školní rok 2009/2010
školní rok 2010/2011
školní rok 2011/2012
školní rok 2012/2013
školní rok 2013/2014
školní rok 2014/2015
školní rok 2015/2016
školní rok 2016/2017
školní rok 2017/2018
školní rok 2018/2019
školní rok 2019/2020Výsledky soutěží ve školním roce 2011/2012


Přírodovědný klokan

1. místo Daniel Mosler 9.A
2. místo Dominik Ruta 9.A
3. místo Martin Pajor 8.A
  Martin Škrobánek 9.AŠkolní kolo Mc Donald cupu ve fotbale

1. místo 5.A  
2. místo 4.A  
  4.C  
4. místo 4.B  Soutěž mladých zoologů 2011

V sobotu 26. 11. 2011 proběhlo v Zoo Ostrava finále Soutěže mladých zoologů 2011 na téma Kytovci. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, v základním kole se soutěže zúčastnilo 461 družstev z celého Moravskoslezského kraje.
Do desetičlenného finále postoupila z naší školy (jako jediné opavské ZŠ) 2 družstva v I. kategorii a 2 družstva ve II. kategorii. V I. kategorii se družstvo ze 7.A (kpt. Martina Šrubařová) umístilo na 6. místě a družstvo ze 6.A (kpt. Petra Bajgarová) na 7. místě. V II. kategorii v silné konkurenci gymnázií obsadilo družstvo z 9.B ve složení Hana Ptáčková, Lucie Heinišová, Petra Kovalová, Adam Stodůlka a Patrik Šíbl 1. místo a družstvo z 9.A (kpt. Dominik Ruta) 8. místo. Blahopřejeme!Školní kolo Dějepisné olympiády

1. místo Barbora Slivková 9.A
2. místo Hana Ptáčková 9.B
3. místo Kristýna Krejčíková 9.A

Všichny tři postupují do okresního kola.Pythagoriáda - 5. třída

1. místo Lucie Kovářová 5.A
2. místo Anna Lidmilová 5.A
3. místo Dominik Jelen 5.A

Do okresního kola postupuje Lucie Kovářová.Pythagoriáda - 6. třída

1. místo František Lukeš 6.A
2. místo Petra Bajgarová 6.A
3. místo Filip Reichel 6.A

Do okresního kola postupuje František Lukeš.Pythagoriáda - 7. třídy

1. místo David Balner 7.B
2. místo Jan Hradílek 7.B
3. místo Nikola Věntusová 7.BPythagoriáda - 8. třída

1. místo Hana Mandrlová 8.A
  Markéta Slaná 8.A
3. místo Ondřej Bala 8.A
  Martin Hrabec 8.A
  Klára Janoušková 8.AŠkolní kolo Olympiády z českého jazyka

1. místo Kristýna Krejčíková 9.A
2. místo Hana Bartošová 9.B
3. místo Kryštof Ševčík 9.A

Do okresního kola postupuje Kristýna Krejčíková a Hana Bartošová.Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce pro 6. a 7. třídy

1. místo Adéla Nevřelová 7.A
  Marek Římal 7.B
3. místo František Lukeš 6.A

Do okresního kola postupuje Marek Římal.Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce pro 8. a 9. třídy

1. místo Jáchym Bulek 8.A
  Kryštof Ševčík 9.A
3. místo Petra Kovalová 9.B

Do okresního kola postupuje Jáchym Bulek.Recitační soutěž

Dne 30. 1. 2012 se konalo školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 14 žáků ze 4. a 5. ročníku. Do okrskového kola postupují Michaela Hůlková ze 4.B a Anna Lidmilová z 5.A.Okresní kola soutěží

V Pythagoriádě se František Lukeš (6.A) stal úspěšným řešitelem.

V Matematické olympiádě se Adéla Kavalová (5.A) umístila na 3. místě.

V Pedro minivolejbale cupu se smíšené družstvo žáků 6. a 7. tříd umístilo na 6. místě.

V Dějepisné olympiádě se Barbora Slivková (9.A) umístila na 17. místě.

V Soutěži v programování v kategorii tvorba webu obsadil Jáchym Bulek (8.A) 5. místo a Kryštof Ševčík (9.A) 6. místo. V kategorii kancelářské aplikace obsadila Marie Binarová (8.A) 5. místo. Jáchym Bulek a Marie Binarová postoupili do krajského kola.

V okresním finále v basketbale se chlapci 6. a 7. tříd umístili na 2. místě.

V Coca Cola Cupu ve fotbale obsadili chlapci 8. a 9. tříd 1. místo.

V soutěži žáků ZŠ v technických dovednostech, která proběhla na Střední škole technické v Opavě, se Jan Hradílek (7.B) umístil na 4. místě a v elektrotechnické soutěži obsadil Štěpán Klein (7.B) 3. místo.

V atletickém víceboji Odznak všestrannosti olympijských vítězů obsadilo smíšené družstvo 6. a 7. tříd 9. místo.

V Soutěži hlídek mladých zdravotníků se družstvo žáků 1. stupně umístilo na 7. místě a družstva žáků 2. stupně se umístila na 4. a 5. místě.

Ve finále počítačové soutěže Bajtík se umístila Adéla Kavalová (5.A) na 1. místě v kategorii Kilobajtík. V kategorii Gigabajtík obsadil Jáchym Bulek (8.A) 1. místo a Kryštof Ševčík (9.A) 2. místo.Krajská kola soutěží

V Soutěži v programování obsadil Jáchym Bulek (8.A) 6. místo v kategorii Užití aplikačního softwaru - tvorba webových stránek.

V Astronomické olympiádě obsadil Martin Pajor (8.A) 7. místo a Jáchym Bulek (8.A) 9. místo.Další soutěže

Ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme, kterou pořádala SPUŠ v Opavě, obsadila Michaela Halfarová (3.A) 3. místo a Carolina Kroutilová (1.A) a Lucie Heinišová (9.B) získaly čestné uznání.

Tři družstva z 5.A se zúčastnila soutěže Velká cena malých zoologů, která proběhla v Zoo Ostrava.

V atletickém víceboji Memoriál M. Fišera skončili naši žáci na 7. místě.

V přespolním běhu obsadil Lukáš Veřmiřovský (5.A) 1. místo a Daniel Lebeda (9.B) 2. a 4. místo.

V soutěži O nejkrásnější vánoční ozdobu na vánoční strom v Opavě se třídy 1. stupně (1. až 4. ročník) umístily na 1. místě.

V soutěži O nejkrásnějšího sněhuláka, kterou pořádala MSŠZe a VOŠ v Opavě, obsadila třída 4.B 3. místo.

V soutěži Matematika denně kolem nás, kterou pořádala MSŠZe a VOŠ v Opavě, obsadil Jáchym Bulek (8.A) a Martin Pajor (8.A) 2. místo a Vojtěch Lidmila (9.B) 4. místo.

V Přírodovědné soutěži družstev, která se konala na Mendelově gymnáziu v Opavě, obsadilo družstvo z 9.A (Kryštof Ševčík, Daniel Mosler a Martin Škrobánek) 7. místo a družstvo z 9.B (Hana Ptáčková, Daniel Lebeda a Vojtěch Lidmila) 8. místo.

V okrskovém kole ve florbalu obsadili starší žáci 1. místo a postoupili do okresního kola.

V soutěži Prezentace 2012 pořádané SŠPU v Opavě postoupil Jáchym Bulek (8.A) do finále a v doprovodné týmové znalostní soutěži z oblasti informačních a komunikačních technologií družstvo ve složení Jáchym Bulek (8.A), Martin Pajor (8.A), Kryštof Ševčík (9.A) a Martin Škrobánek (9.A) obsadilo 1. místo.

V okrskovém kole v basketbale obsadili chlapci 6. a 7. tříd 1. místo a postoupili do okresního finále.

V okrskovém kole Mc Donald´s Cupu ve fotbale obsadili žáci 1. až 3. třídy 1. místo a postoupili do okresního kola.

V atletickém čtyřboji školních družin obsadil Adam Žiga (1.A) 2. místo a Helena Prokešová (3.A) 3. místo.

Celoročně se žáci 4. a 5. tříd zúčastňují miniházené a žáci 8. a 9. tříd volejbalové ligy.
©2009-2020