1.C | 2.C | 3.C | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.B | 9.BTřída 3.C (2019/2020)


Kdo nás učí

Třídní učitelka: p. Dana Pernikářová

Čj - p. Pernikářová
Aj - p. Pernikářová, p. Harazimová
M - p. Pernikářová
Prv - p. Pernikářová
Hv - p. Podešvová
Vv - p. Pernikářová
Tv - p. Paleta
Pv - p. ŠPernikářováRozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 9. hodina
pondělí Čj Hv M Prv Čj        
úterý Čj M Tv Aj Čj        
středa Čj AJ M Pv Čj        
čtvrtek Čj Aj Tv M Čj        
pátek Čj M Prv Vv Čj        

©2009-2019