španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk.


Prohlédněte si prezentace jednotlivých cizích jazyků:

©2009-2021