Proč si vybrat naši školu?


Vážení rodiče,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s několika důvody, proč si vybrat právě naši školu. Víme, že pro své dítě chcete zvolit takovou školu, ve které se bude nejen rozvíjet, ale také se v ní bude cítit příjemně a bezpečně.


Co nabízíme Vašim dětem?

 • výuku v prostorách budov na ulicích Mařádkova 15 - II. stupeň a sportovní hala, Mařádkova 9 - I. stupeň propojený s družinou i výdejnou stravy a Krnovská 101 - I. a II. stupeň, družina

 • výhodnou polohu školy poblíž „zelené zóny“ – Městských sadů a Stříbrného jezera, snadnou dostupnost spoji MHD, blízkost centra

 • rozšířenou nabídku přírodovědných předmětů a cizích jazyků - anglický jazyk (od 1. třídy), španělský jazyk, německý jazyk a ruský jazyk

 • společně s taneční školou Dance4life taneční třídu pro děti nastupující do 1. třídy na Mařádkovu ulici

 • individuální vzdělávací plán nadaným žákům

 • moderní a alternativní metody výuky např. genetickou metodu čtení, výuku písma COMENIA SCRIPT

 • počítačovou gramotnost – počítačové učebny s interaktivními tabulemi

 • zábavný program pro předškoláky Učíme se s jezevčíkem a Hrátky s pohádkou

 • pestrou nabídku volitelných předmětů – seminář z jazyka českého, cvičení z matematiky, výpočetní technika, konverzace v anglickém jazyce, sportovní výchova, seminář z přírodopisu a zeměpisu

 • možnost navštěvovat basketbalovou přípravku v naší sportovní hale

 • projekty a exkurze – Recyklohraní, Dušičkový den, Podzimníček, Čertovský den, Vánoční dílny, Velikonoční jarmark, Zábavná dopoledne v angličtině, návštěvy planetárií, zoologických zahrad, knihovnické lekce

 • účast v soutěžích a olympiádách

 • širokou nabídku bezplatných zájmových útvarů (kroužků) – zábavná angličtina, robotika, elektrotechnika, matematické cvičení, cvičení z českého jazyka, mediální kroužek, pěvecký sbor Studánka, keramika, vaření, šikovné ruce, výtvarné čarování, náboženství, badatelský kroužek...

 • odbornou pomoc školního poradenského pracoviště – speciálního pedagoga, výchovného poradce, školního psychologa, dyslektických asistentů a asistentů pedagoga, individuální doučování dětí.

©2009-2021