1.C | 2.C | 3.C | 4.C | 5.C | 6.C | 7.B | 8.B | 9.BTřída 3.C (2018/2019)


Kdo nás učí

Třídní učitelka: p. Kateřina Šeuerová

Čj - p. Šeuerová
Aj - p. Šeuerová
M - p. Šeuerová
Prv - p. Šeuerová
Hv - p. Šeuerová
Vv - p. Suchánková
Tv - p. Paleta
Pv - p. ŠeuerováRozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 9. hodina
pondělí Čj M Čj Prv Hv        
úterý Čj M Aj Tv Čj        
středa Čj M Aj Vv Čj        
čtvrtek Čj Tv M Prv Čj        
pátek Čj M Aj Čj Pv        
Po dobu konání plaveckého výcviku je rozvrh upraven:
  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 9. hodina
pondělí Čj M Čj Prv Hv        
úterý Čj M plavání plavání Čj        
středa Čj M Aj Vv Čj        
čtvrtek Čj Aj M Prv Čj        
pátek Čj M Aj Čj Pv        

©2009-2019