Organizace, přehled tříd a pedagogických pracovníků naší školy pro školní rok 2017/2018.


TŘÍDNICTVÍ:
1.A    Mgr. Brodská Jana
1.B    Mgr. Grigarová Šárka
1.C    Mgr. Bociánová Šárka
2.A    Mgr. Lidmila Robert
2.B    Mgr. Kořistková Petra
2.C    Mgr. Šeuerová Kateřina
3.A    Mgr. Matušková Kateřina
3.B    Mgr. Hrubá Michaela
3.C    Mgr. Pavlátová Jana
4.A    Mgr. Kleibl Pavel
4.B    Mgr. Ondrúšová Marcela
4.C    Mgr. Pernikářová Dana
5.A    Mgr. Škrobánková Jana
5.B    Mgr. Schmidt Radek
5.C    Mgr. Paleta Ivo
6.A    Mgr. Harazin Jakub
6.B    Mgr. Elblová Petra
7.A    Mgr. Hruška Jan
7.B    Mgr. Harazimová Martina
8.A    Mgr. Lidmilová Silvie
8.B    Mgr. Štorková Elen
9.A    Mgr. Henčlová Nikola
9.B    Mgr. Podešvová Renata

NETŘÍDNÍ UČITELÉ:Mgr. Hůlková Lada, Mgr. Hrušková Jana, Mgr. Pavlát František, Mgr. Smija Jan,
Mgr. Suchánková Jana, Bc. Vilčová Barbora, Mgr. Zdrálek Jiří


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ:
Mgr. Lidmilová Silvie


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:
PhDr. Vejclová Alexandra


ASISTENTI PEDAGOGA:

Hřivnová Pavla, Havlíková Kateřina, Čechová Stanislava, Massek Michaela,
Kořínková Klára


SPECIÁLNÍ PEDAGOG:
Mgr. Zdrálek Jiří


METODIK PREVENCE:
Mgr. Zdrálek Jiří


VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠD:
Hobžová Drahoslava


VYCHOVATELKY ŠD:


Mgr. Bociánová Šárka, Mgr. Bc. Němejcová Simona, Bc. Beranová Daniela,
Hřivnová Pavla, Kolečkářová Olga, Tesárková Ludmila, Čechová Stanislava,
Kořínková Klára


ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE:
Mgr. Malcherová Věra, Mgr. Očenášková Lenka


ŘEDITEL ŠKOLY:
Mgr. Vitásek Michal


ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Statutární město Opava


Organizace školy:
1. stupeň    (1. - 5.r.)
2. stupeň    (6. – 9.r.)
celkem
15 tříd        
  8 tříd       
23 tříd        

©2009-2018