školní rok 2009/2010
školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019Výsledky soutěží ve školním roce 2017/2018


Přírodovědný klokan

1. místo Vít Čech 9.B
2. místo Kristýna Kramná 9.B
3. místo Berenika Mičková 8.B
  Marek Plachký 9.BŠkolní kolo Dějepisné olympiády

1. místo Jan Kubica 9.A
2. místo Kryštof Halfar 9.A
3. místo Matyáš Rychta 8.A

Všichni tři postupují do okresního kola.Školní kolo Olympiády v českém jazyce

1. místo Kryštof Halfar 9.A
2. místo Vít Čech 9.B
3. místo Nikol Mikolášová 8.A

Do okresního kola postupují Kryštof Halfar a Vít Čech.Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce - 7. ročník

1. místo Alžběta Vichánková 7.A
2. místo Carolina Kroutilová 7.A
3. místo Alena Štorková 7.B

Do okresního kola postupuje Alžběta Vichánková.

Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce - 8. a 9. ročník

1. místo Kryštof Halfar 9.A
2. místo Bachar Hanna 9.B
3. místo Vít Čech 9.B

Do okresního kola postupuje Kryštof Halfar.Matematický Klokan - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

1. místo Štěpán Ištvánek 2.C
2. místo Elena Stavařová 3.C
3. místo Esmína Bučan 3.B

Matematický Klokan - kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)

1. místo Aneta Teplíková 5.B
2. místo Jakub Martinák 5.A
3. místo Klára Zygulová 4.C

Matematický Klokan - kategorie Benjamín (6. a 7. třídy)

1. místo Matěj Klimeš 7.B
2. místo Vojtěch Ťapťuch 7.A
3. místo Barbora Lexová 7.A

Matematický Klokan - kategorie Kadet (8. a 9. třídy)

1. místo Vít Čech 9.B
2. místo Vojtěch Montag 9.A
3. místo Vít Švec 8.BPythagoriáda - 5. až 8. ročník

Aneta Teplíková 5.B 14 bodů úspěšný řešitel
Vendula Bahenská 5.A 12 bodů úspěšný řešitel
Zuzana Mikolášová 5.A 11 bodů úspěšný řešitel
Jakub Martinák 5.A 10 bodů úspěšný řešitel
Viktorie Klementová 5.B 10 bodů úspěšný řešitel
Kateřina Mendlová 7.B 11 bodů úspěšný řešitel
Vojtěch Ťapťuch 7.A 11 bodů úspěšný řešitel
Matěj Klimeš 7.B 10 bodů úspěšný řešitel
Barbora Lexová 7.A 10 bodů úspěšný řešitel
Martin Kavala 8.A 10 bodů úspěšný řešitel

Všichni úspěšní řešitelé postupují okresního kola.Okresní kola soutěží

V Přírodovědné soutěži, kterou pořádá Mendelovo gymnázium v Opavě, obsadilo družstvo kapitána Daniela Myšáka (9.B) 6. místo a družstvo kapitána Vojtěcha Montaga (9.A) 15. místo.

V Matematické olympiádě v kategorii Z5 se Aneta Teplíková (5.B) stala úspěšnou řešitelkou a umístila se na 8. místě. V kategorii Z9 se Daniel Myšák (9.B) umístil na 18. místě.

V Olympiádě v českém jazyce se Vít Čech (9.B) umístil na 10. místě a Kryštof Halfar (9.A) na 19. místě.

V Soutěži v německém jazyce se v kategorii II.A umístil Vít Čech (9.B) na 4. místě.

V Soutěži v anglickém jazyce se v kategorii II.A umístil Kryštof Halfar (9.A) na 6. místě.

V Soutěži v anglickém jazyce se v kategorii I.A umístila Alžběta Vichánková (7.A) na 13. místě.

V Zeměpisné olympiádě v kategorii C obsadil Daniel Myšák (9.B) 2místo a postoupil do krajského kola. Blahopřejeme!

V okresním finále miniházené obsadil tým žáků 5. tříd krásné 2místo. Blahopřejeme! foto » / diplom »

V okresním finále basketbalu obsadily dívky 6. a 7. tříd 4. místo.

V Soutěži v programování v kategorii Programování webu obsadil Vít Čech (9.B) 8. místo.

V soutěži Prezentace 2018 pořádané SŠPU v Opavě postoupili Vojtěch Montag (9.A), Martin Kavala (8.A) a Edis Bučan (8.A) se svou společnou prezentací do finále.   foto »

V Matematické olympiádě se okresního kola zúčastnili v kategorii Z6 Martin Doležel (6.B), v kategorii Z7 Matěj Klimeš (7.B), v kategorii Z8 Nikol Mikolášová (8.A) a Michaela Plachká (8.B).

V okresním finále vybíjené dívek 1. stupně ZŠ obsadilo naše družstvo 5. místo.   diplom »

V oblastním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků obsadilo družstvo žáků třídy 7.A 4. místo. Družstvo žáků 5.A ve složení Zuzana Mikolášová, Vendula Bahenská, Viktorie Vitásková, Jakub Martinák a Marek Špaček se umístilo na 1místě a postoupilo do krajského kola. Blahopřejeme!   foto »
Krajská kola soutěží

V areálu ostravské zoologické zahrady proběhl od 13. do 15. září 2017 další ročník Velké ceny malých zoologů – soutěže pro žáky 4. a 5. tříd. Tématem byla Příroda kolem lidských obydlí. Soutěž prověřuje nejen znalosti, ale i fyzickou zdatnost. V této soutěži jsme získali s družstvem 5.A třídy ve složení Zuzana Mikolášová, Vendula Bahenská, Jakub Gebauer, Marek Špaček a Jakub Martinák 9místo.  Blahopřejeme! foto »

V sobotu 25. 11. 2017 proběhlo ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady finále Soutěže mladých zoologů 2017. Tématem soutěže byli Lichokopytníci. Do předkola se přihlásilo z naší školy 13 družstev. V první i druhé kategorii do finále postoupila dvě družstva. Ze třídy 7.A (kapitánka Lucie Rubá), 7.B (kapitánka Alena Štorková), 8.B (kapitánka Natálie Rozsypalová) a 9.B (kapitánka Lada Štorková). V I. kategorii skončili žáci 7.A na krásném 2místě, žáci 7.B na 5místě. V II. kategorii získali žáci z 9.B 1místo, žáci 8.B se umístili na 5místě. Všem družstvům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech této oblíbené přírodovědné soutěže.   foto 1 » / foto 2 »

Dne 20. 2. 2018 se naši žáci zúčastnili krajského kola odborné technické soutěže Talenty pro firmy T-PROFI, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje. Soutěžily smíšené týmy žáků ZŠ a studentů SŠ. Ve společném týmu naši žáci 5. ročníku Vojtěch Papež (5.B), Vojtěch Rýpar (5.B) a Zuzana Mikolášová (5.A) a tři studenti SŠ Technické v Opavě sestavovali funkční model ze stavebnice Merkur. Jejich tým obsadil krásné 3místo.  Blahopřejeme!   foto »

V matematické soutěži Pangea se Viktor Čech (4.C) umístil na 2místě v Moravskoslezském kraji v kategorii žáků 4. ročníku a postoupil do celorepublikového finále. Blahopřejeme!

V sobotu 2. června 2018 oblastní spolek ČČK v Olomouci pořádal regionální kolo Soutěže mladých zdravotníků ve spolupráci s Přírodovědnou fakultou UP. Soutěž probíhala v prostorách Pevnosti poznání. Cílem soutěže první pomoci bylo prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost v poskytování první pomoci, umožnit výměnu zkušeností, zdokonalit činnost soutěžících při přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů a naplňovat a realizovat principy Červeného kříže.
Z naší školy se soutěže zúčastnilo pětičlenné družstvo z třídy 5.A ve složení: Zuzana Mikolášová, Viktorie Vitásková, Vendula Bahenská, Jakub Martinák, Marek Špaček. Toto družstvo se umístilo na 4místě. Gratulujeme!   foto »
Celorepubliková kola soutěží

V celorepublikovém finále matematické soutěže Pangea se v kategorii žáků 4. ročníku umístil Viktor Čech (4.C) na 19místě.
Další soutěže a ocenění

V soutěži Najdi si svou kešku, kterou pořádá geodetická sekce SŠ stavební v Opavě, obsadilo družstvo z 9.B 9. místo a družstvo z 9.A 15. místo.   foto »

V recitační soutěži Stužkonoska modrá se Matyáš Rychta z 8.A a Kryštof Halfar z 9.A umístili na 4. - 5. místě.   pamětní list (Matyáš Rychta) » / pamětní list (Kryštof Halfar) » / foto »

V okrskovém kole ve florbale vybojovalo smíšené družstvo žáků 4. a 5. tříd 2. místo.

Ve čtenářské soutěži Lovci perel, která probíhala na všech knihovnických pobočkách, se třída 3.A umístila v kategorii skupin na 1místě v rámci města Opavy.   foto »

V soutěži Stavíš, stavím, stavíme pořádané SŠPU v Opavě obsadil tým žáků ze 7.A 13. místo.   foto »

V Soutěži v přednesu básní v německém jazyce se Kryštof Halfar z 9.A umístil na 2místě.   diplom » / foto »

V Národním testování, které společnost Scio realizovala na jaře 2018 pro páté třídy základních škol, získala Kateřina Kramná (5.B) OCENĚNÍ za výborný výsledek v testování českého jazyka.
ocenění » / stránky společnosti Scio s potvrzením »

©2009-2019