Organizace, přehled tříd a pedagogických pracovníků naší školy pro školní rok 2018/2019.


TŘÍDNICTVÍ:
1.A    Mgr. Hrubá Michaela
1.B    Mgr. Růžičková Petra
1.C    Mgr. Pavlátová Jana
2.A    Mgr. Brodská Jana
2.B    Mgr. Grigarová Šárka
2.C    Mgr. Bociánová Šárka
3.A    Mgr. Lidmila Robert
3.B    Mgr. Kořistková Petra
3.C    Mgr. Šeuerová Kateřina
4.A    Mgr. Matušková Kateřina
4.B    Mgr. Henčlová Nikola
4.C    Mgr. Pernikářová Dana
5.A    Mgr. Kleibl Pavel
5.B    Mgr. Zdrálek Jiří
5.C    Mgr. Podešvová Renata
6.A    Mgr. Škrobánková Jana
6.B    Mgr. Skalská Jaroslava
6.C    Mgr. Paleta Ivo
7.A    Mgr. Harazin Jakub
7.B    Mgr. Suchánková Jana
8.A    Mgr. Hruška Jan
8.B    Mgr. Harazimová Martina
9.A    Mgr. Lidmilová Silvie
9.B    Mgr. Štorková Elen
NETŘÍDNÍ UČITELÉ:Mgr. Hůlková Lada, Mgr. Hrušková Jana, Mgr. Kolich Rostislav,
Mgr. Pavlát František, Mgr. Smija Jan, Mgr. Elblová Petra,
Bc. et Bc. Vilčová Barbora


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:
Mgr. Lidmilová Silvie


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
PhDr. Vejclová Alexandra


ASISTENTI PEDAGOGA:

Bc. Brombošová Michaela, Hřivnová Pavla, Čechová Stanislava,
Massek Michaela, Kořínková Klára


SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Mgr. Zdrálek Jiří


METODIK PREVENCE:
Mgr. Zdrálek Jiří


VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠD:
Hobžová Drahoslava


VYCHOVATELKY ŠD:


Bc. Brombošová Michaela, Mgr. Bc. Němejcová Simona, Bc. Beranová Daniela,
Hřivnová Pavla, Kolečkářová Olga, Tesárková Ludmila, Čechová Stanislava,
Kořínková Klára


ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE:
Mgr. Malcherová Věra, Mgr. Očenášková Lenka


ŘEDITEL ŠKOLY:
Mgr. Vitásek Michal


ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Statutární město Opava


Organizace školy:
1. stupeň    (1. - 5.r.)
2. stupeň    (6. – 9.r.)
celkem
15 tříd        
  9 tříd       
24 tříd        

©2009-2019