školní rok 2009/2010
školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019
školní rok 2019/2020Výsledky soutěží ve školním roce 2015/2016


Přírodovědný klokan

1. místo Patrik Kořínek 8.A
2. místo Patricie Prášilová 8.B
3. místo Jan Neugebauer 8.AŠkolní kolo Dějepisné olympiády

1. místo Adam Ulrich 8.A
  Richard Krčmář 9.A
3. místo Jan Neugebauer 8.A

Do okresního kola postupují Adam Ulrich a Richard Krčmář.Školní kolo Olympiády v českém jazyce

1. místo Patricie Prášilová 8.B
  Jan Neugebauer 8.A
3. místo Natálie Vltavská 8.B
  Anna Lidmilová 9.A

Do okresního kola postupují Patricie Prášilová a Jan Neugebauer.Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce - 7. třídy

1. místo Kryštof Halfar 7.A
  Vojtěch Montag 7.A
3. místo Vít Čech 7.B

Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce - 9. třída

1. místo Richard Krčmář 9.A
2. místo Hana Rybová 9.A
3. místo Sára Žigová 9.APythagoriáda - 5. třídy

1. místo Kateřina Nešutová 5.B úspěšný řešitel
  Vojtěch Ťapťuch 5.A úspěšný řešitel
3. místo Eduard Myšák 5.B úspěšný řešitel

Všichni tři postupují do okresního kola.


Pythagoriáda - 6. třídy

1. místo Michaela Plachká 6.B úspěšný řešitel
2. místo Martin Kavala 6.A úspěšný řešitel
3. místo Berenika Mičková 6.B úspěšný řešitel

Pythagoriáda - 7. třídy

1. místo Daniela Fischerová 7.A
  Leontýna Krádlová 7.A
  Daniel Myšák 7.B

Pythagoriáda - 8. třída

1. místo Matěj Nešuta 8.A
2. místo Jan Neugebauer 8.A
3. místo Patricie Prášilová 8.BMatematický Klokan - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

1. místo Kamil Svoboda 3.A
2. místo Zuzana Mikolášová 3.A
3. místo Aneta Teplíková 3.B

Matematický Klokan - kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)

1. místo Eduard Myšák 5.B
  Kateřina Nešutová 5.B
  Vojtěch Zedek 5.B

Matematický Klokan - kategorie Benjamín (6. a 7. třídy)

1. místo Matěj Vojkovský 7.B
2. místo Šimon Henčl 7.B
3. místo Lada Štorková 7.B
  Václav Navrátil 7.B

Matematický Klokan - kategorie Kadet (8. a 9. třídy)

1. místo Jan Neugebauer 8.A
2. místo Matěj Nešuta 8.A
3. místo Matěj Prchala 9.AOkresní kola soutěží

V plaveckých závodech obsadilo v II. kategorii naše družstvo chlapců ve složení Adam Grabovský (4.B), Richard Kovárník (5.B), Eda Myšák (5.B), Martin Schneider (5.B), Filip Šindler (5.B) a Jiří Špičák (5.B) 2místo.

V Přírodovědné soutěži, kterou pořádá Mendelovo gymnázium v Opavě, získalo naše družstvo ve složení Richard Krčmář (9.A), Adam Kuzník (9.A) a Anna Lidmilová (9.A) ocenění za nejlepší video a celkově obsadilo 14. místo.  diplom » / video »

Ve Vánoční matematické soutěži, kterou pořádá Slezské gymnázium v Opavě, obsadilo naše družstvo ve složení Richard Krčmář (9.A), Anna Lidmilová (9.A) a Hana Rybová (9.A) 5. místo.

V Dějepisné olympiádě se Adam Ulrich (8.A) umístil na 17. místě a stal se úspěšným řešitelem a Richard Krčmář (9.A) se umístil na 20. místě.

V Soutěži v anglickém jazyce se v I. kategorii umístil Kryštof Halfar (7.A) na 3místě a v II. kategorii se Hana Rybová (9.A) umístila na 23. místě.

V Olympiádě v českém jazyce se Patricie Prášilová (8.B) umístila na 32. místě a Jan Neugebauer (8.A) na 33. místě.

V Zeměpisné olympiádě se Richard Krčmář (9.A) umístil na 13. místě.

Ve šplhu se družstvo dívek ve složení Anita Dietrichová (5.A), Adéla Fischerová (5.A), Barbora Lexová (5.A) a Kateřina Mendlová (5.B) umístilo na 2místě.

Ve finále v basketbalu ve IV. kategorii obsadili chlapci 1místo a postoupili do krajského kola.  foto »

V soutěži Prezentace 2016 pořádané SŠPU v Opavě postoupil Jiří Cygal (8.A) do finále. V doprovodné týmové znalostní soutěži z oblasti informačních a komunikačních technologií družstvo ve složení Richard Krčmář (9.A), Matěj Nešuta (8.A), Jiří Cygal (8.A) a Vojtěch Montag (7.A) obsadilo 2místo.

V Pythagoriádě v kategorii 5. ročník se Eduard Myšák (5.B) umístil na 7. místě, Kateřina Nešutová (5.B) také na 7. místě a Vojtěch Ťapťuch (5.A) na 33. místě. Všichni tři se stali úspěšnými řešiteli.

V Matematické olympiádě v kategorii Z6 se Natálie Nováková (6.B) a Michaela Plachká (6.B) staly úspěšnými řešiteli a shodně se umístily na 25. místě. V kategorii Z7 se Vít Čech (7.B) a Daniel Myšák (7.B) stali úspěšnými řešiteli a shodně se umístili na 9. místě.

V soutěži Matematický klokan v kategorii Cvrček se Kamil Svoboda (3.A) umístil na děleném 1místě.
diplom (SVČ) »

Ve finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se naše družstvo umístilo na 6. místě. Mezi jednotlivci se Eduard Myšák (5.B) umístil na 1místě, Daniel Myšák (7.B) na 2místě a David Matýsek (7.B) na 3místě a všichni tři postoupili do krajského kola.

Ve finále Poháru rozhlasu se družstva mladších žákyň, starších žákyň i starších žáků umístila ve svých kategoriích na 10. místě.

V soutěži Mladý zdravotník se družstvo 5.A ve složení Barbora Lexová, Alžběta Vichánková, Anita Dietrichová, Sára Kačenová a Marie Gebauerová umístilo na 3místě. Družstvo 7.A ve složení Leontýna Krádlová, Adam Skotnica, Kryštof Halfar, Jan Kubica a Anna Stojaspalová získalo 5. místo.

V Pythagoriádě v kategorii 6. ročník se Martin Kavala (6.A) umístil na 16. místě a Michaela Plachká (6.B) na 27. místě.
Krajská kola soutěží

V sobotu 28. 11. 2015 proběhlo ve výukovém centru Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2015 na téma Zoo Ostrava (zvířata chovaná nyní i v minulosti, historie, záchranné programy, areál zoologické zahrady). Do finálových soubojů mladší kategorie zasáhla dvě družstva žáků 7.A naší školy. Na konečném 5místě se umístilo družstvo kapitánky Veroniky Krátké ve složení Leontýna Krádlová, Zdeněk Ryšavý a Kryštof Halfar, na 8místě skončilo družstvo Adama Skotnici ve složení Patrik Fedák, Jaroslav Moravec, Daniela Fischerová a Tomáš Marker. Družstva se probojovala do finále ze základního kola, ve kterém soutěžilo v mladší kategorii 158 družstev základních škol a víceletých gymnázií Moravskoslezského kraje.  Gratulujeme!  foto »

V krajském finále v basketbalu ve IV. kategorii obsadili chlapci 2místo. Blahopřejeme!  foto »

V sobotu 9. 4. 2016 proběhlo ve výukovém centru Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2016 na téma Savci Afriky (anatomie, chování, způsob života, ohrožení, ochrana, význam, africké expozice v Zoo Ostrava). Ve finálových soubojích skončilo v mladší kategorii na krásném 4místě družstvo žáků 7.A kapitánky Daniely Fischerové ve složení Leontýna Krádlová, Zdeněk Ryšavý, Patrik Fedák a Anna Stojaspalová a na 5místě družstvo žáků 7.B kapitánky Lady Štorkové ve složení Kristýna Kramná, Vít Čech, Daniel Myšák a Marek Plachký. Ve starší kategorii se na 5místě umístilo družstvo žáků 9.A kapitánky Hany Rybové ve složení Lucie Kovářová, Adéla Sobková, Anna Lidmilová a Matěj Prchala.   Gratulujeme!  foto »

V krajském finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které se konalo 8. 6. 2016 v Havířově, obsadil Eduard Myšák (5.B) 8místo, David Matýsek (7.B) 10místo a Daniel Myšák (7.B) 12místo. Blahopřejeme!
Celorepubliková kola soutěží

V celostátním kole soutěže Matematický klokan se v kategorii Cvrček umístil Kamil Svoboda (3.A) na děleném 1místě. Stal se jedním z 29 vítězů této kategorie, kteří získali maximální počet bodů. Do soutěže se v této kategorii zapojilo 109 187 řešitelů. Blahopřejeme!   diplom (JČMF) »Další soutěže a ocenění

Ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme, kterou pořádala SPUŠ v Opavě, získali čestné uznání v I. kategorii Rozálie Hnilicová (2.A), v II. kategorii Sára Stoschoková (5.A) a v III. kategorii Jan Neugebauer (8.A).

Ve výtvarné soutěži s Model Obaly se z naší školy stali výherci Zuzana Podolská (2.B), Michaela Klapetková (2.C), Nicolka Hermsen (3.B) a Adam Firley (3.C).

V soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, kterou pořádá Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium v Ostravě, se Anna Lidmilová (9.A) a Hana Rybová (9.A) staly úspěšnými řešiteli 2. kola a postoupily do regionálního kola.

V testování Stonožka, které společnost Scio realizovala v první polovině školního roku 2015/2016 pro deváté třídy základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, získala Anna Lidmilová (9.A) OCENĚNÍ za výborný výsledek v testování matematiky.   ocenění » / stránky společnosti Scio s potvrzením »

V testování Stonožka, které společnost Scio realizovala v druhém pololetí školního roku 2015/2016 pro páté třídy základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, získaly OCENĚNÍ Kateřina Nešutová (5.B) za výborný výsledek v testování českého jazyka a matematiky a Alena Štorková (5.B) za výborný výsledek v OSP.   ocenění » / stránky společnosti Scio s potvrzením »

©2009-2020