Školní družina při ZŠ Mařádkova


Provoz školní družiny:

6:00 - 8:00
11:30 - 17:00


Tel.:
734 854 513


Přeplatky za pobyt dětí ve školní družině:

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.

Úplata za pobyt žáka ve ŠD na II. pololetí je 400 Kč, tj. 80 Kč na jeden měsíc.

Vzhledem k tomu, že žáci byli ve školní družině v měsíci únoru a jeden týden v měsíci březnu, činí platba za toto období 100 Kč:
80 Kč únor + 20 Kč část měsíce března ¼ = 100 Kč.
Přeplatek za úhradu školní družiny na II. pololetí je 300 Kč.

U žáků, kteří docházeli od 25. 5. 2020 a zúčastňovali se odpolední části, bude platba za úhradu školní družiny 200 Kč:
80 Kč únor + 20 Kč část měsíce března ¼ = 100 Kč
20 Kč část měsíce května ¼ + 80 Kč červen = 100 Kč.
Přeplatek za úhradu školní družiny na II. pololetí je 200 Kč.

Přeplatek bude převeden jako záloha na úplatu za pobyt žáka ve ŠD na školní rok 2020/2021.

Pokud dítě od září 2020 již školní družinu nenavštěvuje, bude přeplatek vrácen převodem.

Formulář pro vrácení přeplatku naleznete zde.
Vyplněný formulář zašlete na sekretariat@zsmaradkova.czZájmové útvary ve školním roce 2019/2020:
Akce ve školní družině ve školním roce 2019/2020:

Fotogalerie:
Výlet do Krnova | Drakiáda - ŠD Krnovská | Sběr kaštanů a žaludů - vyhodnocení ŠD Krnovská |


Vyhlášení výsledků družinové soutěže ve sběru kaštanů a žaludů
V ŠD Mařádkova nasbíraly všechny děti celkem 390 kg. Nejvíce nasbírali:
1. Tomáš Žídek - 90 kg
2. Sofie Pavelková - 84 kg
3. Kristián Volný - 50 kg
V ŠD Krnovská nasbíraly všechny děti celkem 258,8 kg. Nejvíce nasbírali:
1. Petr Kuffa - 93 kg
2. Ondřej Vitásek - 90 kg
3. Tadeáš Švestka - 22,5 kg
Gratulujeme a všem dětem i rodičům děkujeme.

Opavská liga ŠD v miniházené
Jako každý rok i letos se zapojila naše školní družina do ligy ŠD v miniházené. Turnaj se skládá ze čtyř samostatných kol. Dne 5. 11. 2019 proběhlo první kolo, ve kterém nastoupil náš tým dětí ve složení – Nikol Vaňková, Beáta Martináková, Jana Binarová, Lenka Černá, Melisa Moserová, Nina Bahenská, Adina Weinzelová, Richard Knopp, Daniel Půda a Ondřej Špaček. V prvním kole se nám moc nedařilo, ale my se nedáme a poctivě trénujeme do dalších kol. Naším cílem není jen vyhrát, ale především si hru užít a nasbírat cenné zkušenosti. Tak nám prosím držte palce, druhé kolo proběhne 3. 12. 2019.

Večer se strašidly
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 uspořádali učitelé 1. stupně ZŠ ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny „Večer se strašidly“. Start strašidelné stezky začínal u budovy školní družiny a děti musely na stezce plnit mnoho zajímavých úkolů. Např. plížit se strachovým pytlem, pomocí pálky dopravit míček do vydlabané dýně nebo prokázat velkou odvahu při lovení sladkostí ze sklenic, ve kterých se ukrývala ne jedna myška či pavouček. Počasí bylo chladnější, ale nám to nevadilo, protože na konci stezky bylo přichystané bohaté občerstvení a teplý čaj pro všechna strašidla. Akce se dětem i rodičům líbila.

Prázdninový výlet ŠD do Hradce nad Moravicí
Ve středu 30. 10. 2019 jsme s dětmi jeli vlakem na výlet do Hradce nad Moravicí. Na zámku byl pro děti připraven prohlídkový program zaměřený na vzdělávání dětí formou hry a ukázek. Paní průvodkyně nás provedla zámkem a seznámila s historií. Děti nejen naslouchaly, ale také si na chvíli vyzkoušely roli zbrojnoše, rytíře, zámecké paní, z kostek stavěly hrad, kreslily svůj erb. Po poutavé prohlídce zámku jsme si pochutnali na svačince v krásném areálu zámeckého parku. Prošli krásnou podzimní přírodou až k Žimrovickému splavu. Na závěr jsme se zastavili na občerstvení v cukrárně a hurá vlakem domů do Opavy.

Výlet do Krnova
Dne 29. 10. 2019 jsme s dětmi jeli vlakem na výlet do Krnova. Navštívili jsme Flemmichovu vilu, kde probíhaly současně dvě výstavy: ,,Krnov v éře Hohenzollernů“ a Ladislav Steininger – malba, plastika.
Děti zaujaly především dobové kostýmy, zbraně a nádobí. Měli jsme dostatek času prohlédnout si celou vilu s průvodcem, který nám pověděl vše o její historii.
Poté jsme se vydali na Cvilín, kde děti zkoušely spočítat všechny schody, které vedou ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné. Všichni jsme se po velkém výstupu nasvačili, odpočinuli si a vydali se zpět do DD Méďa na velkou zahradu. Děti měly možnost si zacvičit na kondičních strojích, proběhnout se, využít houpačky a různé prolézačky.
Moc se nám všem výlet líbil a všichni jsme si to moc užili.


Akce ve školní družině ve školním roce 2018/2019:

Fotogalerie:
Jablíčkohraní - ŠD Krnovská | Jablíčkohraní - ŠD Mařádkova | Návštěva Slezského muzea I. | Soutěž školních družin v plavání | Divadelní vystoupení na velikonočních trzích | Návštěva Slezského muzea II. | Návštěva Slezského muzea III. |Září ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)


Výtvarná soutěž ŠD okresu Opava na téma "Dopravní prostředky"
Dne 2. 5. 2019 se ŠD zúčastnila v Galerii OC Breda vyhodnocení výtvarné soutěže ŠD okresu Opava na téma “Dopravní prostředky“. Do soutěže mohla každá družina zaslat pouze 5 prací. Obeslali jsme čtyři z pěti kategorií. V konkurenci dalších 17 školních družin jsme statečně obstáli.
V kat. Prostorové objekty 1. - 2. tř. získali žáci 5. oddělení Myšáci (ŠD Mařádkova) 2. místo, žáci Ondřej Mičker a Adam Gebauer (ŠD Krnovská) Čestné uznání za "Loď Ondra" a v kategorii Keramika žáci keramického kroužku (ŠD Mařádkova) zvítězili a získali 1. místo. Všem gratulujeme!!!

Hliněná paráda - ŠD Mařádkova
V úterý 30. 4. 2019 se v prostorách ZŠ B. Němcové konal další ročník soutěže v keramickém tvoření Hliněná paráda. Téma, které měli soutěžící ztvárnit "Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, hladíme jim srst i peří a oni nám lásku věří", bylo oznámeno těsně před vlastním tvořením. Letos pod rukama dětí vznikala zvířátka: malé zoologické zahrady, farmy, paseky s lesní zvěří, ryby, pejsci, veverky, prasátka... Sešlo se 10 škol, celkem 40 dětí a každá dvojice žáků spolupracovala na společném díle.
Naši školu zastupovaly v kategorii A (1. - 2. třída) žačky Barunka Zaoralová a Valérie Turčová. Soutěže se zůčastnily poprvé a práce se jim moc podařila. V kategorii B (3. - 4. třída) soutěžily žačky Anička Vavrečková a Karolínka Ondřejová. Svojí prací se umístily ve zlatém pásmu, tedy mezi třemi soutěžícími dvojicemi s největším počtem bodů. Všechny děti dostaly keramickou medaili, balíček sladkostí, diplom a zlatí navíc zlatou glazuru do keramického kroužku.
Gratulujeme!!!

Návštěva Slezského muzea
V dubnu navštívily děti ze školní družiny Slezské zemské muzeum, kde se zúčastnily edukačního programu „Krajina kolem nás“. Děti si buď zopakovaly nebo se dozvěděly něco nového o přírodě a o krajině, která nás obklopuje nebo byly hravou formou aktivně zapojené do třídění odpadů. Na závěr si děti v rámci tvořivé dílničky vyrobily krásné sovičky a odnesly si je domů.

Divadelní vystoupení na velikonočních trzích - ŠD Krnovská
V úterý 9. 4. 2019 děti ze školní družiny vystupovaly na velikonočních trzích v Opavě. Celkem 11 dětských herců z 2.C zahrálo veselý pohádkový příběh s názvem "O jarním sluníčku". Na pódiu předvedli výsledky své pečlivě vypilované herecké tvořivosti. A moc se jim to povedlo. Odměnou za krásný herecký výkon byl potlesk publika a malá sladká odměna.
Všem patří velké poděkování za herecké nasazení.

Soutěž školních družin v plavání
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se v Městských lázních konal celodružinový závod v plavání. Také naše družina se závodu zúčastnila. Naše družstvo bylo úspěšné - Alexandr Horák získal první místo v kategorii chlapci 2. třída. Gratulujeme!

Návštěva Slezského muzea
Dne 2. 4. 2019 jsme s dětmi navštívili Slezské muzeum. Edukační program „Mravenečkové - práce všeho druhu“ byl velmi pěkný a poučný. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života mravenců, zahrály si několik her a postavily mravencům mraveniště z kostek. Na závěr návštěvy jsme si společně prošli oddělení hmyzu, ptáků a savců. Dětem se program líbil.

Karneval - ŠD Mařádkova
V pátek 22. 2. 2019 proběhl ve školní družině maškarní karneval. Po domluvě s učiteli se děti učily v maskách a po příchodu do družiny měly připravené zábavné soutěže a hry ve svých odděleních. Karnevalové veselí vyvrcholilo odpoledne v tělocvičně promenádou masek. Děti, které splnily vyhlášené téma karnevalu – Pohádková nebo komiksová postava, byly posuzovány porotou a ty nejoriginálnější masky byly vyhodnoceny a odměněny.
Oddělení Soviček: Sofinka Pavelková, Nikolka Svrčinová a Pavlínka Čudková
Oddělení Myšáků: Beny Vavrečková, Barunka Zaoralová a Kristián Volný
Oddělení Lišáků: Adina Wenzelová, Tea Vavrečková a Amálka Rádková
Oddělení Ježků: Karolínka Ondřejová, Kristýnka Ryšavá a Deniska Majvaldová
Oddělení Veverek: Laura Maculíková, Esmina Bučan a Daniela Rýparová
Karnevalu se zúčastnilo 86 dětí. Všechny děti byly odměněny sladkostí a masopustním koblížkem.

Zimní olympiáda - ŠD Krnovská
V lednu jsme se rozhodli, že uspořádáme na zahradě školní družiny Zimní olympijské hry a zasoutěžíme si. Dlouho jsme čekali na správné zimní počasí. Ve středu 30. 1. 2019 byl slunečný mrazivý zimní den jako stvořený pro naši olympiádu. Nejdříve jsme si o olympiádě povídali, vyrobili jsme spolu s dětmi olympijské kruhy a připomněli si olympijské heslo, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. V duchu tohoto hesla se děti rozdělily do tří družstev a začaly soutěžit. Na prvním stanovišti se hrál lední hokej - děti střílely na branku, druhé stanoviště bylo věnováno lyžování. Děti absolvovaly slalom na čas a poslední zastávkou byl biatlon - běh a hod vleže na cíl. Všechny děti se dobře bavily a byly odměněny malou sladkostí.

Liga ŠD okresu Opava v miniházené – ŠD Mařádkova
Stalo se již tradicí, že se naše družina zapojuje do Ligy školních družin v miniházené. Tento turnaj se skládá ze čtyř samostatných turnajů. Dne 29. 11. 2018 proběhlo první kolo. Na palubovku jsme se postavili s velmi šikovným týmem dětí třetí třídy a také s jedním z našich benjamínků. Cílem nebylo vyhrát, ale vyzkoušet si hru proti jiným týmům, zvyknout si na diváckou kulisu, sehrát se a podržet se v situacích, kdy se úplně nebude týmu dařit a držet se předem domluvené taktiky. Sportovci splnili vše na výbornou. A nejen to. Z maximálních osmi bodů se nám podařilo získat pět. Děti projevily sportovního ducha, soutěživost a naši školní družinu reprezentovaly na výbornou. A to nejen sportovními výsledky, ale také pěkným chováním.
Sportovci reprezentující naší školu – Jana Binarová, Melissa Moserová, Nina Bahenská, Daniel Půda, Richard Knopp, Roman Lorenc, Adina Wenzelová a Daniel Směja.
Už teď se těšíme na druhé kolo, které proběhne 13. 12. 2018, tak nám držte palce!

Zábavné odpoledne s kouzelníkem
Na pátek 9. 11. 2018 jsme dětem pozvali známého kouzelníka Rena. Ten dětem připravil příjemné zábavné kouzelnické odpoledne. Se svými asistenty z řad dětí předvedl mnoho magických kouzel a triků. Děti byly programem zcela pohlceny a dobře se bavily. Největší potlesk nakonec sklidilo vykouzlení živého králíčka. Programu se zúčastnilo 98 dětí z obou pracovišť ŠD, které si ještě dlouho do pozdního odpoledne předávaly své zážitky z kouzlení a některá kouzla a triky se snažily napodobit.

Večer se strašidly ve ŠD – pracoviště Mařádkova
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 uspořádali pedagogové 1. st. ZŠ ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny „Den a večer se strašidly“.
U budovy školní družiny všechny přivítala nefalšovaná čarodějka a průvod stovek dětí odvedla na start Strašidelné stezky, na které děti plnily mnoho různých úkolů. Na určených stanovištích foukaly do pavouků, házely kostrou, plížily se tajuplným tunelem a další a další. Na konci na „strašidýlka“ čekaly tradiční účastnické medaile a v „Jedové chýši“ u ŠD a také v jídelně ŠD už měly k dispozici teplý čaj a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Velké poděkování patří p. Krásové, která nám s přípravou občerstvení opět velice pomohla a svými napečenými dobrotami (strašidelné mufinky, oko na vidličce, lízátko – strašidýlko, čarodějovy drápy aj.) ozvláštnila celé občerstvení a tak i letos připravila všem neskutečný kulinářský zážitek.
Celý večer provázelo teplé podzimní počasí a skvělá nálada všech účastníků.
Akce se dětem i rodičům velice líbila.

Drakiáda
V průběhu druhé poloviny měsíce října se uskutečnila na obou pracovištích tradiční "Drakiáda". Projekt byl zahájen výtvarnou soutěží ve výrobě, kresbě nebo malbě dráčka na pracovišti Mařádkova. Děti tvořily samostatně, ve dvojicích i kolektivně. Hned v úterý 16. 10. se do projektu zapojily děti z pracoviště Krnovská. Společně se vydaly do městských sadů pouštět draky. Nádherné podzimní větrné počasí jim přálo a draci létali vysoko. Některé děti si drakiádu obohatily stavěním domečků z přírodnin pro skřítky. Odpoledne si děti užily a na pracovišti Mařádkova si svými draky vyzdobily své herny.

Návštěva knihovny
Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi ze školní družiny vydaly do knihovny KPBO, pobočky Kateřinky. Zábavné soutěžní odpoledne se konalo 10. 10. 2018. Paní knihovnice nás velmi mile přivítaly a připravily pro nás zajímavý program na téma PRVNÍ REPUBLIKA.
Děti byly rozděleny do čtyř skupin a na čtyřech stanovištích plnily zajímavé úkoly. Na stanovištích děti skládaly puzzle, kde na obrázcích byly např. velký a malý státní znak, státní vlajka, státní pečeť, státní barvy (tzv. trikolóra), fotografie T. G. Masaryka. Rozdělovaly fotografie z prvorepublikové doby a doby, ve které žijeme teď. Zahrály si prvorepublikové hry "Honzo, vstávej!" a "Čáru". Děti pracovaly ve skupinkách, společně krásně spolupracovaly, soutěžily a na líčku se jim díky barevným obličejovým fixám a šikovné paní knihovnici objevila krásná trikolóra.
Na konci proběhlo vyhodnocení, všechny děti dostaly sladkou odměnu a vítězné družstvo pexeso a DVD "Co se děje kolem nás?". Bylo to příjemné odpoledne.
Akce se postupně v průběhu měsíce října a listopadu zúčastní také oddělení Ježků, Veverek, Lišáků a Myšáků z pracoviště Mařádkova.

Jablíčkohraní - ŠD Mařádkova
Protože pomalu přichází podzim a dozrává ovoce, připravili jsme ve školní družině pro děti opět tradiční Jablíčkohraní. To se uskutečnilo ve druhé polovině měsíce.
Ve všech odděleních děti tvořily, malovaly a kreslily na známé téma: Jablíčko. Pracovaly s tvořítky na cukroví, tiskly, modelovaly z Jovi modelíny, vystřihovaly, slepovaly, vybarvovaly omalovánky s daným tématem, využívaly různých výtvarných technik a vlastní fantazii. Nezůstalo jen u této práce. Lišáci si nakrájeli a nasušili křížaly, avšak největším úkolem bylo pečení jablkových závinů – od umytí, loupání a strouhání jablíček, louskání a krájení oříšků, ale také naplnění lístkového těsta, si v oddělení Lišáků, Ježků a Veverek připravili samy. Po upečení si na nich druhý den ve slavnostně připravených hernách pochutnali. Děti z oddělení Soviček ochutnaly jablečný koláč ze Sovího království, který jim připravila jejich paní vychovatelka a také děti z oddělení Myšáků si pochutnávaly na jablečných řezech paní vychovatelky. Velkou zručnost prokázaly děti z oddělení Veverek a to při šití látkových jablíček, které jim nyní zdobí hernu.
Protože se akce dětem vždy velice líbí, zařadili jsme některé činnosti ještě i do měsíce října.

Jablíčkohraní - ŠD Krnovská
Již tradiční "Jablíčkohraní" proběhlo v celotýdenním projektu v týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018. Akce se zúčastnila všechna oddělení.
Pro děti byly připraveny různé výtvarné, pracovní a zájmové činnosti a nástěnky zaplnily jablečné výtvory. Tvořivost byla nezměrná, a tak děti vystřihovaly jablka podle linie, tvořily koláže, 3D jablka, vyrobily velkou papírovou jabloň s ježky a se spoustou jablíček. Zábavné pracovní listy děti vypracovávaly ve skupinkách nebo dvojicích, luštily kvízy, skládaly jablečné puzzle. V hernách ožily komunitní kruhy vyprávěním zajímavostí o jablkách.
Ale jak jsou na tom s pečením? To si na vlastní kůži děti mohly vyzkoušet. Přes vážení ingrediencí, čištění, krájení a pokládání jablíček na těsto až po samotný úklid. Jablečný koláč se povedl a provoněl celou školu. Jablíčkový týden byl ukončen jedním velkým "Mňam".Akce ve školní družině ve školním roce 2017/2018:

Fotogalerie:
Jablíčkohraní - ŠD Mařádkova | Jablíčkohraní - Sovičky | Jablíčkohraní - ŠD Krnovská | Pomáháme opuštěným pejskům a kočičkám - ŠD Krnovská | Návštěva MŠ Šrámkova - Halloweenská párty | Drakiáda - ŠD Krnovská | Drakiáda - ŠD Mařádkova | Halloween - ŠD Krnovská | Vánoční svíčky - Lišáci | Vánoční tvoření - Lišáci | Malování baněk - ŠD Krnovská | Na andělskou notu | Vánoční besídky - ŠD Krnovská | Vánoční nadílka - Sovičky | Výtvarná soutěž Vánoční svíčka | Návštěva knihovny - Sovičky | Tříkrálová bábovka - Sovičky | Sněhuláci 100x jinak - ŠD Mařádkova | Výtvarné soutěže - ŠD Krnovská | Návštěva knihovny - ŠD Krnovská | Zimní olympiáda - ŠD Mařádkova | Masopustní rej – ŠD Krnovská | Návštěva knihovny - Sovičky | Maškarní karneval - ŠD Mařádkova | Karnevalové masky - Sovičky | O kouzelné flétně – ŠD Krnovská | Výtvarná soutěž k vánoční výstavě v Senátu | Výtvarná soutěž ŠD okresu Opava |Září ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)
Březen ve školní družině (.pdf)
Duben ve školní družině (.pdf)
Květen ve školní družině (.pdf)


Hledání pokladu - ŠD Mařádkova
Dne 21. 6. 2018 se na zahradách školní družiny uskutečnila tradiční akce ke Dni dětí „Hledání pokladu“. Děti po odděleních procházely připravenou trasu, na které plnily úkoly.
Prvním úkolem byl slalom ve dvojicích do kopce, kdy hlavním úkolem bylo spolupracovat. Druhým úkolem bylo najít všechny dílky puzzlí a následně složit obraz. Další dva úkoly byly zaměřeny na myšlení a spolupráci s ostatními. Úkolem dětí bylo uhádnout hádanky a přijít na řešení nelehkých logických úloh. Jeden z nejtěžších úkolů byla obratnost, kdy 7 dětí muselo poskládat určité části těla na deku tak, aby počty seděly se zadáním, ale nebylo tam nic navíc. Posledním úkolem bylo složit tajenku, kde je ukrytý poklad.
Všechna oddělení svůj poklad našla, počasí přálo a z tváří dětí čišela spokojenost.

Atletický čtyřboj ŠD okresu Opava
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 jsme se děti ze ŠD pracoviště Krnovská zúčastnili soutěže v atletickém čtyřboji na ZŠ Englišova. Naši družinu reprezentovali závodníci: 1. tř. - Ondra Mičker, Adam Gebauer, 2. tř. - Robin Kovárník, Dominik Šilhánek, Marie Machová, 3. tř. - Sarah Prokešová, Tereza Vychopňová, Matouš Bílka a 4. tř. - Anna Hudečková, Veronika Mičkerová.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách - v běhu na 50 m, skoku z místa, hodu míčkem a běhu na 250 m nebo 500 m dle věku dětí. I když žádný z našich závodníků celkově neobsadil medailová místa, je třeba vyzvednout výkon Ondry Mičkera, který skončil na 4. místě. Také v jednotlivých disciplínách dosáhly děti pěkných výsledků - Anička Hudečková obsadila v běhu na 500 m krásné 2. místo časem 107,5 s. Také Ondra obsadil v běhu na 250 m 2. místo časem 50,6 s. Nejvíce se dětem povedl hod míčkem - Tereza Vychopňová obsadila 2. místo, hodila 23,50 m, Sarah Prokešová skončila třetí - hodila 20 m, Robin Kovárník obsadil ve své kategorii pěkné 3. místo hodem dlouhým 28 m.
Všem závodníkům děkujeme za pěkné sportovní výkony a gratulujeme!

Přehlídka dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava
Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se děti zúčastnily soutěžní Přehlídky dramatické tvorby ŠD a ŠK okresu Opava. Akce proběhla v Loutkovém divadle v Opavě a družinu reprezentovaly děti z pracoviště Krnovská. 16 dětí z 1.C nastudovalo, pečlivě nacvičilo a následně i zahrálo pohádku O kouzelné flétně. Pohádka se dětem opravdu moc povedla, nejen zpracováním, ale i kostýmy, ve kterých děti hrály. Za krásné herecké výkony se děti umístily na úžasném 1. místě. Naši herci: Adam Gebauer, Natálka Zatloukalová, Jakub Havlík, Martin Balner, Maruška Nestrojová, Vojtěch Hudečka, Klárka Sabovová, Vojtěch Šugar, Adélka Schaumannová, Ondřej Mičker, Martin Cahel, Nikolka Carbolová, Adélka Jelenová, Jakub Grossman, Anička Bokischová, Nikodém Prokeš.
Velmi děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci a přejeme další krásné herecké úspěchy.

Malá olympiáda - ŠD Krnovská
Dne 14. 5. 2018 proběhla na zahradě školní družiny letní olympiáda. Děti soutěžily ve třech disciplínách - slalomovém běhu na čas, skoku z místa a skoku přes lano. Počasí sportování přálo a soutěží se zúčastnilo mnoho dětí. Ve skoku přes lano skončila na třetím místě Maruška Machová, druhé místo obsadila dvě děvčata - Eliška Králová a Anička Hudečková. Nejlepší byla Verunka Mičkerová se 135 přeskoky.
Ve skoku z místa odsadila 3. místo Adélka Schaumannová, druhá skončila Verunka Mičkerová a nejlepší byla Anička Hudečková, která skočila 150 cm.
V běhu na čas se prosadili chlapci - nejlepšího času dosáhl Ondra Mičker, druhé místo patřilo Aničce Hudečkové a třetí místo Elišce Králové.
Olympijskou vítězkou se stala na celé čáře Anička Hudečková, která ve všech třech disciplínách dosáhla na stupně vítězů. Všechny děti byly odměněny sladkostmi, vítězové obdrželi drobné upomínkové předměty a diplom. Gratulujeme!

Soutěž ve skoku přes lano - ŠD Krnovská
V pátek 11. 5. 2018 si děti školní družiny poměřily své dovednosti ve skoku přes lano. Sportovní akce se konala na zahradě školní družiny. Tato vytrvalostní disciplína byla velmi náročná. Děti předvedly velkou snahu a úsilí. 1. místo obsadila Verunka Mičkerová, 2. místo Anička Hudečková a Eliška Králová, 3. místo Maruška Machová. Všichni soutěžící obdrželi sladkou odměnu, vítězové diplom a věcnou cenu.

Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
Dne 25. dubna 2018 jsme se již tradičně zúčastnili dopravní soutěže školních družin, kterou pořádala ŠD v Kylešovicích. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 1. - 4. třída, vždy chlapec a děvče. Děti musely prokázat teoretické a praktické znalosti a dovednosti. V testech na děti čekalo nejen poznávání dopravních značek, ale také záludné křižovatky a "chytáky". V praktické části musely děti v jízdě na kole zdolat slalom mezi tyčemi, projet těžkou namalovanou osmičkou, zvládnout levotočivou zatáčku, najetí na dřevěné korýtko a vše završit správným zastavením mezi dvěmi čárami. Po celou dobu musely sledovat značky, šipky a snažit se nevyjet z tratě.
Naše děti soutěžily velmi zodpovědně a sportovně se popraly se všemi nástrahami. Za svou reprezentaci obdržely drobné dárky, ale také sladkou odměnu. Poděkování patří nejen dětem za reprezentaci naší školy, ale také p. vychovatelkám a rodičům, kteří s dětmi trénovali.
Podařilo se nám obhájit 1. místo v kategorii chlapců třetí třídy - Petr Kivorchian.
ŠD reprezentovali:
1. třída - Tereza Ondřejová, Oskar Kajnar
2. třída - Jana Binarová, Ondřej Špaček
3. třída - Daniela Rýparová, Petr Kivorchián
4. třída - Tomáš Burda

Výtvarná soutěž ŠD okresu Opava
Dne 16. 4. 2018 jsme se v galerii OD Breda zúčastnili vernisáže a vyhlášení nejlepších výtvarných prací na téma "Pohádkový svět". V konkurenci 22 soutěžících školních družin jsme se ani letos neztratili. V kategorii 1. - 2. tř. získala Nikolka Míčová z oddělení Lišáků 1. místo a Esmínka Bučan z oddělení Soviček v kategorii 3. - 5. tř. získala 3. místo.
Všechny vítězné práce jsou v galerii k vidění do 29. dubna.
Gratulujeme!!!

Naše žačky opět v Senátu
Dne 19. 3. 2018 se dvě žačky naší školy N. A. Bahenská a K. Ondřejová s rodiči zúčastnily ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostního předávání ocenění za zdařilé výtvarné zpracování tématu „Betlém“ v soutěži k vánoční výstavě v Senátu 2017/2018. Této soutěže se naši žáci úspěšně zúčastňují již čtvrtým rokem. Každoročně je některá z prací vybrána také pro výstavu betlémů v následném roce. V letošním ročníku byl vybrán obrázek N. A. Bahenské.
Ocenění a odměny byly dívkám předány z rukou vedoucího Kanceláře Senátu p. Jiřího Ukleina. Každá obdržela diplom s vlastním obrázkem, barevný katalog všech soutěžních prací, kalendář historických betlémů a pěkné věcné odměny.

Maškarní karneval - ŠD Mařádkova
V pátek 16. 2. 2018 se uskutečnil v malé tělocvičně ZŠ Mařádkova 9 náš maškarní karneval s hlavní soutěží „O nejoriginálnější klobouk“. Děti si za pomocí svých rodičů a vychovatelek vyrobily karnevalové kostýmy, škrabošky a klobouky. Po úvodním přivítání začala promenáda masek, při které paní vychovatelky vybíraly nejhezčí masku a nejoriginálnější klobouk. Výběr nebyl vůbec jednoduchý, protože všechny masky byly velmi nápadité. V průběhu karnevalu si děti zatancovaly a zasoutěžily - v hodu míčkem na terč, ve slalomu s míčkem na lžíci a ve vytrvalostní hře s nafukovacími balónky. Po soutěžích následovalo vyhodnocení nejlepších masek a klobouků.
Vybrány byly tyto masky:
1. Daniela Rýparová
2. Valerie Turčová
3. Samuel Latrach
4. Adina Wenzelová
5. Rosálie Klimešová
Nejoriginálnější klobouk:
1. Teodora Vavrečková
2. Barbora Zaoralová
3. Tomáš Burda
4. Natálka Davídková
5. Kristina Ryšavá
Oceněné děti byly odměněny věcnými cenami a v závěru byly všechny zapojené děti odměněny koblížkem, pastelkami a malou čokoládkou. Všichni jsme si karnevalový den velmi užili.

Návštěva knihovny - Sovičky
Ve středu 14. 2. 2018 se děti z oddělení Soviček zúčastnily zábavného soutěžního odpoledne v knihovně KPBO pobočce v Kateřinkách, tentokrát zaměřeného na téma OLYMPIJSKÉ HRY.
Děti byly rozděleny do 3 skupin a na třech stanovištích plnily zadané úkoly:
1) Puzzle – děti skládaly fotografie olympioniků, přiřazovaly jména sportovcům, určovaly v jakém sportu soutěží, jaké sportovní pomůcky a náčiní používají a na jakých sportovištích sportují
2) Hokej – děti soutěžily v dovednosti udržet míček na florbalové hokejce (obcházení překážek) a střelbě na bránu
3) Biatlon – na „lyžích“ z kartonu děti běžely na určené místo a házely kroužky na cíl.
Olympijské soutěže se dětem moc líbily, zúčastnilo se 20 dětí. Všechny děti byly odměněny bonbónem a nejlepší družstvo získalo záložky do knih.

Masopustní rej – ŠD Krnovská
V úterý 13. 2. 2018 jsme uspořádali pro děti masopustní odpoledne. V hernách byly pro děti připraveny soutěže - tanec s balonky, namotávání bonbonů a židlový tanec. Odměnili jsme všechny děti v krásných maskách. Všichni jsme se dobře pobavili a příjemně jsme strávili odpoledne.

Zimní olympiáda ve ŠD Mařádkova
V pondělí 12. 2. 2018 se uskutečnila v naší školní družině zimní olympiáda. Přihlásilo se 49 malých sportovců ze čtyř oddělení - Sovičky, Ježci, Lišáci a Myšáci. Po úvodním ceremoniálu, složení olympijského slibu a po zapálení olympijského ohně, začaly děti soutěžit ve čtyřech disciplínách - biatlon, hokej - samostatné nájezdy, trojbob a slalom. Všichni naši sportovci zápolili v duchu pravidel fair-play a snažili se dát maximum do svých výkonů. Děti se vzájemně povzbuzovaly a pomáhaly si. Všechny výkony si zaslouží velký obdiv a poděkování za pěkné sportovní chování.

Návštěva knihovny - ŠD Krnovská
Dne 24. 1. 2018 se děti ze školní družiny vydaly do Knihovny Petra Bezruče v Opavě, pobočce Kateřinky. Paní knihovnice pro nás připravily pestrý program. Děti ve skupinkách prošly tři stanoviště, kde plnily úkoly na téma VODA. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí a pro prvňáčky to bylo něco nového, na jejich tvářích byla vidět radost a nadšení. Na konci proběhlo vyhodnocení, všechny děti dostaly sladkou odměnu a vítězné družstvo omalovánku. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Vánoční besídky
V úterý 19. 12. 2017 přišel do školní družiny Ježíšek. Přinesl dětem nové krásné stavebnice, které děti hned vyzkoušely. U stromečku jsme si s dětmi zazpívali vánoční koledy a povídali jsme si o vánočních tradicích a zvycích, které děti dodržují doma. Děti byly z dárečků nadšené a spokojené.
Děti v ŠD Mařádkova navštívil Ježíšek ve čtvrtek 21. 12. 2017. Besídky proběhly v jednotlivých odděleních.

Vánoční dílny - ŠD Krnovská
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se konaly v budově školy na Krnovské ulici již tradiční Vánoční dílny. Vánoční atmosféra přišla i k nám do školní družiny. Děti si zde vyrobily KRAJKOVOU VLOČKU k zavěšení do oken nebo na vánoční stromeček. Na předem inkoustem natřený papír si děti podle šablony obkreslily kruh, vystřihly a zmizíkem kreslily zimní krajinu, vánoční stromeček, nebo jiný vánoční motiv. Nakonec děti kruh nalepily na dortový ubrousek, kleštičkami vycvakly dírku a provlékly provázek. Tvoření navodilo pohádkovou náladu Vánoc.

Den s Mikulášem, čerty a anděly - ŠD Mařádkova
Dne 6. 12. 2017 byly pro děti a jejich rodiče připraveny v prostorách školy Mařádkova 9 a ŠD vánoční dílničky. Na akci, která se opět velice zdařila, pravidelně spolupracujeme s pedagogy 1. st. ZŠ. Vyzdobené učebny a chodby nenechaly nikoho na pochybách, že se všichni moc a moc snažili. Tématem letošní výzdoby bylo „Ledové království“. Všechnu tu krásu v prostředí školy vyrobili učitelé s dětmi v pracovních činnostech a v družině děti také přiložily ruce k dílu. V průběhu dílniček si děti mohly vyrobit různé vánoční ozdoby, lucerničky, zápichy a jiné vánoční předměty. V jídelně ŠD se všichni mohli občerstvit připravenými dobrotami, které nám opět pomohla napéct maminka Marušky Krásové, za což jí moc děkujeme.

Malování baněk - ŠD Krnovská
S dětmi naší družiny jsme navštívili v předvánočním čase 5. a 12. prosince 2017 historickou výstavní budovu Slezského zemského muzea. Účastnili jsme se akce MALOVÁNÍ BANĚK pořádanou ve spolupráci se Slezskou tvorbou.
Pro děti byly připravené skleněné baňky, stoly plné barevných třpytek, lepidel a pomůcek nezbytných pro výrobu originálních vánočních dekorací. Děti si s sebou odnesly nejednu třpytku na svém oděvu či obličeji, ale taky krásnou vánoční baňku, která bude zdobit nejeden vánoční stromeček.

Večer se strašidly - ŠD Mařádkova
Na úterý 24. 10. 2017 uspořádali pedagogové 1. st. ZŠ ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny „Večer se strašidly“. Na Večer se strašidly byli rovněž přizváni a v rekordním počtu pozvání také přijali rodiče s dětmi z přilehlých MŠ.
U družiny všechny přivítala nefalšovaná čarodějka a průvod stovek dětí odvedla na start Strašidelné stezky, na které děti plnily mnoho různých úkolů. Na určených stanovištích foukaly do pavouků, házely kostrou, plížily se tajuplným tunelem a další a další. Na konci na „strašidýlka“ čekaly tradiční účastnické medaile a v „Jedové chýši“ u ŠD už měly k dispozici teplý čaj a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Velké poděkování patří p. Krásové, která nám s přípravou občerstvení opět velice pomohla a svými napečenými dobrotami (strašidelné mufinky, oko na vidličce, lízátko – strašidýlko, čarodějovy drápy aj.) ozvláštnila celé občerstvení a tak i letos připravila všem neskutečný kulinářský zážitek.
Celý večer provázelo teplé podzimní počasí a skvělá nálada všech účastníků.
Akce se dětem i rodičům velice líbila.

Děti dětem – obrázky pro Fond ohrožených dětí
Každoročně se s dětmi zapojujeme do nějaké charitativní akce. V letošním roce jsme si vybrali soutěž na podporu dětí umístěných do zařízení Klokánek.
Děti z obou pracovišť se zapojily do výtvarné soutěže „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“, kterou vyhlásil Fond ohrožených dětí v Praze na téma „Pohádkové příběhy“ a „Co jsme zažili o prázdninách“. Celkem jsme zaslali 21 krásných obrázků od 17 dětí. Tyto obrázky společně s obrázky dalších dětí půjdou do prodejní aukce ve prospěch Fondu ohrožených dětí – projektu Klokánek.

Drakiáda - ŠD Mařádkova
Středa 18. 10. 2017 byla krásná a slunečná, proto jsme se rozhodli pro pouštění draků na louce u Stříbrného jezera. Děti ze všech oddělení, které měly zájem (75 dětí), si přinesly do školní družiny své draky. Po vydatném obědě jsme se vydali procházkou ke Stříbrnému jezeru. Počasí bylo opravdu nádherné, jen větřík foukal méně, než jsme si přáli. Po základních instrukcích a drobných opravách dráčků se všechny děti a vychovatelky snažily dostat krásně barevné dráčky co nejvíce k nebi. Některým z dětí se to dařilo lépe, některým se na tvářích objevily slzičky smutku, že jejich dráček nelétá. Ale nakonec si všechny přítomné děti drakiádu užily a těší se na další.

Drakiáda - ŠD Krnovská
V úterý 17. 10. 2017 pořádala školní družina pro děti drakiádu. Využili jsme nádherného podzimního počasí a s dětmi jsme se vypravily do nedalekého parku. Z dálky bylo vidět, jak se draci prohání po obloze a nechají se vést. Odpolední pobyt v přírodě jsme si všichni užili.

Návštěva MŠ Šrámkova - Halloweenská párty
V pondělí 16. října 2017 jsme se v rámci kroužku Výtvarné čarování s dětmi zúčastnili Halloweenské párty na zahradě MŠ Šrámkova v Opavě. Děti si prošly strašidelnou zahradu, kde se setkaly s mnoha nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi, např. s duchy, upíry a nebožtíky. Vystrašila nás také ježibaba s kouzelnickým lektvarem a málem se jí podařilo Péťovi Kivorchianovi přičarovat velké slizké uši a ježibabí nos. Naštěstí nad nebojácnými dětmi neměla žádnou moc. Součástí halloweenské párty byly také malé dílničky, které byly určeny dětem MŠ a také bohaté a výborné občerstvení. Děti si mohly koupit perníčky s halloweenskými motivy, mnozí ochutnali muffiny s pavučinou i pavoukem, želatinovou myšku nebo marcipánovou žábu. Odpoledne se dětem velmi líbilo a všichni se velmi těší na Večer se strašidly, který bude pořádat naše škola.

Pomáháme opuštěným pejskům a kočičkám - ŠD Krnovská
Jako každoročně i letos se děti zapojily do projektu Pomáháme opuštěným pejskům. Ve škole jsme uspořádali sbírku pamlsků, krmení, hraček a dalších potřebných věcí, které by pejskům usnadnily život v útulku. V pondělí 16. 10. 2017 jsme se pak vypravili do městského útulku pro opuštěná zvířátka. Přivítala nás pověřená pracovnice a převzala všechny dárky, které jsme pro pejsky a kočičky shromáždili. Provedla nás celým zařízením, prohlédli jsme si nové přírůstky a pejskům nabídli pamlsky. Mnohé děti si vyhlídly roztomilého pejska nebo kočičku a pokusí se doma přemluvit rodiče... Možná některý ze zvířecích chráněnců najde u našich dětí nový domov.

Jablíčkohraní
Přišel podzim, ovoce dozrává a ve školní družině se opět uskutečnilo tradiční Jablíčkohraní.
V družině na Mařádkově ulici se Jablíčkohraní uskutečnilo v posledním zářijovém týdnu. Děti tvořily, malovaly a kreslily na známé téma: jablíčko. Pracovaly s tvořítky na cukroví, tiskly, skládaly z Wikky stix tyčinek, modelovaly z Jovi modelíny, vystřihovaly, slepovaly, vybarvovaly omalovánky s daným tématem, využívaly různých výtvarných technik a vlastní fantazii. V oddělení Lišáků a Ježků (2. a 3. třída) si děti upekly jablečné štrúdly, které si od loupání jablíček, strouhání oříšků, pokládání na těsta..., zcela samy připravily. Po upečení si na nich druhý den ve slavnostně připravené herně společně pochutnaly. V oddělení Soviček (1. třída) děti vykrajovaly formičkami tvary jablíček, hrušek a hříbků z listového těsta, které jim také moc chutnaly. Nezůstalo jen u práce, soutěžily také ve zpěvu písniček na téma ovoce a relaxovaly při četbě pohádek, např. O zlatém jablku aj.
Protože se akce dětem vždy velice líbí, pokračovali jsme v činnostech na téma jablíčko také ještě z kraje října.
Také v družině na Krnovské byly v prvním říjnovém týdnu pro děti nachystány výtvarné, pracovní a zajmové činnosti. Za pomocí bramborových tiskátek a šablon vytvořily krásné papírové koláže jablek a hrušek. Vybarvily si omalovánky jabloní a naučily novou básničku. Všichni společně pekli jablečné štrúdly. Děti loupaly a strouhaly jablka, nastrouhané pak kladly na listová těsta, pocukrovaly, posypaly skořicí. Za pomocí paní vychovatelky pak zavinuly do štrúdlu a potřely vajíčkem. Upečené štrúdly dětem moc chutnaly.Akce ve školní družině ve školním roce 2016/2017:

Fotogalerie:
Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích - ŠD Krnovská | Jablíčkohraní - ŠD Krnovská | Jablíčkohraní - ŠD Mařádkova | Výtvarné činnosti - oddělení Soviček | Výtvarné činnosti - oddělení Ježečků | Soutěž školních družin ve vybíjené | Halloween - ŠD Krnovská | Drakiáda - ŠD Krnovská | Družina v knihovně - ŠD Mařádkova | Družina v knihovně - ŠD Krnovská | Na andělskou notu - ŠD Krnovská | Vánoční dílny | Ježíšek u Myšek | Vánoční pečení Myšek a Lišáků | Kouzelnická show | Výtvarné soutěže Sněhuláci, Tři Králové, Betlém | Pěvecká soutěž školních družin | Karneval - ŠD Mařádkova | Malování s Adolfem Dudkem | Pletení a tvoření u Lišáků | Výtvarná soutěž k vánoční výstavě v Senátu | Výtvarný kroužek na výstavce | Výtvarná soutěž ŠD okresu Opava | Dopravní soutěž - ŠD Krnovská | Výtvarné dílny v Optyse - Sovičky | Zdravověda - Sovičky | Zvířátka z bambulek | Den Země - ŠD Krnovská | Soutěž ve skoku přes lano - ŠD Krnovská | Malá olympiáda - ŠD Krnovská | Malá olympiáda - ŠD Mařádkova | Hledání pokladu - ŠD Mařádkova | Zdravověda u Lišáků | Atletický čtyřboj |Září ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)
Březen ve školní družině (.pdf)
Duben ve školní družině (.pdf)
Květen ve školní družině (.pdf)


Návštěva knihovny - ŠD Krnovská
Dne 21. 6. 2017 jsme s dětmi naší družiny navštívili pobočku Knihovny Petra Bezruče v Opavě - Kateřinkách. Byl pro nás připraven soutěžní program na téma VODA. Děti byly rozděleny do třech družstev, kde každé družstvo plnilo na daných stanovištích určité úkoly. Nakonec byly děti řádně ohodnoceny, čekala je sladká odměna, každé družstvo obdrželo pexeso a vítězné družstvo získalo knížku. Dětem se program moc líbil.

Atletický čtyřboj - soutěž ŠD okresu Opava
Družinu zastupovalo 12 děti z pracoviště Krnovská, které soutěžily ve všech kategoriích. Ve velké konkurenci jsme obstáli na výbornou. Nejlépe se umístila děvčata - Eliška Křempková obsadila skvělé 4. místo, Anička Hudečková 6. místo. Z chlapců byl nejlepší Danek Mička na 9. místě a Matěj Grossman na 10. místě. Všem gratulujeme!

Malá olympiáda - ŠD Krnovská
Začátkem června se na zahradě ŠD uskutečnil projekt ŠD Malá olympiáda. Děti byly rozděleny do dvou kategorií - 1. a 2. třída, 3., 4. a 5 třída a soutěžily ve čtyřech atletických disciplínách - skoku z místa, hodu míčkem, běhu na 50 m a skoku přes švihadlo. Všichni se velmi snažili, protože jen ti nejlepší se v polovině června zúčastní okresní soutěže ŠD v atletickém čtyřboji. V první kategorii zvítězil Dominik Vavrečka, 2. místo obsadila Elenka Stavařová a třetí byl Dominik Šilhánek. Ve druhé kategorii obsadil 1. místo Tobias Kocián, druhá skončila Anička Hudečková a třetí Eliška Křempková. Společně s vítězi ještě postoupil do dalšího kola Matěj Grosman a Vojta Šilhánek. Gratulujeme!

Den dětí - ŠD Krnovská
Ke Dni dětí jsme pro děti připravily zábavné odpoledne v tělocvičně. Při příchodu děti dostaly kartičku, do které jsme zapisovaly dosažené výkony. Děti skákaly v pytli, házely na cíl, lovily rybky a účastnily se třínohého běhu. Nakonec jsme děti odměnily sladkostmi a nanukem. Odpoledne si všichni užili.

Návštěva knihovny – ŠD Mařádkova
Ve středu 31. 5. 2017 se děti z oddělení Soviček zúčastnily zábavného soutěžního odpoledne v knihovně KPBO – pobočce v Kateřinkách, tentokrát zaměřeného na téma VODA. Děti byly rozděleny do 4 skupin a na 4 stanovištích plnily zadané úkoly: skládání puzzlí (na obrázcích byly vyobrazeny vodní sporty, ke kterým děti přiřazovaly názvy), povídání a otázky týkající se koloběhu vody v přírodě, pantomima (děti předváděly vylosovaný úkol, související s vodou – např. mytí nádobí, pití nápoje, hašení požáru atd.) a studánka (děti vyplňovaly test na téma rybníky a vodní říše, např. kteří živočichové žijí v rybníku, jaké vodní rostliny tam můžeme spatřit, jaké známe pohádkové bytosti z vodní říše atd.).
Připravené úkoly se dětem líbily a s chutí se všechny zapojily. Odpoledne se zúčastnilo 15 dětí. Všechny děti byly odměněny bonbónem a tři nejlepší skupiny byly vyhodnoceny. Nejlepší družstvo získalo jako dárek knihu.
Stejný program navštíví 14. 6. také oddělení Lišáků.

Závěrečné 4. kolo a vyhodnocení Ligy v miniházené ŠD (ŠD Mařádkova)
Netrpělivě jsme čekali na 4. kolo turnaje v miniházené, které mělo rozhodnout o našem celkovém umístění. A dočkali jsme se. Ve čtvrtek 25. 5. 2017 jsme si na tomto turnaji naposledy zahráli. Stejně jako v předešlých kolech jsme se utkali s dalšími sedmi družstvy. Naše motivace byla veliká, stejně jako nervozita. Bohužel nás nečekaně před turnajem zaskočilo zranění a nemoc některých hráčů. Jakub Martinák si pohmoždil ruku a Karolína Havlíková onemocněla. Proto jsme do zápasů povolali Marka Špačka. A vyplatilo se. Ze sedmi zápasů jsme prohráli pouze jeden. Bohužel tato jediná prohra nás stála celkové prvenství. My jsme však smutní nebyli. Radovali jsme se z krásného druhého místa, medailí, které jsme dostali a také prvního poháru pro ŠD. Medaile obdrželi všichni hráči, kteří bojovali v jednotlivých kolech. Všem dětem, které naší školní družinu tak skvěle reprezentovaly, patří veliká gratulace a poděkování za výbornou hru a soutěživost. Jmenovitě se jednalo o hráče – Přemysl Dubový, David Binar, Kamil Svoboda, Marek Špaček, Zuzana Mikolášová a z lavičky nemocných Jakub Martinák a Karolína Havlíková. Již nyní se těšíme na další turnaje!

Malá sportovní olympiáda
V pátek 19. 5. 2017 proběhla v zahradách školní družiny Malá sportovní olympiáda. Děti soutěžily v netradičních disciplínách, jako byl slalom na chůdách, běh do kopce, skok v pytli, slalom s balónem, hod kroužky na cíl nebo prolézání pytlem. Svou houževnatost dokazovaly děti také provedením kliků, dřepů a žabáků. Olympiády se zúčastnilo 71 dětí ze všech oddělení, největší zastoupení měly děti prvních a druhých tříd. Dvě děti kvůli brzkému příchodu rodičů soutěž nemohly dokončit. Všechny děti ve velmi teplém slunečném počasí podaly krásné výkony a bojovaly o co nejlepší umístění.
Ve středu 24. 5. se uskutečnilo v relaxační herně vyhodnocení soutěže a byly předány diplomy a odměny vítězům. Všechny zúčastněné děti byly odměněny malou sladkostí.

Soutěž ve skoku přes lano - ŠD Krnovská
V úterý 16. 5. 2017 jsme připravily pro děti na školní zahradě soutěž ve skoku přes lano. Do soutěže se zapojilo 29 dětí. V kategorii 1. - 2. třída zvítězila Terezka Holušová, druhá skončila Maruška Machová a třetí místo obsadila Adélka Brigulová. V kategorii 3. - 4. třída zvítězila Eliška Křempková (305 přeskoků), druhý byl Vojta Šilhánek (300 přeskoků) a třetí místo obsadil Stanislav Keder (211 přeskoků). Na všechny děti závěrem této sportovní akce čekala malá sladká odměna. Vítězové byli odměněni sladkostmi a omalovánkou. Krásné slunečné odpoledne jsme si všichni užili.

Dopravní soutěž žáků ŠD okresu Opava - ŠD Mařádkova
Čtvrtek 11. 5. 2017 byl nejen krásným slunečným dnem, ale také dnem, kdy jsme se zúčastnili dopravní soutěže. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, zvlášť dívky a chlapci. Naši družinu reprezentovali: za první třídu Vavrečková Teodora, Půda Daniel, za druhou třídu Kivorchian Petr, Kučková Karolína, za třetí třídu Podolská Zuzana, Ťapťuch Martin a za čtvrtou třídu Binar David a Mikolášová Zuzana. Soutěž měla dvě části, teoretickou a praktickou. Nejdříve děti vyplňovaly dopravní testy. Některé z otázek byly velmi záludné, ale všichni se s nimi popasovali velmi dobře. Po vypracování testů, začala ta těžší část, kdy děti musely předvést svoji zručnost a šikovnost při jízdě na kole. Cyklisté museli jezdit mezi úzkými překážkami, zdolat slalom, bezchybně projet velkou osmičku, najet na úzký žlab, dojet do cíle, kde si museli dávat pozor, aby neshodili vyvýšenou desku a to vše za nutnosti sledovat dopravní značení a šipky určující správný směr jízdy. Po dojezdu posledního závodníka jsme netrpělivě čekali na výsledky. A dočkali jsme se! Získali jsme dvě medailová místa. První místo získal ve své kategorii Petr Kivorchian a třetí místo ve své kategorii Martin Ťapťuch. Všem dětem moc děkuji za skvělou reprezentaci naší školy a také za to, že se poctivě připravovaly. A to zejména po stránce teoretické - procvičováním dopravních značek a plněním testů.

Turnaj v miniházené ŠD okresu Opava – 3. kolo (ŠD Mařádkova)
Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se konalo 3. kolo turnaje v miniházené. Našimi reprezentanty byli Dubový Přemysl, Martinák Jakub, Binar David, Svoboda Kamil, Mikolášová Zuzana a Havlíková Karolína. Stejně jako v předchozích dvou kolech jsme se utkali s družstvy šesti škol. Před začátkem turnaje jsme měli velkou motivaci, protože toužíme získat medaili. Motivace, výborný útok, těsná obrana a prvotřídní brankářské výkony vedly k vítězství ve všech zápasech a to s přehledem. Celému týmu patří za tento úžasný výsledek velké poděkování. Nejen, že hráli dobře, ale hlavně fair-play. Poslední čtvrté kolo nás čeká 25. 5. 2017, kde se již budou rozdělovat medaile, tak nám držte palce!!!

Den Země - ŠD Krnovská
V týdnu od 1. 5. do 5. 5. 2017 jsme si v družině povídali o životním prostředí a jeho ochraně, o tom, jak se v přírodě chováme, o třídění odpadu, o času rozkladu odpadků, které vyhodíme třeba v lese. Ve dvojicích pak děti pracovaly s pracovními listy, vybarvovaly a řešily různé úkoly. Děti, které úkoly nejlépe splnily, byly odměněny drobnou sladkostí. V rámci projektu Den Země jsme se také rozhodli s dětmi, že vysadíme na naší školní zahradě magnolii. Vysázet stromeček nám dovolilo počasí až v dalším týdnu dne 11. 5. 2017. Společnými silami jsme vše zvládli, magnolii chodíme zalévat a staráme se o ni. Snad nám v příštím roce vykvete.

Dopravní soutěž - ŠD Krnovská
V úterý 25. 4. 2017 jsme pro děti připravili dopravní odpoledne. Jeho součástí byla práce s pracovními listy, povídali jsme si o vybavení kola, o dopravním značení, o semaforech a o bezpečném pohybu na silnici. Děti také skládaly puzzle s dopravní tématikou a hrály pexeso s dopravními značkami.

Soutěž ŠD okresu Opava „Hliněná paráda“
Dne 25. 4. 2017 jsme se zúčastnili soutěže ŠD okresu Opava „Hliněná paráda“. Dvě dvojice dívek Esmínka Bučan a Daniela Rýparová v kategorii 1. - 2. třída, Nicole Linda Hermsen a Kristýna Hřivnáčová v kategorii 3. - 4. třída si poměřily síly s dalšími 9 týmy v každé kategorii. Celkem soutěžilo 40 dětí z 10 školních družin na společné téma „V lese“. Po oznámení tématu měly týmy na vlastní tvorbu 60 minut.
Naše děvčata vše dobře zvládla. Dvojice Kristýnka Hřivnáčová a Nicole Linda Hermsen ve své kategorii zvítězila, výtvor Esmínky Bučan a Danielky Rýparové byl rovněž precizní, ale mezi oceněné práce se již nevešel. Děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a k úspěchu gratulujeme!!!

Den Země - ŠD Mařádkova
Projekt se uskutečnil v týdnu od 18. 4. do 21. 4. 2017 a poté ještě v několika dnech dalšího týdne. Pro děti byl připraven bohatý program činností a aktivit. Při besedování se dověděly, jak tento svátek Země vznikl, zajímavosti o planetě Zemi, povídaly si o živé a neživé přírodě, o ochraně životního prostředí, znečišťování přírody a třídění odpadu, povídaly si o době rozkladu různých odpadových surovin, o významu kompostování. V družině jsou děti vedeny k třídění odpadu, třídíme zvlášť papír, plasty a ostatní suroviny, sbíráme alkalické články.
Děti v rámci projektu plnily kvízy, pracovaly s pracovními listy, řešily různé úkoly, vybarvovaly tematické omalovánky (vesmír, příroda, ekologie), malovaly planetu Zemi, četly zajímavé knihy k tématu, např. Cestování po světě, prohlížely si atlasy zvířat i rostlin. Díky projektu se tak děti dověděly spoustu nových zajímavostí.

Výtvarná soutěž ŠD okresu Opava
Dne 10. 4. 2017 se ŠD Mařádkova zúčastnila vyhodnocení výtvarné soutěže ŠD okresu Opava na téma "Energie mládí, krása stáří". Do soutěže mohla každá družina zaslat pouze 5 prací. V konkurenci dalších 12 školních družin jsme statečně obstáli.
V nejmladší kategorii 1. a 2. tříd získala Anička Vavrečková ze 2.A 3. místo, v kategorii 3. a 4. tříd obsadila Zuzka Mikolášová ze 4.A 2. místo. V kategorii keramických prací obhájil náš keramický kroužek již potřetí 1. místo, tentokrát za obsáhlý projekt Tetralogie. Zásluhu na vítězství mají žáci: Esmínka Bučan ze 2.B, Kristýnka Hřivnáčová a Nicole Linda Hermsen ze 4.B, Marek Špaček ze 4.A a Lucka Mališková z 5.A. Gratulujeme!!!

Výtvarný kroužek na výstavce
V pondělí 3. 4. 2017 jsme v rámci kroužku Výtvarného čarování s dětmi navštívili Velikonoční výstavku v MŠ Šrámkova v Opavě Kateřinkách. Na děti čekalo mnoho překvapení: živá kuřátka, tvořivé dílničky, sladkosti a velikonoční ozdoby k zakoupení a spousta krásných obrázků a výrobků s velikonočními motivy, které nakreslily, vytvořily a připravily děti a paní učitelky ze školky.
Děti získaly inspiraci k vlastnímu tvoření a výstavka se jim moc líbila.

Naši žáci v Senátu Parlamentu ČR
Dne 27. 3. 2017 se čtyři žačky naší školy T. Lexová, R. Hnilicová, V. Bahenská a N. Bahenská s rodiči zúčastnily ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostního předávání ocenění za zdařilé výtvarné zpracování tématu „Betlém“ v soutěži k vánoční výstavě v Senátu 2016/2017.
Po slavnostním zahájení si děti v rámci programu vyslechly soutěžní pohádkový příběh o začátcích výroby prvních betlémů a za správné odpovědi na otázky k textu si mohly vybrat věcnou odměnu.
Poté následovalo vlastní oceňování výtvarných prací. Ocenění a odměny byly dětem předány z rukou vedoucího Kanceláře Senátu p. Jiřího Ukleina a zástupce kancléře Senátu p. Vavrušky. Každý obdržel diplom s vlastním obrázkem, barevný katalog všech soutěžních prací, kalendář historických betlémů a pěkné věcné odměny.
Práce T. Lexové – keramický kachel, B. Bečákové – kresba a V. Bahenské – malba byly vybrány k další prezentaci v Senátu Parlamentu ČR v rámci výstavy betlémů v listopadu 2017/2018. Pro všechny zúčastněné byla připravena také prohlídka Valdštejnského paláce, kterou slovem provázel pohádkový „duch“ Valdštejnského paláce. Na závěr bylo pro všechny před cestou domů připraveno občerstvení.
Do soutěže zaslaly a za své práce byly také odměněny V. Kaněrová, B. Bečáková a A. Rovňaníková.

Den s Andersenem - ŠD Krnovská
Mezinárodní den dětské knihy připadá na 2. dubna, protože v tento den se narodil dánský pohádkář H. CH. Andersen.
V rámci akce Den s Andersenem se čtvrtý březnový týden v družině proměnil a nesl v duchu pohádkového dobrodružství. V úvodní části jsme dětem přečetli pohádky O cínovém vojáčkovi, Císařovy nové šaty a jiné pohádkové příběhy. O přečtených pohádkách jsme si pak povídali. S dětmi jsme si také povídali, jakou pohádku mají nejraději, jaké znají pohádkové postavy, co je to pohádka, dobro a zlo. Následně si děti vyluštily zábavné kvízy, dokreslovaly obrázky, vybarvovaly omalovánky, všechno k tématu Pohádka. Dětem se program moc líbil.

Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Na pondělí 13. 3. 2017 jsme si do družiny na pracoviště Mařádkova pozvali ilustrátora mnoha dětských knih a časopisu Sluníčko pana Adolfa Dudka.
Na úvod děti seznámil s malířskými potřebami, které ke své práci používá a poté již v plné parádě rozjel svůj program. Děti si nestačily ani vydechnout, s nadšením spolupracovaly při všech aktivitách, které pro ně připravil. V průběhu celé hodiny byl Ilustrátor s dětmi v neustálé komunikaci a děti se výborně bavily. Po ukončení programu děti p. Dudka obkroužily, aby jim nakreslil autogram - ptáčka dudka.
Bylo to vydařené odpoledne, na které se ještě v družině bude dlouho vzpomínat.

Okresní soutěž ŠD ve zpěvu
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 jsme se s dětmi zúčastnili pěvecké soutěže školních družin - tentokrát bylo téma lidové písně ze Slezska. Již tradičně byla pořadatelem ŠD Ochranova a v porotě zasedla známá dirigentka p. Ivana Kleinová. Konkurence byla velmi vyrovnaná a uspět mezi dětmi z 8 škol jistě nebylo jednoduché! Naši zpěváčci se ale nezalekli a své písně zazpívali bravurně a bez zaváhání. Za to si od poroty vysloužili veliké uznání a pochvalu.
V kategorii nejmladších žáků si zlaté pásmo odnesl Dominik Šilhánek s písničkou Měla baba trnku. V druhé kategorii soutěžila děvčata Amálka Freyová a Michalka Klapetková s písní Štyry mile za Opavum a Daniel Mička s písní Panimamo, švarnu cerku matě. Vyzpívali si stříbrné pásmo.
Na závěr jsme si všichni společně zazpívali několik nejznámějších slezských písniček za doprovodu houslí a zakončili tak krásné setkání mladých zpěváčků.

Maškarní karneval - ŠD Mařádkova
V pondělí 20. 2. 2017 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ maškarní karneval, tentokrát na téma Pohádková postava. Některé děti si ve svých odděleních vyrobily škrabošky a doma s rodiči k nim dotvořily kostým, jiné děti daly přednost vypůjčeným nebo koupeným kostýmům.
Karneval byl zahájen zábavnou honičkou v kostýmech, kdy každé z dětí mělo na ruce fáborek z krepového papíru, barevně odlišený podle oddělení. Po krátkém zahřátí si děti střídavě zatancovaly i zasoutěžily. Téma pohádkové postavy se objevilo i ve dvou soutěžích. Děti vyjmenovávaly a zapisovaly co nejvíce pohádkových postav a také k sobě správně přiřazovaly pohádkové dvojice. Nejrychlejší a nejšikovnější byly odměněny bonbóny.
V průběhu tance a promenády v maskách paní vychovatelky vybíraly nejoriginálnější maškarní kostýmy. Ve velkém množství zajímavých masek to nebylo jednoduché. Vybrány byly tyto maškarní kostýmy:
Oddělení Sovičky: Víla Tereza Marečková
  Pokémon Esmina Bučan
Oddělení Ježci: Karkulka Veronika Kaněrová
  Drak Jakub Hanel
Oddělení Myšáci: Víla Amálka Adina Wenzelová
  Krakonoš Samuel Latrach
Oddělení Lišáci: Pejsek Dominik Černý
  Trpaslík Karolína Paruzová
Oddělení Veverky: Maková panenka Zuzana Mikolášová
  Zloba Adéla Trávníčková
Oceněné děti byly odměněny sladkostmi a skákacím míčkem hopíkem. Všechny děti, které se karnevalu zúčastnily, byly odměněny džusíkem, koblížkem a bonbóny. Do svých oddělení děti odcházely usměvavé a spokojené.

Vyhodnocení celodružinových výtvarných soutěží: Betlém, My tři králové jdeme k Vám a Sněhulák 100x jinak.
V průběhu prosince a ledna mohly děti na obou pracovištích malovat, kreslit a tvořit do tří družinových výtvarných soutěží na téma: Betlém, My tři králové jdeme k Vám a Sněhulák 100x jinak. Za každé zpracované téma byli vybráni tři nejúspěšnější autoři nebo kolektivy.
Betlém:
Prostorové modely: M. Kopřiva, O. Dostál, D. Rýparová a kolektivní práce dětí 6. oddělení - Krnovská
Kresba - malba: za společnou práci K. Ondřejová a J. Janečková, dále S. Maculíková a E. Bučan
My tři králové jdeme k Vám:
1. - 2. tř. - D. Dubový, T. Kramný a K. Ondřejová
3. - 5. tř. - E. Sonková, M. Vaňková a L. Mališková
Sněhulák 100x jinak:
Velmi náročný a hlavně dokonalý prostorový model vyrobila Z. Mikolášová, dalším vyhodnoceným modelem byli sněhuláci V. Kaněrové a A. Brigulové. V kategorii kolektivních prací byly vyhodnoceny práce dětí z oddělení Lišáků - Město Sněhulákov, Sněhulák z nití z odd. Veverek, Mozaika sněhuláků z odd. Myšáků a Sněhuláci z polínek dětí z pracoviště Krnovská.
Kresba - malba: z pracoviště Mařádkova v kategorii 1. - 2. tř. byly oceněny práce B. Martinákové, K. Věntusové a Z. Klimešové, v kategorii 3. - 5. tř. práce V. Rýpara, N. Hermsen a M. Křempková.
Všem gratulujeme!!!!
Vítězové jednotlivých kategorií, ale také všechny děti zapojené do jednotlivých soutěží byly odměněny sladkostmi.

Kouzelnická show
Na pondělí 23. 1. 2017 jsme si na odpoledne do družiny pozvali kouzelníka Rena. Představení plné zábavy, legrace a kouzel děti z obou pracovišť odměňovaly bouřlivým potleskem. Velice se líbilo společné kouzlení s dětmi, proměna plyšového zajíčka v živého, sypání penízků, kouzlení s míčky, kartami a další nepochopitelná kouzla.
Děti prožily zajímavé odpoledne a ještě dlouho si o kouzlech povídaly a přemýšlely, jak to vlastně kouzelník udělal.

Na andělskou notu - ŠD Krnovská
V pondělí 19. 12. 2016 se naše herna proměnila v koncertní sál a ožila zpěvem. 23 dětí se utkalo v pěvecké soutěži Na andělskou notu. Připravili si písničky s tématikou vánoc a zajímavé, netradiční odpoledne mohlo začít. Vše jsme zahájili společným zpíváním a pak už jen pozorně sledovali výkony našich kamarádů.
Porota neměla lehkou práci, vybrat ty nejlepší nebylo určitě jednoduché. Nakonec rozhodla takto: v kategorii mladších zvítězila Elena Stavařová, na druhém místě se umístil Dominik Šilhánek a na třetím místě Terezie Holušová. V kategorii starších si zlatou příčku vybojoval duet Amálie Leifertová a Veronika Mičkerová, stříbro si odnesla Michaela Klapetková a bronz Daniel Mička.
Všichni diváci odměnili vítěze potleskem a od poroty dostali kromě uznání i sladkou odměnu. Toto krásné odpoledne opět ukázalo, že v naší škole se zpěvem žije.

Netradiční vánoční pekárna
V pátek 16. 12. 2016 jsme s dětmi v keramické dílně vyráběli netradiční vánoční ozdoby. K výrobě jsme použili samotuhnoucí keramickou hlínu, kterou děti vyválely a vykrajovaly drobné tvary. Ty jsme nechali do dalšího dne usušit a pak jsme je navlékli na ozdobnou nitku. Práce se dětem zdařila, z ozdob měly velkou radost.

Už vánoční nastává čas
V listopadu jsme vyhlásili soutěž na téma "Už vánoční nastává čas". Děti mohly kreslit a tvořit dle své fantazie obrázky a výrobky vztahující se k nejkrásnějším svátkům v roce. Dne 5. 12. jsme soutěž vyhodnotili. Odměnu obdržel Robin Kovárník, Štěpán Ištvánek, Adélka Brigulová, Veronika Mičkerová a Eliška Cábelová.

Madagaskar v Loutkovém divadle - ŠD Mařádkova
Dne 24. 11. 2016 jsme s dětmi navštívili Loutkové divadlo v Opavě, kde jsme shlédli multimediální projekci manželů Miloše a Kateřiny Motani Divoký Madagaskar (z cyklu Kouzelná planeta).
Tento kouzelný ostrov jsme společně s nimi prozkoumali od východu na západ a od severu na jih. Seznámili jsme se se zvířaty a rostlinami, které nikde jinde nenajdeme. Dětem se velmi líbili lemuři s kožíškem jak plyšáci a tlapkami jako samet. Na tomto ostrově jich žije mnoho druhů: např. lemur Indri – největší, černobílí lemuři Vari, lemuři hnědí i legrační lemuři bambusoví. Když se setmí, vylézá ze svého hnízda i „nejošklivější“ zvíře na světě Aye-aye. Všudypřítomní jsou chameleoni všech velikostí, gekoni, hroznýši a žáby. Na západním pobřeží rostou ohromné baobaby a můžeme tam potkat velmi vzácný druh potkana a také podivnou psokočku Fosa. Na ostrově žijí úžasní Malgaši. Jsou to lidé velmi chudí, jsou však šťastní a se srdcem na dlani. Na ulicích se prodává všechno, co se urodí nebo uloví. Všudypřítomné jsou rozesmáté děti. Na ostrově potkáte také pravé zlatokopy, kteří se po pás ve vodě celý den lopotí za třpytivým zlatým práškem, nebo hledače barevných safírů.
Projekce se nám všem velmi líbila. V jejím závěru vybrané děti odpovídaly na otázky soutěžního kvízu a pokud uspěly, vybraly si jako odměnu malý dáreček. Součástí projekce byla také malá prodejní výstavka věcí pocházejících nebo vztahujících se k Madagaskaru.

Družina v knihovně - ŠD Krnovská
Dne 23. 11. 2016 jsme s dětmi navštívili pobočku knihovny Petra Bezruče v Kateřinkách, kde si paní knihovnice připravily pro děti pestrý program. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Postupně procházely čtyři stanoviště, kde plnily úkoly na téma ZVÍŘATA. Dětem se program moc líbil. Na závěr byla všechna družstva odměněna sladkostí a vítězné družstvo získalo knížku Velký atlas živočichů.

Družina v knihovně - ŠD Mařádkova
Dne 9. 11. 2016 jsme se s dětmi z oddělení Soviček zúčastnili soutěžního odpoledne v knihovně P. Bezruče v Opavě-Kateřinkách.
Děti byly rozděleny do 4 skupin a společným tématem byla ZVÍŘATA. V jedné ze skupin děti vyjmenovávaly kamarády Ferdy Mravence (hmyz), v druhé skupině rozdělovaly určená zvířata podle místa, kde žijí (zoo, les, farma), v další skupině hravou formou pomocí házení míčkem vyjmenovávaly zvířata žijící ve vodě a v poslední skupině přiřazovaly názvy k siluetám zvířat.
Odpoledne se dětem moc líbilo, všechny děti byly odměněny sladkostí a vítězné družstvo získalo knihu o zvířatech.
Dne 16. 11. 2016 se programu v knihovně zúčastnily také děti z oddělení Lišáků a rovněž za své znalosti získaly do oddělení knihu o zvířatech.

Drakiáda - ŠD Krnovská
Ve středu 9. 11. 2016 jsme s dětmi pouštěly v parku draky. I přesto, že venku nepanovalo typické podzimní počasí, zvedl se k naší velké radosti vítr a vynesl naše draky do výšky. V pouštění draků se všichni vystřídali a báječně si užili odpoledne na čerstvém vzduchu.

Halloween - ŠD Krnovská
V pondělí 31. 10. 2016 proběhlo v družině halloweenské odpoledne. Děti už ráno přišly v krásných maskách, dopoledne soutěžily a hrály si ve třídách. Odpoledne pokračoval Halloween v družině. Děti v družstvech řešily strašidelný kvíz, skládaly puzzle na čas a nakonec si vyrobily zápich do květináče. Povídali jsme si také o tradicích a o svátku, který je v Česku věnován Památce zesnulých.

Večer se strašidly ve ŠD
Na 25. 10. 2016 připravil kolektiv pedagogů 1. stupně ZŠ a vychovatelky ŠD oblíbenou akci pro děti a jejich rodiče „Večer se strašidly ve ŠD“. Na přípravě se podíleli také žáci samotní, kteří ve škole vyřezali dýně k osvětlení okolí školy a ŠD. Na školní zahradě na ně čekala strašidelná stezka – stanoviště s různými nezvyklými úkoly (tajemný pytel, ochutnávka a poznávání kouzelných lektvarů, lovení v písku, odfoukávání pavouků, strašidelná krabice a další).
Na „Večer se strašidly“ byli rovněž přizváni a v rekordním počtu pozvání také přijali rodiče s dětmi z přilehlých MŠ. Před zahájením a odchodem na strašidelnou stezku byly děti obdarovány barevným reflexním kroužkem, který jim sloužil jako malé světýlko do tmy. Po splnění zadaných úkolů děti získaly na konci stezky účastnickou medaili a v „Jedové chýši“ u ŠD už měly k dispozici teplý čaj a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Poděkování patří paní Krásové, která nám pomohla s přípravou občerstvení a svými napečenými dobrotami (strašidelné mufinky, oko na vidličce, lízátko – strašidýlko aj.) ozvláštnila celé občerstvení a připravila všem kulinářský zážitek.
Celý večer provázelo teplé podzimní počasí a skvělá nálada všech účastníků.

Liga školních družin v miniházené
Dne 20. 10. 2016 se uskutečnilo 1. kolo ligy v miniházené, do které je naše družina zaregistrována. Pravidla byla velice přísná a časový limit omezen pouze na jedenkrát sedm minut. Naši sportovci však své zápasy zvládli na výbornou. Ze sedmi zápasů prohráli pouze jeden. My se však držíme hesla: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Vše proběhlo v duchu fair play a velké snaze po vítězství. Hráči, kteří nás reprezentovali a úspěšně bojovali: Karolína Havlíková, Zuzana Mikolášová, Přemysl Dubový, Karel Bertoldi, Jakub Martinák, Kamil Svoboda a David Binar. Čekají nás ještě další tři turnaje, ale pevně věříme, že budeme stejně úspěšní jako v tomto prvním kole. Celkové vyhodnocení ligy ŠD proběhne v červnu 2017.

Soutěž školních družin ve vybíjené
Dne 18. 10. 2016 se děti ze školní družiny zúčastnily turnaje ve vybíjené. Utkaly se s devíti dalšími družstvy. Hrálo se systémem 2 x 5 minut. Za naši družinu se prali jako lvi: Zuzana Mikolášová, Přemysl Dubový, Jakub Martinák, David Binar, Karel Bertoldi, Jakub Hanel, Matias Vehovský, Marek Špaček, Daniel Glos a Adam Kreisel. Zápasy byly velice vyrovnané. Přes veškerou snahu, velkou bojovnost a velké povzbuzování se nám nepodařilo postoupit do finále. Po posledním zápase jsme se museli poprat také se slzičkami, ale to ke sportu prostě patří. Dětem patří velké poděkování za snahu, bojovnost a hru fair play.

Vyřež/š si svou dýni
Děti z oddělení Lišáků a Soviček - Jakub Martinák, Alžbětka Martináková, Karolínka Kučková, Karolínka Paruzová, Anička Vavrečková a Petr Kivorchian se zúčastnily soutěže ve vyřezávání dýní na téma „Strašák“, kterou vyhlásilo Arboretum v Novém Dvoře. Svými krásnými pracemi se zasloužily k získání krásného 2. místa pro naši školu. Gratulujeme!   foto »

Jablíčkohraní - ŠD Krnovská
Celý říjnový týden se děti z 6. a 7. oddělení věnovaly projektu Jablíčkohraní. Povídaly si o sklizni ovoce, o správné a zdravé výživě, jak jsou jablka pro zdraví důležitá a jak se dají ještě zpracovat. Ve výtvarné a pracovní činnosti obtiskovaly čerstvá jablka nebo vystřihovaly papírová jablíčka, tvořily papírové koláže. Jablíčkový týden jsme zakončili pečením štrůdlů. Děti si přinesly z domu jablka, kdo chtěl, mohl přinést také struhadlo. Také prvňáčci se zapojili do práce: loupali a strouhali jablka, kladli potřebné ingredience na těsto, potírali ho vajíčkem. Děti si vzájemně pomáhaly, strouhaly, krájely a ochutnávaly. Moc si všichni pochutnali.

Jablíčkohraní - ŠD Mařádkova
V posledním zářijovém týdnu jsme ve školní družině zahájili projekt Jablíčkohraní. Pro děti byly v každém z odděleních připraveny různé výtvarné, pracovní a zájmové činnosti, kterých se zúčastnilo oddělení Ježků, Soviček a Lišáků. Děti tvořily a využívaly jablíčka k různým činnostem. Na „jablíčkové téma“ si vyslechly pohádku „Jabloňová panna“, přečetly příběh „Jak si vrána, zajíc a ježek rozdělili jablko“, naučily se básničce „O jablíčku“, zpívaly písničky, vysvětlily si, co znamená slovo vitamín a když se řekne: “Jablko nepadá daleko od stromu“. Nejvíce se ale těšily, jak si pochutnají na jablečných štrúdlech.
Na vlastní pečení se děti dobře připravily. Donesly si z domu potřebné kuchyňské potřeby, jablka a ořechy. Od samého umytí, loupání a nastrouhání jablíček, vyloupání a nadrcení ořechů (někde si daly ořechy celé) až po navrstvení připravené náplně ze všech ingrediencí na lístkové těsto a pomašlování vajíčkem, děti zvládly samy. Větší děti dokázaly záviny téměř bez pomoci krásně zabalit a přesunout na plech. Druhý den jsme si všichni na závinech, které nám paní kuchařka upekla, moc a moc pochutnali.
Při dalších činnostech jsme si povídáli o znacích podzimu, o domácích pracích v kuchyni, o sklizni a zavařování ovoce. Děti ochutnávaly různé druhy jablíček, prohlídly si jabloň v zahradě. Tiskly rozpůlenými jablky, tvořily koláže, modelovaly, vybarvovaly tematické omalovánky a mandaly, obkreslovaly podle šablonky, vystřihovaly a lepily jablíčka z proužků nebo průsvitná jablíčka před okno.
V oddělení Veverek zahájili Jablíčkohraní 4. 10. 2016. Nejprve si společně vyprávěli o tom, že jsou jablka chutné a zdravé ovoce, které je možné použít syrové i při přípravě různých koláčů a dalších pokrmů. Zmínili jsme se i o jablku jako symbolu přátelství, vztahů a obdarování. Dále jsme si společně přečetli pohádku „O kulatém červeném jablíčku“ a děti zazpívaly několik písniček. Ve výtvarné části děti vybarvovaly omalovánky s motivy jablíček a na konec jsme si připravili bílkovou polevu, kterou děti podle své fantazie zdobily přinesená jablka. Tato činnost se dětem velmi líbila, zdobení se všem povedlo. Celé Jablíčkohraní jsme ukončili společnou ochutnávkou našich krásných a voňavých dílek!

Soutěž ŠD okresu Opava v jízdě na kolečkových bruslích - ŠD Krnovská
Ve čtvrtek 15. 9. 2016 se naše družina zúčastnila v Městských sadech v Opavě soutěže v jízdě na kolečkových bruslích. Děti se moc těšily, protože v minulém roce závod neproběhl kvůli špatnému počasí. Letos to bylo jinak - teplé počasí a obloha téměř bez mráčku.
I když jsme obsadili jen tři kategorie, dokázali jsme získat hned čtyři medaile! V kategorii 1. tříd obsadil Dominik Vavrečka vynikající 3. místo. Kategorii dívek 3. tříd ovládla naše děvčata. První místo obsadila Anička Hudečková, druhá skončila Terezka Bokischová, čtvrté místo patří Elišce Křempkové a pátá skončila Aneta Balnerová. Také mezi nejstaršími dívkami jsme měli zastoupení. Tereza Šípková obsadila skvělé 2. místo v kategorii 5. tříd! Všem sportovcům gratulujeme!Akce ve školní družině ve školním roce 2015/2016:

Fotogalerie:
Knoflíková dílna Veverek a Lišáků | Jablíčkohraní - Mařádkova | Jablíčkohraní - Krnovská | Den zvířat v ŠD | Návštěva knihovny | Drakiáda | Sovičky - hry | Výtvarné činnosti | Lišáci v knihovně | Návštěva knihovny - Krnovská | Projekce Keňa a gorily | Tvoření - Krnovská | Na andělskou notu - Krnovská | Kdy přijde Ježíšek? - Krnovská | Veverky v knihovně a Peklíčku | Sovičky si hrají a tvoří | Čertování - Mařádkova | Vánoční pekárna - Mařádkova | Ježíšek přijde - Mařádkova | Tvořivá dílna Lišáků a Veverek | Soutěž Betlém - Mařádkova | Soutěž školních družin v plavání | Stolní hokej - Krnovská | Karneval - Mařádkova | Turnaj v basketbalu - Krnovská | Pěvecká soutěž školních družin - Krnovská | Turnaj Dobble - Krnovská | Karneval - Krnovská | O Červené Karkulce - Krnovská | Velikonoční osení - Krnovská | Jaro ve škole - Krnovská | Otevřené pracovní dílny v Optyse | Koně - keramika | Malujeme, pleteme, tvoříme | Veverky a kraslice | Žárovka Tesla - keramika | Dílničky Veverek a Lišáků | Dramatizace Tři bratři | Soutěž o nejkrásnější Zvířecí symbol Velikonoc | Výtvarná soutěž Zvířata v zoo | Atletický trojboj - Krnovská | Dopravní soutěž ŠD | Kočky v zahradě - keramika | Tvoření pro maminky | Den dětí - Krnovská | Den dětí - Mařádkova | Hrajeme si a tvoříme | Výtvarná soutěž Pohádková postava


Září ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)
Březen ve školní družině (.pdf)
Duben ve školní družině (.pdf)
Květen ve školní družině (.pdf)


Sovičky u koníčků
V pátek 17. 6. 2016 jsme s dětmi z oddělení Soviček navštívili Jízdárnu v Opavě Kateřinkách. Děti si prohlédly prostory jízdárny, prošly se maštalemi, kde pozorovaly ustájené jezdecké koně, viděly „koňskou nemocnici“ i „chodící trenažér“ pro koníky. Největší odměnou pro děti byla jízda na ponících, která se jim moc líbila. Pokud bude možnost, příští rok jízdárnu opět navštívíme.

Výtvarná soutěž „Pohádková postava“
V pátek 3. 6. 2016 proběhlo v tělocvičně ZŠ vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Pohádková postava“. Soutěže se zúčastnilo přibližně 50 dětí ze všech oddělení ŠD.
Z 1. třídy byli oceněni Kristýna Ryšavá (obrázek Ledové království), Zuzana Tomanová (obrázek Princezna Sofie), Melánie Hírešová (obrázek O Zlobilce) a Tereza Holušová - ŠD Krnovská (obrázek Drak). Cenu dětské poroty získala Kristýna Ryšavá (obrázek Víly).
Z 2. třídy byli oceněni Marie Křempková - ŠD Krnovská (obrázek Rákosníček), Eliška Sonková (obrázek Pat a Mat), Veronika Mičkerová - ŠD Krnovská (obrázek Sněhurka) a Anna Hudečková - ŠD Krnovská (obrázek Princezna). Cenu dětské poroty získala Marie Křempková - ŠD Krnovská (obrázek Princezna a hříbě) a Nikola Krátká (obrázek Bob a Bobek).
Z 3. třídy byli oceněni Natálie Markerová (obrázek Ať žijí duchové), Natálie Gebauerová (obrázek Král), Jakub Gebauer (obrázek Křemílek a Vochomůrka) a Adéla Trávníčková (obrázek Mauglí). Tereza Lexová (obrázek Krteček) získala cenu za zvláštní techniku. Cenu dětské poroty získala Aneta Teplíková (obrázek Drak) a Natálie Hladká - ŠD Krnovská (obrázek Šípková Růženka).
Ze 4. třídy byla oceněna Barbora Bečáková (obrázek Ferda Mravenec). Zvláštní cenu získala Zuzana Mikolášová (model Popelka).

Den dětí ve ŠD Krnovská
Den dětí jsme oslavili na zahradě. Připravily jsme dětem několik disciplín, které s radostí plnily - střílely lukem na cíl, skládaly puzzle, házely na cíl a na chůdách zdolávaly slalom. Všechny úspěšně splněné disciplíny jsme dětem zaznamenávaly do kartičky. Když děti úkoly splnily, dostaly sladkou odměnu a omalovánku. Krásný den jsme si všichni báječně užili.

Atletický trojboj ve ŠD Krnovská
V pondělí 23. 5. 2016 jsme využili krásného letního počasí a uspořádali jsme pro děti na školní zahradě lehkoatletický trojboj. Do soutěže se zapojilo 20 dětí, které soutěžili v běhu, skoku z místa a v hodu tenisovým míčkem. Byli jsme svědky výborných výkonů. V běhu zvítězil Vojta Šilhánek, druhá skončila Klárka Ritnošíková a třetí místo obsadila Katka Mendlová. Ve skoku z místa zvítězila Katka Mendlová (153 cm), druhý byl Adam Firley(148 cm) a třetí Eliška Křempková(141 cm). Hod tenisovým míčkem bezkonkurenčně vyhrál Vojta Šilhánek, druhý byl Matěj Věntus a třetí Danek Mička. Celkovým vítězem atletického trojboje se stal Vojta Šilhánek, který vyhrál dvě ze tří disciplín. Vítězové byli odměněni sladkostmi a drobnými upomínkovými předměty.

Pohádka „Tři bratři“
Dne 4. 5. 2016 jsme se s dětmi zúčastnili soutěžní Přehlídky dramatické tvorby školních družin okresu Opava v Loutkovém divadle v Opavě. Děti ze 3.B měly připravenu zpívanou pohádku Tři bratři od Zdeňka Svěráka. Do soutěže bylo přihlášeno 7 školních družin a školních klubů z Opavy a blízkého okolí. Konkurence byla velmi silná, zvláště z řad starších žáků ze ŠK. Děti se dlouho a pilně připravovaly. Těšily se, až svou pohádku zahrají před publikem. Celkem se soutěže zúčastnilo čtrnáct dětí. Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Herci: Adélka Trávníčková, Anetka Teplíková, Nikolka Hermsen, Vendulka Onderčínová, Eliška Paláčková, Viktorka Klementová, Karolínka Simkaničová, Maruška Krásová, Katka Bílá, Vojta Papež, David Binar, Vojta Rýpar, Adam Vehovský, Karel Bertoldi.
Všem patří velké poděkování za herecké nasazení a vzornou reprezentaci.

Výtvarná soutěž „Zvířata v zoo“
Výtvarná soutěž vyhlášena oddělením Soviček „Zvířata zoo“ probíhala na obou pracovištích celý měsíc. Soutěže se zúčastnilo 39 dětí ze ŠD Mařádkova a 20 dětí ze ŠD Krnovská. Děti kreslily, malovaly a vyráběly modely. Využívaly hlavně pastelky a fixy, ale také vodové a temperové barvy. V oddělení Lišáků použily děti k dotvoření svých výtvarných prací kůru ze stromu, dřevěnou dýhu, barevný písek, barevná peříčka a prostorovou barvu. V jiných odděleních děti využily novinový a kartonový papír, tvořily různými technikami a práce se tak stávaly naprosto jedinečnými. Čtyři děti také vyrobily 3D model. Pracovaly pečlivě a věnovaly svým dílkům hodně času. Hotové práce zařazené do soutěže hodnotila také dětská porota.
Z 1. třídy byli oceněni Kristýnka Ryšavá, Katka Věntusová (ŠD Krnovská) a Esmínka Bučan. Zvláštní cenu získal Martin Curylo (ŠD Krnovská) a cenu dětské poroty Kristýnka Ryšavá.
Z 2. třídy byli oceněni Zuzka Podolská, Anička Hudečková a Terezka Marečková. Zvláštní cenu získali Max Kopřiva a Adam Kreisel a cenu dětské poroty Marie Křempková (ŠD Krnovská).
Z 3. třídy byli oceněni Marek Špaček, Natálka Gebauerová a Natálka Markerová. Zvláštní cenu získala Natálka Hladká (ŠD Krnovská) a cenu dětské poroty Lucka Vránová.
Ze 4. třídy byli oceněni Míša Vaňková, Bára Bečáková a Kateřina Šilhánková (ŠD Krnovská). Zvláštní cenu získal Luboš Veselý a cenu dětské poroty Bára Bečáková.
V kategorii Prostorové objekty získala hlavní cenu Zuzka Mikolášová. Oceněni dále byli Péťa Kivorchian, Honzík Lindovský a Míša Vaňková a cenu dětské poroty získala Zuzka Mikolášová.
Všichni ocenění, ale i všichni zapojení umělci, byli po zásluze odměnění sladkostmi. Všem dětem děkujeme za krásné obrázky.

Soutěž v keramickém tvoření „Hliněná paráda“
Dne 28. 4. 2016 se čtyřčlenné družstvo dětí z keramického kroužku ŠD Mařádkova zúčastnilo na ZŠ B. Němcové v Opavě 6. ročníku soutěže v keramickém tvoření Hliněná paráda. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 1. – 2. třída nás reprezentovaly Sára Holešová a Zuzka Podolská z 2. třídy, v kategorii 3. – 4. třída soutěžili Lucka Vránová a Marek Špaček, oba z 3. třídy. Letos se do soutěže přihlásilo rekordních 12 školních družin. Po vyhlášení tématu „Ptačí říše“ měly děti zhruba hodinu na vytvoření společného díla. Letošní téma zvládli všichni soutěžící, proto rozhodování o vítězích bylo velmi těžké.
Nakonec se družstvo mladších žaček Z. Podolská a S. Holešová, které se soutěže zúčastnily poprvé, umístilo ve své kategorii na 3. místě. Rovněž výtvor M. Špačka a L. Vránové byl precizní, ale již se nevešel mezi oceněné práce.
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k úspěchu!

Pomáháme opuštěným pejskům a kočičkám
Uspořádali jsme sbírku pro opuštěná zvíŕátka - děti přinesly staré deky, zvířecí hračky, granule, konzervy a jiné dobrůtky. V úterý 26. 4. 2016 jsme pak s touto bohatou nadílkou navštívili Městský útulek. Již z dálky nás vítal nadšený štěkot nedočkavých pejsků. Dárečky jsme odevzdali na vrátnici a hurá na prohlídku.
Nejprve jsme obdivovali zbrusu novou voliéru pro kočičky, krásnou a prostornou. V jednom z domečků jsme pozorovali roztomilou kočičí mámu s nedávno narozenými koťátky. Hned v první psí voliéře nás zastavil malý černý podvraťáček - byl tady nový a jeho smutné psí oči dokazovaly, že se ještě nedokázal smířit s odloučením od svých páníčků a úplně nechápal, co se to s ním vlastně děje. Nakrmili jsme ho psími dobrotkami, podrbali za ouškem a snad se nám podařilo alespoň trošku jej rozveselit. Vyslechli jsme si povídání naší paní průvodkyně a prohlédli jsme si zbývající obyvatele útulku.
Každý z nás si vybral nejméně tři až čtyři roztomilé pejsky či kočičky - uvidíme, co na to řeknou doma.
Tak brzy nashledanou, kamarádi!

Tvoření v Optysu
Ve úterý 26. 4. 2016 jsme se po delší době vypravili s dětmi do prodejny Optys, kde si vyrobily pro maminku dárek ke Dni matek. Nápad se velmi líbil, kabelka se sáčky čaje měla velký úspěch a navíc se všem dětem výrobek podařil.

Soutěž o nejkrásnější „Zvířecí symbol Velikonoc“
V obchodním centru Breda&Weinstein proběhla na přelomu března a dubna soutěž o nejkrásnější „Zvířecí symbol Velikonoc“. Naše družina se soutěže také zúčastnila a vyrobila veselou slepičí rodinku. I když jsme na medailová umístění nedosáhli, naše úsilí bylo odměněno zásobníkem na vodu ve tvaru Médi.
Gratulujeme!

Vyhodnocení výtvarné soutěže školních družin „Věda a technika očima dětí“
V letošním školním roce jsme se opět přihlásili do výtvarné soutěže ŠD okresu Opava. Přesto, že se nám téma zdálo pro nejmladší žáky velmi těžké, moc jsme si přáli obhájit loňská vítězství ve dvou kategoriích. Dlouho jsme přemýšleli, jak dětem téma přiblížit, ale nakonec se podařilo a děti z pracoviště Mařádkova se tohoto úkolu zhostily na výbornou. Dostaly za úkol kreslit vše, co má s technikou něco společného, původní i současné vynálezy, vše, s čím se setkávají v běžném životě. Rozhodli jsme se vytvořit katalog vynálezů z dětských kreseb, soutěžili také v kategorii prostorových objektů, v kategorii 3. – 5. třída a v keramice.
A podařilo se! Do soutěže jsme odevzdali celkem 4 práce do čtyř kategorií. V rekordním počtu 15 zúčastněných družin okresu Opava se naše družina tři krát umístila na předních příčkách! Nejen, že jsme obhájili loňská vítězství, ale získali jsme také hlavní cenu v kategorii prostorových objektů. Naše práce se odborné porotě líbily a naše píle byla odměněna.
V 2. kategorii (3. - 5. třída) získala hlavní cenu Michaela Vaňková (ŠD Mařádkova) za práci „Robopes se štěňaty“, mezi kolektivními pracemi získala hlavní cenu práce „Špioni v dílnách vynálezců“ (ŠD Mařádkova) a mezi keramickými výrobky zvítězila práce „Žárovky“ (kolektivní práce 1. - 4. třídy ŠD Mařádkova).
Všem blahopřejeme.
Vyhlášení výsledků a ocenění jednotlivých prací se uskuteční dne 16. 5. 2016 v Sále purkmistrů v Obecním domě v Opavě v 15 hodin.

Velikonoční osení
Jaké by to byly Velikonoce, kdybychom nezaseli Velikonoční travičku. Dne 18. 3. 2016 jsme si do ŠD pozvali zahradníka Jana Weisse, který učí na zemědělské škole, aby nám pomohl zasít travičku. Pracovali jsme na školní zahradě, kde nám krásně svítilo sluníčko. Nejprve se dětem ukázalo, jak to mají dělat a poté už každý dostal svůj květináček a pracoval sám. Hotové květináčky si děti odnesly domů.

Pohádka o Červené Karkulce
Dne 17. 3. 2016 jsme v rámci pohádkového týdne nacvičili pohádku o Červené Karkulce. Děti si během týdne vyrobily loutky a namalovaly kulisy. Pohádka byla podle představ dětí, jak by si pohádku představovaly. Pohádkou jsme se nasmáli a zažili plno legrace při nacvičování i při samotném vystupování před ostatními dětmi. Naši herci dostali sladkou odměnu za hezké herecké výkony.
Herci: Anička Hudečková (Karkulka), Maruška Křempková (vlk), Eliška Křempková (babička), Verunka Mičkerová (maminka), Jakub Gebauer (myslivec).

Dětský karneval ve ŠD Krnovská
Dne 4. 3. 2016 jsme uspořádali pro děti oblíbený maškarní bál. Všechny děti si připravily pěkné masky a těšily se na tancování a soutěže. O hudbu se postaral pan Pospíšil, který dokonce pouštěl dětem písničky na přání.
Děti si také zasoutěžily - stavěly hrad z kostek, "běhaly na lyžích", chodily na chůdách, aby se nepropadly do bažin atd. Do programu bálu jsme zařadili také u dětí neoblíbenější soutěž - tanec s balónky.
Škoda, že příjemné odpoledne tak rychle uteklo!

Turnaj Dobble ve ŠD Krnovská
Poslední únorový den jsme v družině uspořádali turnaj o nejlepšího hráče hry Dooble. Je to hra založená na postřehu a rychlosti. Do turnaje se přihlásily děti ze všech ročníků, děvčata i chlapci. Celý turnaj ovládla děvčata. Nejlepší hráčkou se stala Kristýnka Smolková ze 4. třídy, druhé místo obsadila Elenka Stavařová z 1. třídy a na třetím místě skončila Klárka Ritnošíková z 3. třídy.
Vítězové obdrželi drobné odměny a sladkosti. Gratulujeme!

Pěvecká soutěž školních družin
Ve čtvrtek 25. 2. 2016 jsme reprezentovali naši školu v pěvecké soutěži školních družin. Soutěžní odpoledne probíhalo v Základní škole I. Hurníka na Pekařské ulici. Téma letošního kola znělo: Zpíváme o zvířátkách.
V kategorii mladších žáků soutěžili Amálka Freyová, Michaela Klapetková, Valentina Kovalčíková, Eliška Křempková a Daniel Mička. Připravili si písničku Káča našla ptáče, kterou si sami doprovodili hrou na rytmické nástroje. Ve starší kategorii nás reprezentovali Marie Šípková, Kateřina Šilhánková a Matěj Zygula, kteří si vybrali písničku Mravenčí ukolébavka.
Soutěže se zúčastnilo 7 školních družin a konkurence byla velmi silná. Naše děti se však nenechaly ochromit trémou a za klavírního doprovodu p. uč. Bociánové bezchybně předvedly porotě svůj program. Svým výkonem strhly i publikum, které jejich zpívání doprovodilo potleskem. Za svůj výkon zaslouženě získaly v obou kategoriích Zlaté pásmo.

Návštěva knihovny - Ježci
Dne 24. 2. 2016 jsme s dětmi navštívili pobočku Knihovny Petra Bezruče v Kateřinkách, kde knihovnice připravily pestrý program pro žáky nižšího stupně základních škol. Tématem programu byl životní styl. Připravená akce trvala zhruba jednu hodinu a děti byly rozděleny do čtyř skupinek po pěti žácích. Děti ve skupinkách postupně prošly čtyři stanoviště, kde za pomoci knihovnic plnily úkoly na téma životní prostředí. Každé stanoviště žáky seznámilo s jiným odvětvím životního stylu - recyklace odpadu, sport, první pomoc a zdravá strava. Na konci proběhlo vyhodnocení a všechny děti dostaly sladkou odměnu a jako pozornost omalovánku. Dětem se program velmi líbil. Celkově se návštěvy knihovny zúčastnilo dvacet dětí a z tohoto počtu bylo sedmnáct prvňáčků a tři žáci čtvrté třídy.

Turnaj v basketbalu
Začátkem února jsme se s dětmi zúčastnili prvního ročníku turnaje v basketbalu, který pořádala ŠD Edvarda Beneše. Školní družinu reprezentovalo družstvo sestavené z žáků ŠD Krnovská. Startovala v něm také dvě děvčata, která se se ctí vypořádala s převahou chlapců ve všech ostatních týmech. V silné konkurenci jsme obsadili páté místo.
Všem žákům a žačkám děkujeme za vzornou reprezentaci.

Dětský karneval ve ŠD Mařádkova
Dne 12. 2. 2016 se uskutečnil ve ŠD Mařádkova dětský karneval. Hned po obědě se děti převlékly do svých maškarních kostýmů. Poté jsme se všichni přesunuli do tělocvičny na Mařádkově ul. 7 a za tónů dětských písniček korzovali po celé tělocvičně a vzájemně si prohlíželi své kostýmy. V letošním roce bylo zadané téma masky „zvířátko“. V průběhu karnevalu si děti zasoutěžily, ale hlavně vydatně zatancovaly. V závěru celé akce byly vybrány a odměněny čtyři nejlepší maškarní kostýmy z každého oddělení. Všechny děti, které se karnevalu zúčastnily v masce, byly také odměněny sladkostmi a zpět do ŠD jsme všichni odcházeli ve veselé náladě. Karnevalové odpoledne si děti užily.
Na pracovišti ŠD Krnovská se karneval neuskutečnil z důvodu oprav v tělocvičně.

Soutěž ve stolním hokeji
V pátek 22. 1. 2016 proběhla na pracovišti Krnovská soutěž ve stolním hokeji, které se celkem zúčastnilo 12 dětí, z toho 8 chlapců a 4 dívky. Děti, které se přihlásily do soutěže, začaly hrát brzy po obědě. V prvním kole si mohly vybrat svého soupeře. Hrálo se na tři vítězné góly. Děti projevily soutěživost, radost, navzájem se podporovaly. Do finále se probojovali Adam Richter (2. tř.), Robin Vrbický (3. tř.) a Sarah Prokešová z 1. třídy. K velkému překvapení všech se po těžkých bojích stala vítězkou Sarah Prokešová, která s přehledem porazila ostřílené kluky! Na 2. místě se umístil Adam Richter a na 3. místě Robin Vrbický. Gratulujeme!
Hráči na stupních vítězů byli odměněni diplomem a drobnými odměnami.

Soutěž školních družin v plavání
Ve čtvrtek 21. 1. 2016 jsme se s dětmi zúčastnili okresní soutěže v plavání v Městském bazénu v Opavě. Soutěže se zúčastnilo 9 dětí z obou pracovišť ŠD. Celkem se zúčastnilo 18 školních družin z Opavy a blízkého okolí. V každé kategorii se závodu zúčastnili tři žáci. Nejmladší soutěžili v plavání na 12,5 m, starší měli za úkol uplavat 25 m. Konkurence byla obrovská. Na stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale přece není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Nejúspěšnější jsme byli v kategorii 2. třídy – dívky, ve které obsadila S. Holešová (Mařádkova) 4. místo a A. Hudečková (Krnovská) 9. místo a v kategorii 2. třídy – chlapci obsadil D. Mička (Krnovská) 6. místo.
Velmi děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci naší ŠD a odhodlání, s jakým nastoupili do závodu.

Multimediální projekce Keňa a gorily
Dne 19. 11. 2015 navštívily děti z obou pracovišť Loutkové divadlo v Opavě, kde shlédly unikátní projekci Keňa a gorily, kterou slovem provázela autorka snímku, paní Montani. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života volně žijících afrických zvířat, zvířat žijících v přírodním parku v Keni, ale také zajímavosti ze života domorodých kmenů.
Po zhlédnutí snímku odpovídaly na otázky související s promítanou tématikou. Na závěr jim paní Montani ukázala několik pravých afrických artefaktů.

ŠD v knihovně
Dne 11. 11. 2015 se oddělení Lišáků vydalo na další soutěžně – zábavný pořad do pobočky Knihovny P. Bezruče v Opavě – Kateřinkách. Děti byly rozděleny do soutěžních družstev. Čekaly na ně čtyři disciplíny na téma „Ze života dinosaurů“ – hledání pexesových dvojic, vyprávění vlastního pravěkého příběhu, skládání dřevěné kostry a poznávání jednotlivých …saurů.
Pravěk je u dětí stále oblíbené téma. Jednotlivé disciplíny plnily se zápalem a nadšením. Na závěr byla všechna družstva knihovnicemi odměněna za aktivitu. Tento program navštívilo také oddělení Soviček (4. 11.) a Lvíčat (25. 11.).
A jak jinak, než že se už opět těšíme na další program.

Večer se strašidly ve ŠD
Dne 26. 10. 2015 byla pro děti ŠD již potřetí připravena večerní akce „Večer se strašidly“, kterou pro děti zorganizovali učitelé 1. st. ZŠ Mařádkova 9 a vychovatelky ŠD.
Celá akce byla zahájena v 18 hodin přivítáním dětí a rodičů před ŠD. Poté převedla čarodějka děti a celý průvod na dolní zahradu ZŠ, kde byla pro děti připravena strašidelná stezka s plněním mnoha rozličných úkolů. Po jejich splnění byly děti na konci stezky odměněny účastnickou medailí. Pro všechna unavená strašidla a jejich rodiče bylo na zahradě ŠD nachystáno v „Jedové chýši“ občerstvení, které pro ně připravily p. učitelky, vychovatelky a p. Krásová. Celou akci provázelo teplé podzimní počasí a skvělá nálada všech zúčastněných.

Drakiáda
Dne 23. 10. 2015 se uskutečnila družinová Drakiáda. Tentokráte jsme se s draky vydali na otevřenou louku u Stříbrného jezera. Vypuštění draci lítali do všech stran, do úžasných výšek a neohroženi stromy se některým podařilo i ulétnout mimo vymezený prostor, ale ke zdaru Drakiády byli opět nalezeni.
Dostatek prostoru, teplé počasí a správný vítr připravil pro 60 dětí, které se Drakiády zúčastnily, dokonalý sportovní zážitek. Pozvání na Drakiádu přijalo také několik rodičů, kterým děkujeme za pomoc při rozmotávání zapletených dračích provázků.
Všichni draci se nakonec vrátili tam, odkud vyletěli, všechny děti si užily pěkné páteční odpoledne a za svoji aktivitu byly odměněny sladkostmi.

Jablíčkohraní
V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2015 se na obou pracovištích uskutečnil projekt „Jablíčkohraní“. Pro děti byly připraveny různé výtvarné, pracovní a zájmové činnosti.
Na pracovišti Mařádkova pekly jablečné štrúdly, na které si vše samy připravily od umytí, oloupání a strouhání jablíček, vyloupání a rozdrcení ořechů, vlastního navrstvení závinu a „pomašlování“ vajíčkem. Po upečení si děti ve svých hernách esteticky prostřely a s chutí vše snědly. Děti se naučily vyrábět „křížaly“, uvařily si jablečný čaj a limonádu z jablečných slupek.
Z dalších činností k projektu: děti tvořily a využívaly jablka k různým činnostem, povídaly si o domácích pracích v kuchyni, četly, zpívaly písničky a to vše na „jablíčkové“ téma. Děti tvořily jablková tiskátka nebo tiskly přímo rozpůlenými jablky, tvořily a pracovaly se šablonami, modelovaly nebo tvořily z Wikky tyčinek, lepily papírové koláže, vystřihovaly a dokreslovaly. Naučily se nové didaktické hry – Koš ovoce a Kompot.
Na pracovišti Krnovská si děti se svými vychovatelkami upekly jablečnou buchtu. Loupaly a strouhaly jablka, samy vážily další potřebné ingredience, povídaly si o tom, jak doma pomáhají a o zařazení ovoce do jídelníčku. V rámci projektu si děti uspořádaly výstavku odrůd jablek a v „jablíčkové kuchyni“ vyrobily jablečný mošt a uvařily limonádu. Ve výtvarných činnostech děti tvořily papírové koláže, tiskly pomocí tiskátek vyrobených z jablek.
Týden jablíčkových činností a jablíčkové kuchyně se dětem moc líbil, a proto si podobnou akci brzy zopakujeme při pečení perníčků.Akce ve školní družině ve školním roce 2014/2015:

Fotogalerie:
kloboučkový den | drakiáda 2014 | večer se strašidly 2014 | Ježci a Sovičky v tělocvičně | Lišáci a Lvíčata v knihovně | vánoční nadílka | vánoční řetěz pro Opavu | vítězové soutěže O nejoriginálnější výrobek z pletacích gumiček | vítězové výtvarné soutěže Betlém | z našich výtvarných činností | vyhodnocení sběru za 1. pololetí | soutěž školních družin v plavání | zimní olympiáda | karneval | klobouček - 3.A a Lišáci | sněhuláci pro Afriku | turnaj ve stolním fotbale | pěvecká soutěž školních družin | soutěž ve hře pexeso | výtvarné činnosti - Krnovská | výtvarná soutěž Cesta do říše fantazie | výtvarná soutěž Všechno lítá, co má peří | ŠD Krnovská | jarní tvoření | Velikonoční tvoření ve Slezském muzeu | dílnička ke Dni matek v Optyse | oddělení Lišáků v knihovně | soutěž Hliněná paráda | jarní tvoření - pracovní dílničky pro rodiče a děti | pohádka Červená Karkulka | Ježci a Sovičky v knihovně | O poklad Robina Hooda | jarní tvoření - pracovní dílničky | malá olympiáda | vyhodnocení sběru | Pojmenuj svůj ekoautobusVidea z akcí školní družiny:
pohádka Červená KarkulkaZáří ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)
Březen ve školní družině (.pdf)
Duben ve školní družině (.pdf)
Květen ve školní družině (.pdf)
Červen ve školní družině (.pdf)


Návštěva knihovny
Dne 20. 5. 2015 se oddělení družiny Soviček a Ježečků vydalo na zábavné odpoledne do knihovny v Kateřinkách. Jako vždy pro nás byly nachystány soutěže a kvízy. Děti například pomocí písmen, které tvořily svými těly, skládaly slova, soutěžily ve večerníčkovém pexesu, luštily tajenky. Vše probíhalo v příjemné soutěžní atmosféře a my se již těšíme na další soutěže, které si pro nás paní knihovnice nachystají.

Pohádka ČERVENÁ KARKULKA
Dne 5. 5. 2015 jsme se zúčastnily přehlídky dramatické tvorby školních družin. Děvčata 2.B třídy si vybrala pohádku Červená Karkulka od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Do soutěže bylo přihlášeno 7 školních družin z Opavy a okolí. Na samotné vystoupení se děvčata dlouho připravovala. Pilovala se choreografie, kostýmy rekvizity. Svou premiéru v loutkovém divadle však zvládla na výbornou. Pohádku odehrála velice profesionálně a odměnou jim byl velký potlesk a aplaus. Porota se jednohlasně shodla na vítězi soutěže. A byla to právě naše děvčata. Jmenovitě se jedná o Adélku Trávničkovou, Marušku Krásovou, Viktorku Klementovou, Nicolku Hermsen, Elišku Paláčkovou, Anetku Teplíkovou a Vendulku Onderčínovou. Všem patří velká gratulace a poděkování. A to nejen za reprezentaci, ale zejména za snahu a zodpovědnost.

Jarní tvoření ve ŠD a na 1. st. ZŠ
Na úterý 12. 5. 2015 připravili pedagogové 1. st. ZŠ a ŠD Jarní tvoření – pracovní dílničky pro rodiče a děti a také pro předškoláky ze spolupracujících MŠ. Děti si mohly vytvořit různé jarní motivy – zápichy ptáčků, berušky, kytky, květináček, ozdobné magnetky, stříhaly, lepily, pracovaly s mramorovacími barvami. Některé děti pracovaly samostatně, některé vyráběly společně s rodiči, ale všichni si domů odnášeli spoustu pěkných výrobků. V jídelně ŠD si pak mohli prohlédnout výrobky dětí z keramického kroužku a občerstvit se.

Hliněná paráda
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 se děti z keramického kroužku ŠD Mařádkova zúčastnily soutěže ŠD okresu Opava „Hliněná paráda“. Ve ŠD B. Němcové, která soutěž organizovala, se sešlo 32 dětí z 8 družin. Naši družinu reprezentovali: v kategorii A (1. - 2. tř.) Terezka Lexová a Marek Špaček, v kategorii B (3. - 4. tř.) Lucka Šejdová a Vojta Ťapťuch. Téma soutěže „Strašidla a duchové“ bylo dětem odhaleno až na místě samotném. O to více si ceníme úspěchu, kterého jsme dosáhli.
Terezka Lexová a Marek Špaček se umístili na 1. místě a svoji kategorii vyhráli na plné čáře, Lucka Šejdová a Vojta Ťapťuch se umístili na úžasném 2. místě a dosáhli jsme tak nejlepšího výsledku ze všech družin.
Vítězům gratulujeme!

Lišáci v knihovně
Ve středu 6. 5. 2015 navštívily děti z oddělení Lišáků pobočku Městské knihovny v Opavě – Kateřinkách, kde se zúčastnily zábavného odpoledne „Soutěžíme s Večerníčkem“. Na čtyřech stanovištích soutěžily ve skládání puzzle, v určování pohádky podle obrázku, ve kvízových otázkách a v hádání názvu pohádek podle melodií, vše zaměřeno na znalosti pohádek z Večerníčků.
Přesto, že nás zlobilo počasí, proběhli jsme mezi kapkami deště a odpoledne v knihovně si pořádně užili. Už se těšíme na další návštěvu s novým programem, která se uskuteční 27. 5. 2015.

Dílnička ke Dni matek v Optyse
Protože se nezadržitelně blíží Den maminek, rozhodli jsme se s dětmi, že si půjdeme krásný dárek pro maminku vyrobit do Optysu. Paní z Optysu už měla všechno přichystáno, takže děti se mohly hned pustit do práce. Krásný dřevěný věneček měly za úkol ozdobit barevnými srdíčky. Děti si daly záležet a vznikly krásné ozdoby, které si maminky mohou pověsit na zeď nebo na dveře.
My jsme na svátek maminek připraveni. A co vy?

Dopravní soutěž ŠD okresu Opava
V úterý 28. 4. 2015 proběhla v ZŠ Kylešovice Dopravní soutěž ŠD okresu Opava. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích 1. - 4. tř., dívky a chlapci zvlášť. Absolvovali jízdu zručnosti, nutno podotknout, že velmi náročnou a dopravní testy. Prvňáčkům byly otázky předčítány. Chtěli jsme aspoň obhájit loňské 3. místo, proto bylo velmi nutné, co nejlépe zajet jízdy zručnosti. Napnuti jsme byli až do konce soutěže, ale nakonec to vyšlo!
3. místo v kategorii dívek 4. tř. získala Barbora LEXOVÁ.
Gratulujeme!

Vyhodnocení výtvarné soutěže školních družin „Všechno lítá, co má peří“
Výtvarné soutěže se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 19 školních družin.
V 1. kategorii (1. a 2. třída) získala Karolína Janečková (ŠD Krnovská) čestné uznání, mezi kolektivními pracemi zvítězila práce „Na ptačím vrchu“ (ŠD Mařádkova) a mezi keramickými výrobky zvítězila práce „Ptačí sbor“ (ŠD Mařádkova).
Všem blahopřejeme.

Velikonoční tvoření ve Slezském muzeu
1. 4. navštívily děti z 5. oddělení ŠD Krnovská Velikonoční tvoření ve Slezském muzeu v Opavě. Děti se seznámily s tradicemi Velikonoc, pracovaly na interaktivní tabuli, řešily úkoly týkající se svátků jara a také vyplňovaly pracovní listy s velikonoční tematikou. Na závěr návštěvy si vyrobily magnetického zajíčka nebo kuřátko. Po skončení celé akce si děti mohly prohlédnout spolu s paní vychovatelkou Němejcovou celou expozici Slezského muzea.

Výsledky výtvarné soutěže Všechno lítá, co má peří - školní kolo
Kategorie 1. - 2. tř.:
1. místo Karolína Janečková 2. tř. ŠD Krnovská
2. místo Jan Lindovský 1. tř. ŠD Mařádkova
3. místo Martin Ťapťuch 1. tř. ŠD Mařádkova
Zvláštní ocenění získává Maruška Křempková 1. tř. ŠD Krnovská.

Kategorie 3. - 5. tř.:
1. místo Michaela Vaňková 3. tř. ŠD Mařádkova
1. místo Marie Šípková 5. tř. ŠD Krnovská
3. místo Kateřina Šilhánková 3. tř. ŠD Krnovská

Kolektivní práce:
1. místo obraz Na Ptačím vrchu 1. - 3. tř. ŠD Mařádkova
1. místo Ptačí sbor keramický kroužek ŠD Mařádkova

Do okresního kola postupují práce žáků na prvních místech.

Pěvecká soutěž školních družin
Pěvecké soutěže školních družin se zúčastnila dvě družstva ze ŠD Krnovská. Tématem byly písničky o lásce. Vybrali jsme s dětmi píseň Voda, voděnka a starší děvčata se předvedla s písní Když se zamiluje kůň, ke které přidaly rytmický doprovod. Obě soutěžící družstva předvedla velmi dobrý výkon a pak jen netrpělivě čekala na výrok poroty. A radost byla veliká – mladší děvčata ve složení Michalka Klapetková, Valentinka Kovalčíková, Amálka Freyová a Verunka Mičkerová skončila ve stříbrném pásmu a starší děvčata ve složení Tereza Knorová, Tereza Muzikářová, Kateřina Šilhánková a Michaela Plachká získala dokonce pásmo zlaté. Gratulujeme!
Toto soutěžní odpoledne ve školní družině ZŠ Ochranova pro nás bylo velmi příjemným setkáním s novými písničkami a již nyní se těšíme na další ročník soutěže.

Turnaj ve stolním fotbale ve ŠD Krnovská
V sychravém zimním období jsme se rozhodli uspořádat turnaj ve stolním fotbale. V týdnu od 16. 2. – 20. 2. 2015 probíhaly základní boje v jednotlivých odděleních.
Do závěrečného pátečního finále se kvalifikovalo 8 dětí. Finále se hrálo do pěti gólů, nebylo časově omezeno. Děti bojovaly s obrovským nasazením a zápalem. Celkovým vítězem se stal Richard Kovárník, druhý skončil Filip Šindler a třetí místo obsadil Matěj Zygula. Čtvrtý skončil Tobias Kocián. Gratulujeme!

Dětský karneval
Dne 6. 2. 2015 proběhl v tělocvičně na Krmovské ulici již tradiční karneval. Děti se velmi těšily, připravily si krásné masky. Během karnevalu si také společně zasoutěžily, zatancovaly a zaskotačily. Hudba byla úžasná díky panu Pospíšilovi, který nám na karnevalu pouštěl výborné písničky. Děti si akci moc užily a vůbec se jim nechtělo domů.
Dětský karneval se téhož dne uskutečnil také ve ŠD Mařádkova. Hned po obědě se děti převlékly do svých maškarních kostýmů a v rámci každého oddělení si vybrali nejlepší vlastnoručně vyrobenou škrabošku a klobouček paní Zimy. Poté jsme se všichni přesunuli do tělocvičny na Mařádkově 7 a za tónů dětských písniček Pavla Nováka korzovali po celé tělocvičně a vzájemně si prohlíželi své kostýmy. V průběhu karnevalu si děti zasoutěžily, ale hlavně vydatně zatancovaly. V závěru celé akce bylo vybráno sedm nejlepších maškarních kostýmů a tři nejatraktivnější klobouky paní Zimy z celé družiny. Protože klobouky byly tak nádherné a nápadité, že bychom je odměnily absolutně všechny, nechaly jsme absolutní vítěze vybírat samotnými dětmi. Všechny děti, které si daly tu práci a masku si vyrobily nebo si kostým na karneval přinesly, byly odměněny sladkostí. Vítězové jednotlivých soutěží pak také. Za pomoc při výrobě výzdoby tělocvičny děkujeme p. uč. Š. Grigarové, M. Hrubé a za ozvučení tělocvičny p. učiteli R. Lidmilovi.

Sněhuláci pro Afriku
V průběhu celého měsíce února se budeme věnovat stavění a tvoření sněhuláků, protože i letos jsme se přihlásili do dobrovolné celorepublikové charitativní akce Sněhuláci pro Afriku, kterou pod záštitou Ministerstva školství vyhlásilo Gymnázium Ostrava – Hrabůvka.  více »

Zimní olympiáda
Dne 26. 1. 2015 se ve ŠD Mařádkova konala Zimní olympiáda. Žáci byli rozděleni do čtyř smíšených družstev a barevně odlišeni – dle barev olympijských kruhů. A protože zrovna napadl čerstvý sníh a na zahradě panovaly bezvadné sněhové podmínky, bylo celé zimní zápolení a soutěže připraveny ve stylu biatlonu. Děti se skvěle pobavily, užily si sněhu a na závěr si zasoutěžily ve stavbě „O největší sněhovou kouli“.
Pak už všichni utíkali do tepla svých heren a ve 14.00 hod. jsme se sešli v relaxační herně k vyhlášení výsledků. Za sportovní úsilí a své výkony pak byli všichni účastníci olympiády sladce odměněni.

Soutěž školních družin v plavání
Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se děti ze školní družiny zúčastnily Okresní soutěže školních družin v plavání, která se konala v Městských lázních v Opavě. Naši družinu reprezentovalo 9 žáků z druhého až pátého ročníku. Mladší děti plavaly 12,5 m, starší 25 m. V obrovské konkurenci naši plavci obstáli a předvedli výborné výkony. K nejlepším patřili Richard Kovárník, Berenika Mičková a Sebastián Kocián. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školní družiny!

Sběr starého papíru ve ŠD
V pondělí 19. 1. 2015 byly ve ŠD vyhlášeny výsledky sběrové akce za 1. pololetí 2014/2015. V pořadí druhý kontejner vážil dle sběrny 2200 kg. Celkem i s prvním kontejnerem jsme od září 2014 do ledna 2015 společně nasbírali 4270 kg papíru a papírové lepenky, a to je o 950 kg více než za stejné období v loňském roce. Gratulujeme a děkujeme!
Vyhodnocení sběrové akce (.pdf)

Kloboučkový den
Dne 24. 9. 2014 žáci z oddělení Lišáků s p. vych. Hobžovou a třída 3.A s p. uč. Hrubou společně soutěžili "O nejhezčí podzimní klobouček". Do soutěže se zapojila většina žáků. Kloboučky byly bohatě podzimně vyzdobeny, nechyběly kaštany, šípky, malé dýně a další plody a znaky podzimu.
Autoři nejzdařilejších kloboučků byli odměněni drobnými věcnými cenami a sladkostmi, zvlášť byly vyhodnoceny a odměněny kloboučky, které žáci tvořili úplně sami. Všechny děti obdržely za účast v soutěži diplom.Akce ve školní družině ve školním roce 2013/2014:

Září ve školní družině (.pdf)
Říjen ve školní družině (.pdf)
Listopad ve školní družině (.pdf)
Prosinec ve školní družině (.pdf)
Leden ve školní družině (.pdf)
Únor ve školní družině (.pdf)
Březen ve školní družině (.pdf)
Duben ve školní družině (.pdf)
Květen ve školní družině (.pdf)
Červen ve školní družině (.pdf)

Sběrová akce
Za aktivitu při sběru papíru byly oceněny všechny děti, které se soutěže zúčastnily. Výherci byli odměněni věcnými cenami a sladkostmi.
Děkujeme rodičům, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit.
Celkem jsme do sběrny odevzdali 3 320 kg a to včetně papíru, který jsme vytřídili ve ŠD.
Vyhodnocení sběrové akce (.pdf)

Naše herny a prostory ŠD jsou vyzdobeny pracemi, které děti malují, kreslí a vyrábí v rámci programu ve ŠD a ve výtvarném kroužku.

Pěvecká soutěž "Na andělskou notu"
Během měsíce listopadu a prosince děti pilně nacvičovaly se svými vychovatelkami písně o zimě a vánoční koledy.
Jejich úsilí vyvrcholilo 13.12.2013, kdy jsme se všichni sešli v tělocvičně u vánočního stromečku a zpívali a zpívali.
Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, byly odměněny sladkostmi, výherci obdrželi drobné věcné ceny.

Návštěva pobočky Městské knihovny v Opavě-Kateřinkách
V rámci celoroční akce Celé Česko čte dětem navštívili naši nejmenší žáčci z odd. Soviček a Vlčat knihovnu. Byl pro ně připraven pěkný zábavný program pod vedením pracovníků knihovny.

Vybrali jsme název pro školní kopec!
Dne 27.1.2014 byla ukončena soutěž v hledání nejvýstižnějšího názvu pro náš školní svah. Soutěžili žáci ŠD a 1. st. ZŠ. Sešla se celá škála různých nápadů: Největší kopec, Družináček, Čertův kopec, Sněhový kopec, Ledovec, Mařadáček, Mařádek, Bobáček, Rampouch, Radostín, Vločka, Lyžákov a další méně či více výstižné názvy.
Ze škály mnoha nápadů pak byl vybrán jeden a to M A Ř E N K A.
Teď už jen aby napadl sníh a hurá na zasněženou Mařenku!!!

Sněhuláci pro Afriku (.pdf)
Podrobnější informace o této akci najdete na webových stránkách Sněhuláci pro Afriku.
Zapojte se do hlasování O nejoriginálnějšího sněhuláka.  více »

Hráli jsme si na básníky (.pdf)

Výtvarná soutěž opavských družin
Žáci školní družiny se zúčastnili Výtvarné soutěže opavských ŠD na téma Sport a umění. Do soutěže se zapojilo 12 školních družin. Z našich odevzdaných soutěžních prací bylo pět výtvorů vyhodnoceno!
G R A T U L U J E M E !!!
Vyhodnocení soutěže (.pdf)

Dopravní soutěž školních družin
Děti 1. - 4. tříd se zúčastnily Dopravní soutěže školních družin. Soutěž se konala na ZŠ Opava - Kylešovice. Sjelo se 10 družstev, soutěžilo se v 8 kategoriích. Všichni absolvovali jízdu zručnosti a testy z dopravních předpisů.
V okresním kole se naše žačka Veronika Doležalová umístila v kategorii dívky 2. tříd na 3. místě.Fotografie z akcí školní družiny:

velikonoční jarmark 2011 | výtvarná soutěž | lehkoatletický čtyřboj ŠD 2011 | drakiáda 2013 |
drakiáda | soutěž ve skákání přes švihadlo | večer se strašidly | vánoční besídka | pěvecká soutěž | návštěva knihovny | vyhodnocení sběrové akce | výtvarné práce dětí ŠD | karneval | literárně hudební odpoledne | sněhuláci pro Afriku | setkání se zahraničními studentkami | výtvarná soutěž | soutěž Hliněná paráda | dopravní soutěž | tvoříme pro maminky | můj nejlepší kamarád | činnosti ve ŠD | návštěva knihovny | návštěva útulku pro psy | Večerníček a Malá olympiáda | Pojmenuj si svůj trolejbusVidea z akcí školní družiny:

Vítej jaro - velikonoční dílničky | návštěva knihovny |

©2009-2022