školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019Akce ve školním roce 2016/2017


Dolní oblast Vítkovice

Dne 27. 6. 2017 se třídy IV. A a IV. B vydaly na školní výlet do Ostravy. Ve Světě techniky na nás čekaly dva programy Malý antropolog a Zločin pod lupou. V prvním z nich se třídy seznámily se základními pojmy jako antropologie, anatomie ad. Sestavit z kostí celou kostru nebylo příliš jednoduché, avšak všechny týmy úkol dobře zvládly. Poté čekala návštěvníky vědomostní soutěž. Ve Zločinu pod lupou se k nám z minulosti přemístili Sherlock Holmes a doktor Watson, kterým jsme pomáhali vyšetřit vraždu. Pomocí forenzních věd byl nakonec vrah a zároveň i zloděj dopaden. Programy byly vedeny hravou a naučnou formou. Určitě se sem rádi podíváme znovu.

Fotografie z výletu 4.A.
Fotografie z výletu 4.B.Moje město

Předposlední červnový týden proběhla výstava a posléze i hlasování o nejlepší model Moje město. Žáci 1. – 3. ročníku na terase budovy Mařádkova 9 obdivovali makety, které zhotovili žáci 7. A v rámci pracovní výchovy pod vedením paní učitelky Lady Hůlkové. Všichni pracovníci zapojili svoji fantazii, vžili se do role architekta, technika, stavebního dělníka a pomocí papírových krabic, které ozdobili barevnými lepicími páskami, dřevem nebo barvami, vytvořili během třech měsíců unikátní díla. V průběhu práce každá skupina zúročila své znalosti z geometrie, matematiky, estetické výchovy, upevnila komunikaci a spolupráci mezi sebou, ale hlavně zažila spoustu dřiny i legrace. I když všechny stavby byly zdařilé, za nej byla v hlasování zvolena stavba, na které se podíleli Matyáš Hoblík, Matyáš Rychta a Edis Bučan.Sláva krytu 17

V úterý 20. 6. 2017 se třída 8. A zúčastnila ve Světě techniky v Ostravě vzdělávací aktivity LARP – Kryt č. 17. LARP je zkratka pro zážitkovou hru, ve které má každý účastník přidělenou svou roli, do které by se měl vžít.
Nejprve nás instruktoři (ochránci) seznámili s tématem hry. Na Zemi vypukla apokalypsa, prostor je zamořen a jen hrstka lidí přežila, tedy my, třída 8. A. Instruktoři (ochránci) nás poslepu zavedli ke krytu. Každý z nás získal schopnost, kterou jsme použili při řešení obtížných úkolů, jako bylo odemykání zámků, luštění zašifrovaných zpráv, hledání neviditelného písma laserovým světlem, pátrání. Po splnění úkolů se nám otevíraly nové prostory a další možnosti bezpečnějšího přežití. Brzo někteří žáci odhalili, že z hlavního ochránce se stává diktátor a vypukla vzpoura. Bohužel ale vzbouřenci byli vypovězeni z krytu a necháni napospas vlastnímu osudu. Tříhodinová hra žáky úplně pohltila, nadchla, ale hlavně prohloubila jejich komunikaci při řešení problémů, upevnila spolupráci.

Fotografie z této akce.Zotavovací akce

Ve dnech 12. 6. až 15. 6. 2017 se zúčastnila třída IV. B krásného pobytu na ÚHŠ v Jánských Koupelích. Čtyřdenní akce byla plná sportovních her a procházek. Dopoledne příjezdového dne bylo spíše v poklidném duchu, protože se konala první kmenová rada, kde byly děti rozděleny do dvou týmů – Huoreové a Tuotové (naděje a síla). Odpoledne se však rozjely dovednostní a vědomostní soutěže. Disciplíny byly různé, avšak nikoliv neznámé. Po náročném dni si všichni přerozdělili hlasy na kmenové radě. Dokonce byl nalezen skrytý symbol imunity, za který mohly děti získat dvojnásobek bodů. Jako první ho našla Nicole Linda Hermsen. Druhý den započal taktéž sportovními disciplínami. Odpolední program už se však nesl v duchu procházky a přípravy na středeční túru, při které měly děti další důležité úkoly. Symbol imunity tentokrát získal Vojtěch Papež. Naplánovanou stezku odvahy absolvovali skoro všichni a musíme uznat, že ji zvládli velmi dobře. Třetí den byl směřován na procházku lesem, kde se děti naučily být tišší, aby mohly sledovat lesní zvěř a nádherné přírodní okolí. Tento den ukázaly děti neuvěřitelnou spolupráci. Přesto se muselo bojovat o skrytý symbol imunity a celkové body. Opět jej získal Vojtěch Papež, který symbol předal Davidu Binarovi, což bylo velmi kladně hodnoceno třídou i námi pedagogy. Rozhodující hlasování na kmenové radě, opékání a IV. B má talent – to vše završilo nádhernou atmosféru pobytu. Poslední den už se pouze vyhodnocovalo, balilo, uklízelo a především jelo domů. Společně se budeme těšit na další podobnou akci.

Fotografie z této akce.Dopravní výchova

Ve dnech 25. 5. a 8. 6. 2017 třída IV. B absolvovala dopravní výchovu v Malých Hošticích. Jednalo se o dva dopolední bloky, při kterých se žáci a žákyně seznámili s teorií (dopravní značky, dopravní předpisy atd.) a také praxí na samotném dopravním hřišti. Výstupem byl test, jenž musely děti splnit, aby jim mohl být udělen průkaz cyklisty. Tuto závěrečnou zkoušku splnilo celkem 11 žáků. Zbytek sice nesplnil zadané požadavky, přesto mohou samostatně vyjet na cesty a cyklostezky, protože na dopravním hřišti vše zvládli na výbornou. Dopravní výchova byla skvělou zkušeností, protože se děti dozvěděly spoustu nových i zajímavých věcí a uvědomily si, že na cestě musí být skutečně opatrné.

Fotografie z této akce.Dětský den

Dne 1. 6. 2017 (Den dětí) byl pro žáky IV. B připraven dopolední soutěžní program. Žáci a žákyně byli rozděleni do dvou týmů inspirovaných televizním pořadem Robinsonův ostrov – Vajongové, Karjové. Soutěž započala ve třídě, když žáci museli dle stanovených instrukcí vyrobit soutěžní kartičky obsahující znak a barvu týmu. Poté se soutěž přesunula do parku. Zde se odehrála další část soutěžních disciplín – předávání basketbalového míče, hod freesbee, hod ragbyovým míčem, týmový skok snožmo, vis na hrazdě a přenášení míčku na lžičce. Když byla sportovní část ukončena, děti se řádně občerstvily a přesunuli jsme se ke škole, kde proběhla poslední vědomostní část. Oba týmy byly úžasné, a proto klání skončilo remízou.

Fotografie z této akce.Přehlídka dramatické tvorby

Dne 23. 5. 2017 se žáci IV. B zapojili do divadelní soutěže Přehlídka dramatické tvorby. Vystoupili zde s pohádkou O dvanácti měsíčkách (Tři bratři). Představení v délce dvaceti minut trénovali všichni žáci necelý půlrok a velmi se na vystoupení těšili. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, přičemž v naší bylo celkem šest divadelních představení. Krásně sehraná pohádka nakonec vybojovala alespoň diplom za účast v soutěži. Do příštího ročníku se pokusíme udělat několik málo změn, abychom svůj výkon posunuli na lepší pozici.

Fotografie z vystoupení.Asistovaný běžecký závod JOYRUN

V sobotu 27. května 2017 se v Městských sadech v Opavě konal již 3. ročník asistovaného běžeckého závodu JOYRUN. Jedná se o netradiční běh týmů na 6 kilometrů. Díky speciálním sportovním vozíčkům se členem týmu stávají i handicapované děti nebo mladiství. Akce má i dobročinný charakter a jejím cílem je nákup speciálních sportovních vozíčků.
Mile nás překvapil zájem nejen pedagogů, ale i žáků zasportovat si a zároveň se podílet na pomoci druhým. Sestavili jsme proto dva desetičlenné týmy. V týmu č. 13 soutěžili Jan Neugebauer, Matěj Nešuta, Patrik Kořínek z 9. A, Jakub Kuzník z 8. A, Matyáš Hoblík, Radek Fischer, František Moravec ze 7. A a Adéla Fischerová z 6. A, pedagogové Silvie Lidmilová, Pavel Kleibl a Nikola Henčlová. V týmu č. 16 běželi Patricie Prášilová, Veronika Benešová, Barbora Růžičková, Jan Bartkovský z 9. B, Šimon Henčl z 8. B, Natálie Rozsypalová ze 7. B, Zdeňka Moravcová, Patrik Rucký z 6. A, pedagogové Jiří Zdrálek a Jan Smija. Po společné rozcvičce, nastavení taktiky běhu, jsme se seznámili s našimi handicapovanými kamarády, a to Patrikem a Davidem. Oba dva byli velice dobře naladění, usměvaví. Strávili jsme spolu nejen sportovní dopoledne, kde každý je vítězem, ale i zábavné momenty díky bohatému doprovodnému programu. Obdivovali jsme akrobacie na kole, bojová umění, vystoupení pole dance.
Všichni byli spokojeni a již nyní se těšíme na další ročník.

Fotografie z této akce.Soutěž mladých zdravotníků

Dne 5. 5. 2017 byli žáci naší školy pozváni na každoroční oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků, které se konalo v areálu Městského koupaliště v Opavě.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. I. kategorie byla zastoupena družstvem ze třídy 4.A, které vybojovalo krásné 3. místo, v II. kategorii soutěžili žáci ze 6.A a 8.A., kteří se umístili na 4. a 5. místě. Cílem této soutěže není honba za skvělým místem, ale v praxi si procvičit zásady první pomoci. Děkujeme všem účastníkům soutěže za zodpovědný přístup k přípravě na tuto soutěž.

Fotografie z této akce.Den Země

Dne 30. 4. 2017 proběhla v Janáčkových sadech a na náměstí Osvoboditelů oslava Dne Země. Letošní rok je Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj a i naše stanoviště bylo inspirováno tímto tématem. První návštěvníky jsme přivítali na stánku krátce po 13. hodině. Děti si u nás mohly vyrobit létací balón, složit z papíru parník, loď, letadlo. Prostě mohly cestovat nejen prstem na mapě, ale i různými dopravními prostředky. Na závěr si vyrobily bambuli, která sice s cestováním nemá nic společného, ale každému udělala radost. Počasí nám přálo a tak jsme si všichni nedělní odpoledne užili.Vybíjená

Ve dnech 11. a 12. 4. 2017 se konala dvě okrsková kola ve vybíjené – otevřená kategorie a dívky. Do bojů o postup se zapojila tři dívčí a čtyři smíšená družstva. V případě smíšených družstev se naši žáci umístili na krásném třetím místě. Tým dívek ve složení Eliška Paláčková, Zuzana Mikolášová, Vendula Bahenská, Natálie Gebauerová, Alexandra Latková, Tereza Lexová, Veronika Doležalová, Nikola Benešová, Vendula Bílková, Lucie Mališková, Valentýna Tomancová a Michaela Vaňková dokázal ve dvou zápasech vybojovat první postupové místo. Dívky tak postoupily do okresního finále, které se koná v květnu. Budeme jim držet palce!

Fotografie z této akce.Florbalový turnaj

Dne 29. 3. 2017 se na naší škole uskutečnil florbalový turnaj pro nižší stupeň. Do bojů se zapojil florbalový kroužek a třídy 4. A, 4. B a 5. A. V turnaji změřil své síly každý s každým. Týmy byly velmi vyrovnané, a proto i zápasy byly do poslední minuty napínavé. Nakonec se celkovým vítězem turnaje stala třída 4. B. Na krásném druhém místě skončili florbalisté z kroužku, třetí místo obsadila třída 4. A a na čtvrtém místě se umístili žáci 5. A. Atmosféra turnaje byla vynikající. Doufáme, že se florbalový turnaj bude v následujících letech opakovat.

Fotografie z této akce.Robot, můj kamarád a pomocník

Ve středu 22. 3. 2017 se šest žáků z kroužku Robotika zúčastnilo Workshopu robotiky, který se letos uskutečnil na ZŠ Kobeřice. Partnerem projektu Robotika je firma Ostroj Opava.
V první části workshopu předvedli žáci z jednotlivých zúčastněných škol své roboty, které stavěli ze stavebnic Lego. Seznámili ostatní s činnosti kroužku Robotika ve škole, co vše se jim povedlo, jaké mají plány do budoucna. Druhá část byla soutěžní. Pro všechny bylo připraveno pět úkolů, ve kterých žáci ukázali jak dovednosti při ovládání robotů, tak i schopnosti a znalosti při programování těchto robotů. V konkurenci šesti zúčastněných škol jsme nakonec vybojovali 1. místo. Všichni žáci byli odměněni drobnými dárky, které věnovala firma Ostroj Opava a ZŠ Kobeřice.
Prožili jsme příjemné dopoledne a získali další zkušeností a nápady pro práci v kroužku Robotika.

Fotografie z této akce.Okresní finále v házené

Ve dnech 14. a 16. 2. 2017 se konala dvě okresní finálová kola v házené. Dívky a chlapci tak mohli změřit své síly s ostatními školami. Do bojů se nakonec zapojila pouze tři dívčí družstva, avšak chlapeckých týmu bylo dokonce šest. Turnaje se hrály na domácí půdě, a proto žákyně i žáci naší školy chtěli podat co nejlepší výkon.
Dívčímu týmu ve složení Veronika Dietrichová, Barbora Růžičková, Patricie Prášilová, Leontýna Krádlová, Daniela Halaburtová, Miroslava Magrlová, Petra Magrlová a Tereza Uvírová se podařilo získat krásné 2. místo.
Chlapecké mužstvo tvořené Jakubem Kuzníkem, Janem Kubicou, Janem Komárkem, Patrikem Kořínkem, Michalem Popadincem, Janem Bartkovským, Danielem Myšákem, Vítkem Čechem, Matějem Vojkovským a Václavem Navrátilem vybojovalo úctyhodné 4. místo.
Celková atmosféra turnajů byla nesmírně napínavá a všichni jsme si ji náležitě užili.

Fotografie z házené dívek.
Fotografie z házené chlapců.Squash do škol s nafukovacím kurtem

Pro žáky 1. až 5. ročníku se v naší škole konal projekt Squash do škol s nafukovacím kurtem organizovaný Českou asociací squashe a MŠMT. Děti si pod vedením trenérů zahrály squash a další sporty na různých stanovištích.

Fotografie z této akce.Právní vědomí

V prosinci zavítali do naší školy Mgr. Petra Stonišová, mluvčí Městské policie Opava a Mgr. Dušan Beyer z Probační a mediační služby Opava. Poutavou přednáškou seznámili naše deváťáky s právy, povinnostmi a dalšími náležitostmi, které se na ně po dovršení 15 let vztahují. Součástí bylo také představení fungování Městské policie Opava a Probační a mediační služby Opava.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - školení z chemie

Dne 6. 12. 2016 byli naši emisaři znovu pozváni na Slezské gymnázium na školení z chemie. Čekaly je dvě velmi příjemné hodiny strávené nejen s chemii, ale hlavně s paní učitelkou Hoňkovou, která je do tajů chemie zasvětila pomocí prezentace a velmi zajímavých pokusů.
Na úvod školení se dozvěděli, co jsou to plasty, plasticita. Pak už je čekala laboratoř a zajímavé pokusy. Čekaly je úkoly, kterými si ukázali rozpustnost plastů, vlastnosti plastů, vyrobili si sliz, pracovali s instantním sněhem, zahřívali ve zkumavce silonku a staré linoleum.
Přesto, že se jim po úvodní prezentaci zdálo, že chemie a problematika plastů je hodně složitá, pomocí jednoduchých a dobře vysvětlených pokusů hodně pochopili.

Fotografie z této akce.Zalévání stromů se vyplatilo!

V loňském školním roce jsme se se žáky zúčastnili zalévání stromů v Opavě. Žáci bývalé 6. A a 9. A třídy měli přidělené mladé stromy, které zalévali a tím se snažili bojovat proti nedostatku vláhy v zemi.
Za odměnu jsme dostali od odboru životního prostředí dva krásné stromy sakury (Prunus serrulata Kanzan). Tyto stromy nám pomohli zaměstnanci technických služeb vysadit před školu. Chtěli bychom za dar poděkovat nejen panu Kovalčíkovi z OŽP, paní Veličkové - koordinátorce EVVO, ale také chlapům z technických služeb, kteří přijeli přesně, jak jsme se domluvili a stromy zasadili. Děkujeme.

Fotografie z této akce.Na vlnách barev

Dne 30. 11. 2016 v Domě umění byla pro žáky 8. A připravena galerijní animace k výstavě české malířky Hany Mikulenkové Na vlnách barev. Pod vedením lektorky Lenky Přibylové se žáci přenesli do barevného, zářivého i tajemného světa plného moří, květů, rostlin a lastur. Poutavé vyprávění bylo doplněno hrou, která odhalila často objevující se motiv jejích kreseb. Tyto symboly jsou poznat na první pohled, jindy jsou skryty v abstrakci. Díky správnému postupu při skládání origami lodičky jsme se dozvěděli základní informace o malířce, která čerpá nápady nejen z exotické krajiny, ale i ze street artu. Třešničkou na dortu byla vlastní tvorba žáků, kteří vytvářeli obraz na základě vůní.
20. prosince se daného animačního programu zúčastní i žáci 9. B.

Fotografie z této akce.Soutěž mladých zoologů 2016

Dne 11. 11. 2016 proběhlo v zoologické zahradě v Ostravě základní kolo Soutěže mladých zoologů 2016. Tématem soutěže byli Papoušci. Tohoto kola se zúčastnilo 12 družstev naší školy, do finále postoupilo 5 družstev - tři v I. kategorii a dvě ve II. kategorii.
Finále proběhlo v sobotu 26. 11. ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady. V I. kategorii se z našich družstev nejlépe umístilo družstvo třídy 6.A ve složení Anita Dietrichová, Eliška Šindlerová, Klaudie Schaffartziková, Vendula Miklušová a Adam Žiga, které obsadilo 3. místo. Ve II. kategorii se družstvo třídy 9.A ve složení Daniela Halaburtová, Jan Neugebauer, Adam Ulrich, Matěj Nešuta a Vendula Vrtalová umístilo na úžasném 1. místě. Všem žákům gratulujeme!

Fotografie ze soutěže.Okresní finále v plavání

Dne 23. 11. 2016 se naši žáci zúčastnili okresního finále v plavání. Dívky a chlapci zde bojovali o medaile ve třech věkových kategoriích. Závody byly složeny z disciplín 25 m volným způsobem (tým) a štafeta. Konkurence byla velmi silná, ale naši žáci se toho nebáli a zabojovali. Nejlépe dopadly dívky (Veronika Rigová, Veronika Doležalová, Nikola Benešová, Vendula Bahenská, Viktorie Vitásková, Zuzana Mikolášová) v II. kategorii, jelikož dokázaly získat krásné 3. místo. Celková atmosféra soutěže byla dobrá a všichni jsme si ji náležitě užili.

Fotografie ze soutěže.Projekt Emise - školení z fyziky

Dne 15. 11. 2016 byli naši emisaři pozváni na Slezské gymnázium na školení z fyziky. Čekala je připravená učebna se studenty a p. učitelem Fričem. Hned na úvod byli rozděleni do pěti skupin a přiřazeni ke stolům s připravenými pokusy. 90 minut pracovali s kamarády z ostatních škol. Byly pro ně připraveny tyto úkoly:
1) Nabíječka vždy po ruce - lze nabít mobil citrónem?
2) Vedení tepla - jaký smysl má zateplování domů?
3) Jak ovlivňuje příměs ve vodě její teplotu?
4) Měření rychlosti světla
5) Účinnost rychlovarné konvice - kde se ztrácí energie?
Studenti gymnázia je vedli všemi úkoly, vysvětlili zadání a ukázali, jak úkoly řešit. Výsledky si žáci zapsali do protokolů.

Fotografie z této akce.Výsadba stromů na Kolofíkově nábřeží

Lenka Dočkalová z organizace Sázíme stromy, z. ú. a Petra Veličková, koordinátorka EVVO Magistrátu města Opava, uspořádaly 4. 11. 2016 výsadbu nových stromů na Kolofíkově nábřeží. Této záslužné akce se zúčastnila třída 8. A. Při krátké instruktáži se žáci dozvěděli správný postup při výsadbě stromu. Poté se rozdělili do tříčlenných skupinek, obdrželi nářadí a pustili se do práce. Během necelé hodiny zvládla každá skupina zasadit dub navzdory větru i bahnitému terénu. Každý vysázený dub je označen zalaminovaným popiskem s názvem naší školy. Žáci si uvědomili, jaká je to dřina zasadit pár stromků a že pro naši přírodu mohou jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého. Děkujeme pořadatelům za zdařilou a velmi prospěšnou akci. Těšíme se na další spolupráci.

Fotografie z této akce.Mobilní planetárium

Ve dnech 3. a 4. 11. 2016 k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Pod velkou projekční kupolí mohly děti 1. stupně putovat po obloze v programu Astronomie pro děti a žáci 6.A a 7.A zhlédli program Původ života. Programy mobilního planetária se snaží zábavnou formou zpopularizovat informace z oblasti astronomie a přírodních věd, během krátké chvíle dokážou demonstrovat např. vesmír a zábavnou formou obohatit výuku.

Fotografie z této akce.Večer se strašidly

Na 25. 10. 2016 připravil kolektiv pedagogů 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD oblíbenou akci pro děti a jejich rodiče „Večer se strašidly“. Na přípravě se podíleli také žáci samotní, kteří ve škole vyřezali dýně k osvětlení okolí školy a ŠD. Na školní zahradě na ně čekala strašidelná stezka – stanoviště s různými nezvyklými úkoly (tajemný pytel, ochutnávka a poznávání kouzelných lektvarů, lovení v písku, odfoukávání pavouků, strašidelná krabice a další).
Na „Večer se strašidly“ byli rovněž přizváni a v rekordním počtu pozvání také přijali rodiče s dětmi z přilehlých MŠ. Před zahájením a odchodem na strašidelnou stezku byly děti obdarovány barevným reflexním kroužkem, který jim sloužil jako malé světýlko do tmy. Po splnění zadaných úkolů děti získaly na konci stezky účastnickou medaili a v „Jedové chýši“ u ŠD už měly k dispozici teplý čaj a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Poděkování patří paní Krásové, která nám pomohla s přípravou občerstvení a svými napečenými dobrotami (strašidelné mufinky, oko na vidličce, lízátko – strašidýlko aj.) ozvláštnila celé občerstvení a připravila všem kulinářský zážitek.
Celý večer provázelo teplé podzimní počasí a skvělá nálada všech účastníků.Celé Česko čte dětem

Naše základní škola je již několik let zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Cílem kampaně je pravidelné předčítání dětem, což vede k rozvoji jejich paměti, představivosti, myšlení a emocionálního zdraví. Žáci 6. – 9. ročníku v rámci zájmového útvaru Čtenářský kroužek pod pedagogickým vedením Mgr. Nikoly Henčlové a Mgr. Lady Hůlkové pravidelně jednou měsíčně čtou vhodnou dětskou literaturu předškolním dětem mateřských škol (MŠ Havlíčkova, MŠ křesťanská, MŠ Mostní, MŠ Sadová, MŠ Slavkovská, MŠ Sluníčko). Knihy jsou vybírány z nabídky organizátora projektu, dle vlastního uvážení pedagogů, zřetel je také brán na přání dětí či vychovatelek mateřské školky. Celý program trvá maximálně 30 minut a uskutečňuje se po domluvě s vedením mateřské školky v odpoledních hodinách. Četba je doplněna pracovním listem vztahujícím se k tématu nebo ročnímu období.

Fotografie z této akce.Exkurze do Slezské tvorby

Dne 25. 10. 2016 se žáci 9.B zúčastnili exkurze do výroby vánočních ozdob pořádanou výrobním družstvem Slezská tvorba. Nejen poutavým vyprávěním pana vedoucího byli žáci vtaženi do sledování celého procesu výroby vánočních ozdob. Obdivovali zručnost žen při náročném ručním foukání, seznámili se se stříbřením a máčením, nahlédli do tajů malování a sledovali závěrečnou fázi, balení. Prohlídka byla spojena s návštěvou podnikové prodejny. Každý žák obdržel malé překvapení, vánoční baňku, kterou si zkusíme dle vlastní fantazie ozdobit v hodině výtvarné výchovy.

Fotografie z exkurze.Halloweenské hrátky

25. 10. 2016 proběhla v tělocvičně zábavná hodina angličtiny, tentokráte na téma Halloween. Žáci 3.A a 3.B převlečeni do kostýmů čarodějnic, duchů, upírů, kostlivců plnili pod vedením žáků z 6.A rozmanité úkoly. Nechyběly osmisměrka, domino, pexeso, říkanky, křížovka, doplňovačka i hra strašidelná řeka.

Fotografie z této akce.Projekt Emise - školení z meteorologie

Dne 11. 10. 2016 byli naši emisaři na 1. školení z meteorologie, které proběhlo v prostorách Slezského gymnázia. Na úvod si vysvětlili rozdíl mezi počasím a podnebím. Seznámili se s pranostikou, s jednoduchými pokusy, s tlakem, teplotou a vlhkostí vzduchu, s rosným bodem, s rychlostí a směrem větru, se srážkami a s oblačností. Byli seznámeni s grafy, pomocí kterých jsou informace z meteostanice zpracovány.

Fotografie z této akce.Přednáška se Slezským gymnáziem

V rámci projektu Emise byli naši emisaři pozváni na "Středeční přednášku se Slezským gymnáziem" na téma "Projekt EMISE aneb Nedáme smogu šanci", která se uskutečnila 5. 10. 2016 od 16:30 hodin v Klubu ART v Obecním domě. Emisaři Slezského gymnázia vysvětlovali, v čem spočívá jejich práce, ukázali prezentaci a filmy, které studenti k tematice natočili. Přednáška byla určena i pro veřejnost.Konference Envofórum

Dne 29. 9. 2016 se konala v KD na Rybníčku konference Envofórum aneb Konference mladých pro um i naši budoucnost.
Konference byla slavnostně zahájena krásnými slovy paní ředitelky Slezského gymnázia Milady Pazderníkové, na ni navazoval hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, paní europoslankyně Kateřina Konečná a náměstek primátora Statutárního města Opavy Dalibor Halátek.
První blok konference byl zaměřen na ovzduší.
Nejdříve jsme byli seznámeni s počátky a průběhem celého projektu Emise paní Tkáčovou - zakladatelkou a garantem projektu.
Všechny zaujala show Smokemana - ne/ekologické topení. Ten nám velmi zábavnou a vtipnou formou vysvětlil problematiku fotosyntézy. Na závěr nás seznámil s desaterem správného topiče.
Poté nám studenti Gymnázia Havířov představili svůj projekt Monitoring kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače.
Po úžasném rautu jsme byli seznámeni krajskou koordinátorkou EVVO Janou Hartmanovou s projekty Moravskoslezského kraje. Na ni navázala opavská koordinátorka Petra Veličková, která nás ve své prezentaci provedla akcemi, jež probíhaly v Opavě a týkaly se klimatu, dopravy a práce emisařů.
Poté nám pan Jiří Bílek z BT Klastru řekl vše o měření emisí a dopadech na zdraví obyvatelstva. Jeho měřicí vůz jsme si prohlédli o polední přestávce, mohli jsme si sednout za řídicí panel a bylo nám vysvětleno, jak měřicí vůz pracuje.
Celý krásný den byl zakončen soutěží o hodnotné ceny.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další společné akce.

Fotografie z této akce.Legiovlak

29. 9. 2016 jsme s deváťáky navštívili věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920, která byla vystavena na nádraží Opava východ. Průvodce oblečen do dobové uniformy českých legionářů nám zpestřil prohlídku svým poutavým výkladem. Provázel nás všemi vagóny, z nichž některé byly tematicky zaměřeny (např. poštovní, lékařský, vojenský, spací atd.).
Poznatky z Legiovlaku deváťáci využijí především v dějepise a občanské výchově.

Fotografie z této akce.European Day for Languages – Evropský den jazyků

Dne 26. 9. 2016 se konal na naší škole European Day for Languages. Proběhla prezentace cizojazyčné literatury, např. ruské, španělské, německé a anglické. Děti naší školy měly možnost zapůjčení knížek a dalších didaktických pomůcek pro cizí jazyky, kterou mnoho žáků také využilo. Žáci se také mohli seznámit i s učebnicemi dalších jazyků a volitelných předmětů.

Fotografie z této akce.Běh kolem komína Modelu

25. září 2016 se uskutečnil 4. ročník veřejného přespolního běhu s názvem Běh kolem komína Modelu, který přilákal několik desítek běžců v mnoha věkových kategorií. Naši školu reprezentovali Matyáš Hoblík ze 7.A, Tomáš Marker z 8.A a Matěj Nešuta z 9.A. Kluci zdolali 1 okruh v délce 2 800 metrů. Trať je zavedla nejen do areálu závodu, ale i do venkovního náročného terénu. I když chlapci nestáli na stupních vítězů, prožili pohodové dopoledne v pohybu.

Fotografie z této akce.Kreslím, kreslíš, kreslíme

Dne 21. 9. 2016 proběhla na SŠPU Opava výtvarná soutěž pro základní školy Kreslím, kreslíš, kreslíme. V letošním roce soutěžilo celkem 117 žáků z 16 škol. V každé ze tří kategorií bylo uděleno 1., 2. a 3. místo a čestné uznání.
Naše škola získala 1. místo v I. kategorii. Na tomto krásném místě se umístila Vendula Bahenská ze 4.A. Gratulujeme.
Zároveň je možné si kresby prohlédnout, neboť jsou do 13. 10. 2016 vystaveny v aule SŠPU Opava. Výstava je otevřená denně kromě pátku od 13. do 16. hodin.

Fotografie ze soutěže.Velká cena mladých zoologů

Dne 19. 9. 2016 se pět družstev žáků 4. a 5. ročníku vydalo do ostravské zoo na soutěž Velká cena mladých zoologů. Soutěže se zúčastnilo 55 družstev. Nejlepší umístění dosáhlo družstvo třídy 4.A, které se umístilo na 12. místě.

Fotografie z této akce.Vzhůru do neznáma

Měsíc září je tradičně v Opavě spojován s multižánrovým festivalem Bezručova Opava. Letošní 59. ročník nese téma Člověk mezi uměním a vědou. V rámci přehlídky se žáci 4.A, 7.A, 8.A a 9.AB zúčastnili galerijní animace k výstavě Vzhůru do neznáma. Celým programem nás provázela lektorka Lenka Přibylová, která si získala žáky nejen svým poutavým vyprávěním, ale i zajímavými a netradičními aktivitami. Žáci se dozvěděli o životě Theodora Rotrekla, významného malíře, grafika, kreslíře, ilustrátora sci-fi, fantasy a naučné literatury. Obdivovali díla malíře budoucnosti, seznámili se s výtvarnou technikou asambláž, která dává dvojrozměrnému obrazu třetí, prostorovou dimenzi a kreativně vytvořili komiks k jeho obrazům. Kromě dojmů si žáci odnesli s sebou i malý dárek, pohlednici s Rotreklovým obrazem sci-fi.

Fotografie z této akce.Běh pro Hrabyň

Celosvětová organizace International Spinal Cord Society vyhlásila den 5. září Dnem poranění míchy. Na všech pracovištích zabývajících se léčbou a rehabilitací probíhají dny otevřených dveří. Cílem je zvýšit u široké veřejnosti povědomí o poranění míchy, propagovat prevenci úrazů páteře.
Rehabilitační ústav Hrabyně v rámci tohoto dne zorganizoval 1. ročník Běhu pro Hrabyň na 5 a 10 kilometrů. Výtěžek z akce poslouží k zakoupení sportovních pomůcek pro spinální pacienty ústavu. Náš tým ve složení Matyáš Hoblík ze 7. A, Tomáš Marker z 8. A, Patrik Kořínek z 9. A, Jan Bartkovský z 9. B, paní učitelky Mgr. Silvie Lidmilová a Mgr. Nikola Henčlová se zúčastnil běhu na 5 kilometrů. Trať vedla po lesních cestách v okolí Rehabilitačního ústavu Hrabyně. Své síly jsme změřili s několika desítkami sportovců. Všichni náročnou kopcovitou trasu zvládli, a dokonce Jan Bartkovský vybojoval ve své kategorii 3. místo. Kromě připraveného občerstvení, radosti z běhu, ochoty pomoci druhým si kluci prohlédli vystavené bannery se statistickými údaji, zdravotními následky poranění míchy. Naskytla se jim také příležitost vyzkoušet si jízdu na handbiku.

Fotografie z této akce.
©2009-2019