září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen


Září


4.9. 8:00   Zahájení školního roku 2017/2018
4.9.     Zahájení zápisu žáků do ŠD
4.9. až 15.9.     Výběr plateb za pobyt dětí ve ŠD za 1. pol. 2017/2018
6.9. 8:00 DH Malé Hoštice Dopravní výchova - 5.A
11.9. 10:00 Loutkové divadlo Vítání prvňáčků - 1.ABC
11.9. 16:00   Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.ABC
12.9.     Sběr papíru
12.9. 11:30   Přespolní běh
14.9. 9:40   Velká cena malých zoologů - 5.ABC
14.9. 16:00   Informativní schůzky pro rodiče žáků 4.AB
18.9. 10:00 - 12:00 Úřad práce IPS - 9.A
19.9. 8:00 Tyršův stadion Atletický čtyřboj
19.9. 10:00 OKO Animace - 2.B
20.9. 8:00   Najdi si svou kešku - 9.AB
20.9.     Adaptační odpoledne - 4.A
25.9. 8:00 DH Mírová Dopravní výchova - 3.A
25.9. 10:00 knihovna P. Bezruče Knihovnická lekce - 3.B
25.9. až 27.9.   ŠD Mařádkova Jablíčkohraní
26.9. 8:00 - 10:00 Úřad práce IPS - 9.A
26.9. 10:30 knihovna P. Bezruče Knihovnická lekce - 3.A
27.9.     Kreslím, kreslíš, kreslíme
28.9.     Státní svátek
29.9.     Volný den

©2009-2018