školní rok 2009/2010
školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013


Přírodovědný klokan

1. místo Marie Binarová 9.A
2. místo Lukáš Kříž 8.A
3. místo Marek Římal 8.A
  Natálie Drozdová 9.AŠkolní kolo Dějepisné olympiády

1. místo Anna Lukešová 9.A
2. místo Martin Pajor 9.A
3. místo Natálie Drozdová 9.A

Do okresního kola postupuje Anna Lukešová.Školní kolo Olympiády z českého jazyka

1. místo Adéla Nevřelová 8.B
2. místo Jan Toman 8.A
3. místo David Balner 8.B
  Martina Šrubařová 8.A
  Jáchym Bulek 9.A
  Tereza Kvasničková 9.A
  Anna Lukešová 9.ASoutěž mladých zoologů 2012

V sobotu 1. 12. 2012 proběhlo v Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2012 na téma Brouci. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, v základním kole se soutěže zúčastnilo téměř 2000 žáků z více než 100 škol z celého Moravskoslezského kraje.
Do jedenáctičlenného finále postoupila z naší školy 2 družstva v I. kategorii. Družstvo ze 7.A (kpt. Jan Valeček) se umístilo na 5. místě a družstvo ze 6.A (kpt. Dominik Jelen) na 8. místě.Matematický Klokan - kategorie Cvrček (2. a 3. třídy)

1. místo Michaela Plachká 3.B
2. místo Vojtěch Ťapťuch 2.A
3. místo Martin Kavala 3.AMatematický Klokan - kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)

1. místo Adam Pavelka 4.A
2. místo Daniel Palma 5.C
3. místo Jana Římalová 5.AMatematický Klokan - kategorie Benjamín (6. a 7. třídy)

1. místo Patrik Holuša 7.B
2. místo František Lukeš 7.A
3. místo Radek Šindler 7.BMatematický Klokan - kategorie Kadet (8. a 9. třídy)

1. místo David Neugebauer 9.B
2. místo Veronika Franerová 8.C
3. místo Ondřej Bala 9.AVelká cena zoo 2013

V sobotu 13. 4. 2013 proběhlo ve výukovém centru Zoo Ostrava finále soutěže Velká cena zoo 2013 na téma Savci Austrálie. Soutěže se v I. kategorii zúčastnilo 193 družstev. Do desetičlenného finále postoupila 2 družstva z naší školy. Družstvo ve složení Hana Rybová (6.A), Adéla Sobková (6.A), Adéla Volfová (6.A), Jan Šejda (6.A) a Bořek Suchopár (7.A) obsadilo 1. místo a druhé družstvo skončilo na 6. místě.Okresní kola soutěží

V Dějepisné olympiádě se Anna Lukešová (9.A) umístila na 22. místě.

V Olympiádě z českého jazyka se Jan Toman (8.A) umístil na 24. místě.

V Soutěži v programování v kategorii tvorba webu obsadil Jáchym Bulek (9.A) 7. místo. V kategorii kancelářské aplikace obsadil Martin Hrabec (9.A) 8. místo, Marie Binarová (9.A) a Lukáš Kříž (8.A) 10. místo.

V soutěži Prezentace 2013 pořádané SŠPU v Opavě obsadil Martin Hrabec (9.A) 2. místo a v doprovodné týmové znalostní soutěži z oblasti informačních a komunikačních technologií družstvo ve složení Jáchym Bulek (9.A), Martin Hrabec (9.A), Jan Toman (8.A) a Jan Hradílek (8.B) obsadilo 1. místo.

V Matematické olympiádě se Marek Římal (8.A) umístil na 1. - 6. místě.

V Piškvorkářském maratonu, který se konal na ZŠ Otická, obsadil Jan Toman (8.A) 10. místo a Kristián Mainuš (8.A) 12. místo.

V Pythagoriádě se Michaela Hůlková (5.B) stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 14. místo.

Ve finále počítačové soutěže Bajtík se umístil Jáchym Bulek (9.A) na 1. místě v kategorii Gigabajtík a obhájil tak loňské vítězství.
Další soutěže

Ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme, kterou pořádala SPUŠ v Opavě, obsadila Sára Stoschková 2. místo.

V soutěži Vybíjená školních družin obsadilo naše družstvo 2. místo.

V soutěži Vyřeš/ž si svou dýni obsadily 1. místo dýně zhotovené žáky z 5.B, 7.A a 8.B.

V matematické soutěži Sudoku, která se konala na ZŠ Otická, získal 1. místo Štěpán Klein (8.B) a 6. místo David Balner (8.B).

V atletické soutěži Vánoční laťka se ve skoku vysokém umístil Martin Hrabec (9.A) na 3. místě. Družstvo mladších chlapců obsadilo 6. místo a družstvo starších chlapců 4. místo.

V soutěži English funny day obsadilo naše družstvo 7. místo.

V matematické soutěži Sudoku, která se konala na ZŠ Riegrova, obsadilo družstvo ve složení Michaela Hůlková (5.B), Anna Lidmilová (6.A) a Anna Lukešová (9.A) 5. místo. Družstvo z 8.A (Martina Šrubařová, Marek Římal, Lukáš Kříž) obsadilo 8. místo a družstvo z 8.B (Štěpán Klein, David Balner, Jaroslav Kulaša) 9. místo.

Celoročně se žáci 4. a 5. tříd zúčastňují miniházené a žáci 8. a 9. tříd volejbalové ligy.
©2009-2019