1.C | 2.C | 3.C | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.B | 9.BTřída 8.B (2019/2020)


Kdo nás učí

Třídní učitelka: p. Petra Elblová

Čj - p. Elblová
Aj - p. Vojtková
Šj - p. Smija
Rj - p. Harazimová
M - p. Pavlát
D - p. Suchánková
Ov - p. Elblová
Z - p. Očenášková
Př - p. Suchánková
Ch - p. Štorková
F - p. Štorková
Hv - p. Podešvová
Vv - p. Vajdová
Tv - p. Paleta
Pv - p. Paleta
KAj - p. Elblová
VT - p. Paleta


Rozvrh hodin


  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 9. hodina
pondělí M Čj D Vv Aj      
úterý M Šj/Rj Čj Aj F Pv   Tvh Tvh
středa M Ch Z Čj Aj   Tvd Tvd  
čtvrtek Šj/Rj Čj D M F      
pátek Z Ch M Ak/Vt Hv Ov      

©2009-2019