školní rok 2009/2010
školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019Výsledky soutěží ve školním roce 2013/2014


Přírodovědný klokan

1. místo David Balner 9.A
2. místo Marek Římal 9.A
3. místo Dan Neuwirth 8.AŠkolní kolo Dějepisné olympiády

1. místo Natálie Valentová 9.A
2. místo Natálie Vyležíková 9.A
3. místo František Harrer 8.A

Všichni tři postupují do okresního kola.Školní kolo Olympiády z českého jazyka

1. místo Adéla Nevřelová 9.A
  David Balner 9.A
3. místo Hana Popadincová 9.A
  Dan Neuwirth 8.APythagoriáda - 5. třída

1. místo Adam Pavelka 5.A úspěšný řešitel
2. místo Šimon Benš 5.A úspěšný řešitel
3. místo Jan Lampart 5.A  
  Vojtěch Montag 5.A  
  Zdeněk Ryšavý 5.A  

Do okresního kola postupují Adam Pavelka a Šimon Benš.Pythagoriáda - 6. třídy

1. místo Matěj Nešuta 6.A úspěšný řešitel
2. místo Michaela Hůlková 6.B  
  Jan Neugebauer 6.A  

Do okresního kola postupuje Matěj Nešuta.Pythagoriáda - 7. třída

1. místo Anna Lidmilová 7.A
2. místo Hana Rybová 7.A
3. místo Dominik Jelen 7.A
  Richard Krčmář 7.A
  Adéla Sobková 7.APythagoriáda - 8. třída

1. místo František Lukeš 8.A
2. místo Jan Valeček 8.A
3. místo Filip Reichel 8.AMatematický Klokan - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

1. místo Barbora Lexová 3.A
2. místo Adéla Chaloupková 2.B
3. místo Sebastián Šimeček 2.B
  Vojtěch Ťapťuch 3.AMatematický Klokan - kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)

1. místo Adam Pavelka 5.A
2. místo Michaela Plachká 4.B
3. místo Vít Švec 4.B
  Marek Plachký 5.BMatematický Klokan - kategorie Benjamín (6. a 7. třídy)

1. místo Matěj Nešuta 6.A
2. místo Matěj Prchala 7.A
3. místo Anna Lidmilová 7.AMatematický Klokan - kategorie Kadet (8. a 9. třídy)

1. místo Marek Rozsypal 8.B
  Patrik Holuša 8.B
3. místo Anna Šefraná 9.BOkresní kola soutěží

Ve stolním tenise se družstvo ve složení Jan Valeček (8.A), Jan Toman (9.A), David Balner (9.A) a Lukáš Kříž (9.A) umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského finále.

V plaveckých závodech obsadili chlapci v kategorii 6. a 7. tříd 2. místo a dívky v kategorii 6. a 7. tříd 3. místo.

V okresním kole basketbalové ligy se družstvo žáků 8. a 9. tříd umístilo na 3. místě a družstvo žáků 6. a 7. tříd na 2. místě.

V Matematické olympiádě se Adam Pavelka (5.A) umístil na 2. místě. Marek Římal (9.A) obsadil 5. místo a postoupil do krajského kola.

V okresním finále ve florbale obsadili chlapci 6. a 7. tříd 4. místo.

V Olympiádě z českého jazyka se Adéla Nevřelová (9.A) umístila na 1. místě a postoupila do krajského kola.   Gratulujeme!

V soutěži Prezentace 2014 pořádané SŠPU v Opavě postoupil Jiří Cygal (6.A) do finále.

V Soutěži v programování v kategorii kancelářské aplikace obsadil Marek Římal (9.A) 3. místo a postoupil do krajského kola.

V okresním kole ve vybíjené vybojovalo družstvo chlapců z 4. a 5. třídy 2. místo.

V Pythagoriádě se Adam Pavelka (5.A) stal úspěšným řešitelem a obsadil 3. místo.

V atletickém čtyřboji vybojovaly 7. a 8. třídy 1. místo a v atletické soutěži Pohár rozhlasu se 7. a 8. třídy umístily na 3. místě. Díky těmto výsledkům jsme skončili na 5. místě v kraji.Krajská kola soutěží

V Soutěži v programování obsadil Marek Římal (9.A) 7. místo v kategorii kancelářské aplikace.

V Olympiádě z českého jazyka obsadila Adéla Nevřelová (9.A) 13. místo.

Ve finále soutěže Velká cena zoo 2014, kterou pořádá zoo Ostrava, se družstvo žáků 8.A ve složení Filip Reichel, Jan Valeček, Bořek Suchopár, František Lukeš a Dan Neuwirth umístilo na 3. místě.Republiková kola soutěží

V republikovém kole soutěže Pohybových skladeb se družstvo 3.A umístilo na 3. místě.Další soutěže

Ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme, kterou pořádala SPUŠ v Opavě, se umístila Michaela Vaňková (2.A) na 1. místě, Carolina Kroutilová (3.A) na 2. místě a Jan Neugebauer (6.A) získal čestné uznání.

V matematické soutěži Sudoku, která se konala na ZŠ Otická, obsadil Štěpán Klein (9.A) 2. místo a Michaela Hůlková (6.B) 12. místo.

V atletické soutěži Vánoční laťka se ve skoku vysokém umístil Lukáš Veřmiřovský (7.A) na 2. místě.

V soutěži O nejkrásnější vánoční ozdobu na vánoční strom v Opavě se třídy 1.A, 1.B, 2.A a 3.A umístily na 2. místě.

Ve vybíjené smíšených družstev se družstvo 4. a 5. tříd umístilo na 2. místě.

Ve fotbalovém turnaji E.ON City Cup obsadilo družstvo žáků 1. stupně 2. místo.

V soutěži Malý zdravotník obsadilo družstvo 5.A 5. místo, družstvo 7.A také 5. místo a družstvo 8.A 7. místo.

Celoročně se žáci 4. a 5. tříd zúčastňují miniházené a žáci 8. a 9. tříd volejbalové ligy.
©2009-2019