Adaptační den 5.A

Žáci 5.A absolvovali adaptační den, který byl zaměřen na uvědomění si vlastní role v kolektivu, posílení vzájemných vztahů a hlubšího seznámení a poznání spolužáků.   více »


©2009-2019