Fotogalerie


2020/2021
Slavnostní zahájení školního roku v první třídě |

2019/2020
Slavnostní zahájení školního roku | Halloween | Mikulášská nadílka | Prevence AIDS | Den jazyků na hotelové škole | Den otevřených dveří a vánoční dílničky | Deváťáci na zemědělce |

2018/2019
Slavnostní zahájení školního roku | Sázení lípy ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu | Projektový den - 100 let vzniku samostatného československého státu | Výchovný koncert | Slavnost Slabikáře | Hygiena rukou | Soutěž mladých zoologů 2018 | Vánoční dílny a den otevřených dveří | Mikuláš | Soutěž o nejhezčí betlém - vyhodnocené práce | Ponožkový den 21.3.2019 | Soutěž pěveckých sborů v Orlové | Dopravní soutěž mladých cyklistů | Exkurze v památníku v Hrabyni | Výstava mláďátek | Na zahradě | Přehlídka opavských pěveckých sborů | Výlet 7.B do Rožnova pod Radhoštěm |

2017/2018
Slavnostní zahájení školního roku | Evropský den jazyků | Adaptační den VI.B | Pomáháme pejskům | Den se strašidly | Halloweenská párty | Hrátky s pohádkou 1 | Sázení stromů | Zdravá pětka v první třídě | Výchovný koncert | Hrátky s pohádkou 2 | Hrátky s pohádkou 3 | Soutěž mladých zoologů | Hrabání listí v mateřské škole | Vánoční dílny | Lyžařský výcvik prvního stupně | Hrátky s pohádkou 4 | Masopust | Hrátky s pohádkou 5 | Den žactva | Pěvecká soutěž Skřivánek | Vystoupení pěveckého sboru Studánka na velikonočních trzích | Mladý chemik - vyhlášení výsledků | Bez kiksu v komiksu - Kája Saudek | Pracovní výchova v páté třídě - příprava jednoduchých pokrmů | Historické osobnosti - výukový program | Uklízíme Česko | Den matek | Pobytová akce druhé a třetí třídy | Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi |

2016/2017
Zahájení školního roku | Cyklistický adaptační kurz VI.B | Pohádková olympiáda | Legiovlak | Vzhůru do neznáma | Soustředění sboru na Holubici | Halloweenská párty | Den se strašidly | Drakiáda | Soutěž mladých zoologů | Hrátky s pohádkou 1 | Soustředění sboru se spaním ve škole | Medová snídaně | Výchovný koncert | Slavnost Slabikáře | Mezinárodní den lidí s postižením | Mikuláš | Vánoční dílny a Den otevřených dveří | Vánoční benefiční kocert | Světový den Braillova písma | Hrátky s pohádkou 3 | Lyžařský výcvik 1. stupně | Zdravověda v páté třídě | Zdravověda v sedmé třídě | Mezinárodní den mateřského jazyka | Masopust | Hrátky s pohádkou 4 | Jaktařský skřivánek - pěvecká soutěž | Vítání jara | Finále Velké ceny ZOO Ostrava 2017 | Návštěva Planetária a muzea v Landeku| Den Země | Opavský skřivánek - finále | Výtvarná soutěž Kořeny | Tvořivé dílničky Spolu s maminkou | Finálové kolo matematické soutěže Pangea v Praze | Odhalení pamětní desky A. Rychlému | Exkurze VIII.B do Vítkovic | Finále soutěže Bajtík | Pasování na čtenáře v I.C | Zotavovací akce druhé a třetí třídy | Noc kostelů - 6. třída | Noc kostelů - 8. třída |

2015/2016
Zahájení školního roku | Cyklistický adaptační kurz | Cesta do pravěku pro předškoláky | Dýně, dýně, samé dýně | Hrátky s pohádkou 1 | Den stromů | Prvňáci slaví Halloween | Hrátky s pohádkou 2 | Koncert pěveckého sboru Luscinia | Slavnost Slabikáře | Výtvarná soutěž - Model Obaly | Vánoční výzdoba školy | Hrátky s pohádkou 3 | Vánoční dílny | Vánoce v V.B | Vánoční koncert | Vánoce v 1.C | Turnaj ve vybíjené | 5.B staví | Indiáni | Páťáci v dílně | Hrátky s pohádkou 4 | Veselé zoubky | Recyklovlak | Princezna se zlatou hvězdou na čele | Den bezpečnosti | Z rodu okřídleného hada | Sedmáci pracují na zahradě | Hrátky s pohádkou 5 | Den mláďat | Páťáci připravují jednohubky | Den matek | Hasík | Pasování prvňáků na čtenáře | Dravci | Zotavovací akce páťáků | Zotavovací akce sedmáků | Roboti ve světě páťáků | Světový den oceánů | Spaní ve škole - Kondor pro prvňáky | Výlet 1.C | Druháci ve světě techniky | Třídíme elektroodpad | Zdravá pětka v první třídě | Zotavovací akce druhé a třetí třídy | Exkurze do Žiliny | Zdravá pětka v páté třídě | Pátá třída znovu ve Světě techniky | Kybergrooming a netolismus - prevence v páté třídě | Zotavovací pobyt 6.B | 6.B ve Světě techniky v Ostravě | Krajské kolo ZOOsoutěže | OVOV - okresní a krajské kolo |

2014/2015
Slavnostní zahájení školního roku | Výjezdový pobyt 6.B | Výjezdový pobyt 4.B | Otevírání zahrady | Cyklistický kurz šesťáků | Drakiáda v družině | Zdobíme a ladíme do podzimu | Halloween | Hrátky s pohádkou 1 | Hrátky s pohádkou 2 | Vyrábíme jako diví | Koncert | Sázení stromů | Vyřež/š si svou dýni | Mikuláš | Benefiční koncert Studánky | Třeťáci vyrábějí kapry | Vánoce ve druhé třídě | Vánoce ve čtvrté třídě | Vánoce v deváté třídě | Hrátky s pohádkou 3 | Ovoce do škol | Čtvrťáci jsou tvořiví | Dramatické hry 4.B | Dramatické hry 6.B | Krmíme ptáky na naší nové školní zahradě | Karneval ve školní družině | Hrátky s pohádkou 4 | Hrátky s pohádkou 5 | Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou | Lyžařská školička | Pohybové aktivity IV.B | Zdravá pětka v první třídě | Zdravá pětka ve třetí třídě | Hrátky s pohádkou 6 | Den učitelů | Návštěva biskupa ostravsko-opavského | Vystoupení pěveckého sboru Studánka na velikonočních trzích | Máme třetí místo v běhu | Zdravá pětka v šestce | Pohybové hry 6.B | Den mláďat | Hrátky s pohádkou 7 | Deváťáci pracují na školní zahradě | Oslava Dne matek | Po vystoupení - Mňam! | Deváťáci na exkurzi v Ostravě | Naše nová zahrada nám rozkvetla | IV.B si hraje | Turnaj v piškvorkách | Den bez tabáku | Výlet 4.B | Výlet 9.B | Den dětí | Deváťáci pomáhají i nostalgicky vzpomínají | Hrátky s pohádkou 8 | Zotavovací pobyt druhé a třetí třídy | Třetí třída pracuje | Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům |

2013/2014
Slavnostní zahájení školního roku | Soustředění školního pěveckého sboru | Drakiáda | Den mláďátek | Páťáci | Koncert pěveckého sboru v kostele sv. Hedviky | Soutěž ve skákání přes švihadlo | Úprava školní zahrady | Návštěva městského útulku | Hrátky s pohádkou 1 | Sázení stromů u Milostovic | Vyřeš/ž si svou dýni | Den stromů | Halloween | Hrátky s pohádkou 2 | Vystoupení pěveckého sboru | Sbíráme, třídíme, pracujeme jako diví | Slavnost slabikáře | Den otevřených dveří a vánoční dílny | Mikuláš | Plavu, plaveš, plaveme | Hrátky s pohádkou 3 | Maškarní ples v družině | Cesta do pravěku | Škola v přírodě - Visalaje | Výlet 8. třídy | Výlet 9. třídy | Exkurze páťáků | Exkurze ve sklárně | Exkurze první třídy v pekárně | Škola v přírodě 2. a 3. třída | Výlet 1. třídy do ZOO | Vyřazování deváťáků |

2012/2013
Slavnostní zahájení školního roku | Přírodopis - poznávání stromů v parku | Sběr starého papíru, hliníku a baterií | Zázraky ze zahrádky aneb výstavka ovoce a zeleniny - | Exkurze do pekárny | Den stromů - zábavné i poučné odpoledne | Akce Arboreta - vyřeš/ž si svou dýni | Exkurze na broukoviště v městském parku | Hrátky s pohádkou pro rodiče předškoláků | Soutěž o nejkrásnější podzimní klobouk | Halloween aneb den se strašidly | Soustředění sboru | Exkurze v muzeu | Keramický kroužek | Hrátky s pohádkou 2 | Barevné dny | Vyrábíme vánoční výzdobu | Vánoční dílny a den otevřených dveří | Hrátky s pohádkou 3 | Vánoční benefiční koncert | Recitační soutěž | Plavání | Lyžák 7.tříd | Povídání o včelách | Lyžák 1.-5. třída | Hrátky s pohádkou 5 | Hrátky s pohádkou 6 | Den Země | Druháci čtou předškolákům | Slet čarodějnic | Škola v přírodě | Den dětí | Úspěchy našich žáků | Druháci v pekárně | V hasičárně | Sázení stromů | Výlet 1. a 9. třídy | Výlet 4. a 5. třídy | Exkurze v nemocnici |

2011/2012
Den bláznivých účesů | Sedmáci na výletě | Keramický kroužek | Škola v přírodě | Den dětí | Vyrábíme maminkám dárky z keramiky | Slet čarodějnic | Bubenický workshop | Den Země | Den mláďátek | 100 let od potopení Titanicu | Recitační soutěž | Koncert v Arboretu | Koncert pro miminka 2012 | Maškarní bál | Drakiáda v družině | Den zvířat | Den bez aut | Barevné sportování | Žijeme olympiádou v Londýně | Den stromů v městském parku | Sedmáci v parku | Exkurze do Arboreta v Novém Dvoře | Výsadba javorů kolem cyklostezky | Halloween aneb den strašidel | Slavnost slabikáře | Mikulášská nadílka | Výroba ozdob na městský vánoční strom | Vánoční dílny a Den otevřených dveří |

2010/2011
Bubenický workshop Ivo Samiece | Den matek 2011 | Keramika | Den zvířat | Velikonoce ve 2.třídě | Halloween 2010 | Setkání s Jakubem Holušou | Mikuláš 2010 | Vánoční dílny 2010 | Koncert sboru Studánka v Neplachovicích |

2009/2010
škola | Výlet 8.C | Den matek 2010 | Den čarodějnic | Setkání s dravci | Na letišti v Mošnově | Den s policií | Módní přehlídka v hodině slohu | Vánoční dílny | Mikuláš 2009 |

2008/2009
Almanach 100 let školy


©2009-2021