1.C | 2.C | 3.C | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.B | 9.BTřída 1.C (2019/2020)


Kdo nás učí

Třídní učitelka: p. Šárka Bociánová

Čj - p. Bociánová
Aj - p. Bociánová
M - p. Bociánová
Prv - p. Bociánová
Hv - p. Bociánová
Vv - p. Bociánová
Tv - p. Bociánová
Pv - p. Bociánová
Rozvrh hodin

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina
pondělí Čj M Čj Tv        
úterý Čj M Vv Prv        
středa Čj M Tv Čj        
čtvrtek Čj AJ Prv Hv        
pátek Čj M Čj Pv        

©2009-2019