září |


Září


1.9. 8:00   Zahájení školního roku 2020/2021
1.9.     Zahájení zápisu žáků do ŠD
8.9. 16:00 Mařádkova 9 Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků
8.9. 16:00 Krnovská 101 Informativní schůzka pro rodiče prvňáčků
15.9. až 31.10.     Výběr plateb za pobyt dětí ve ŠD za 1. pol. 2020/2021
17.9. 16:00   Třídní schůzky

©2009-2020