Perníková chaloupka

Pečení perníku není na naší škole nic nového. Každoročně během vánočních dílen žáci pečou i zdobí perníčky. V letošním školním roce jsme se však pokusili o vytvoření světového rekordu. Naším cílem bylo vybudovat perníkovou chaloupku výhradně z perníku, bez použití jiných materiálů.
Autorem tohoto nápadu byl učitel fyziky Luboš Valenta, který se zabývá pečením perníku již řadu let a celý rok se důkladně připravoval k realizaci tohoto projektu, jehož hlavním účelem bylo naučit děti spolupráci, vytrvalosti, víře ve vlastní schopnosti a také udělat radost ostatním dětem.
Celý projekt byl náročný na čas, samotnou práci i suroviny. K výrobě jsme spotřebovali 344 kg mouky, 370 kg cukru, 30 kg koření do perníku, 43 kg medu, 43 kg másla a 5 420 ks vajec.
Společnými silami jsme zhotovili obří perníkovou chaloupku, která byla odhalena 16. ledna 2013. Na slavnostním večeru, který byl zpestřen zábavným doprovodným programem školáků, jsme poděkovali hlavně sponzorům a všem, kteří se na projektu podíleli. Komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova společně se zástupcem Metrologického ústavu v Opavě stavbu změřil a potvrdil její rekordní rozměry, jež jsou 293 cm x 176,5 cm v půdorysu, i s komínem měří na výšku 328 cm. Celkem bylo použito 382 perníkových cihel různých velikostí, 8 perníkových vazníků, 22 krokví a 116 tašek. Celá stavba trvala 550 hodin.
Obdrželi jsme certifikát o vytvoření českého rekordu největší perníkové chaloupky z cihel a nyní čekáme na zápis do světové knihy rekordů.Certifikát o vytvoření českého rekordu.


Články v novinách
Opavský a hlučínský deník - 20. 11. 2012
České noviny - 29. 11. 2012
Opavský a hlučínský deník - 17. 1. 2013
HLÁSKA, zpravodaj statutárního města Opavy - číslo 02/2013, str. 5


Reportáže v televizi
Zprávy ČT (v čase 12:25 minut) - 25. 11. 2012
Týden v regionech - ČT (21. minuta) - 1. 12. 2012
Studio 6 - ČT (Největší perníková chaloupka) - 17. 1. 2013
Události v regionech - ČT (v čase 18:15 minut) - 17. 1. 2013


Vysílání v rozhlase
Český rozhlas - 16. 1. 2013


Fotografie
Příprava perníkové chaloupky
Stavba perníkové chaloupky
Perníková chaloupka - slavnostní odpoledne

©2009-2021