1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B

Úkoly budou průběžně doplňovány.
K procvičování učiva můžete využít i některé internetové stránky.  více »

Kontaktní emaily na učitele naleznete zde.Třída 9.B

  Český jazyk
 • úkoly 7 (docx) (příloha)(slovníček pojmů) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx)(pdf) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Anglický jazyk
 • (úkoly 7) (do 3.5.)
 • (úkoly 8) (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • (úkoly 10) (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)

 • Ruský jazyk
 • Zopakuj si časování zvratných sloves v učebnici na straně 122. Vypracuj cvičení 7 na straně 69 v PS. (do 3.5.)
 • Vypracuj cvičení 8 na straně 69 v PS. (do 10.5.)
 • Vypracuj cvičení 9 a 10 na straně 70 v PS. (do 17.5.)
 • Vypracuj cvičení 11 na straně 70 v PS. (do 24.5.)
 • Vypracuj cvičení 12 na straně 71 v PS. Tvoř věty podle obrázků. (do 31.5.)
 • Zopakuj si tvary zájmen a vypracuj cvičení 13 a,b na straně 71 v PS. (do 7.6.)
 • Zopakuj skloňování zájmena "já" v učebnici na straně 125 a vypracuj cvičení 13 c na straně 72 v PS. (do 14.6.)
 • Přečti si znovu seznamovací inzeráty v učebnici na straně 113. Druhý inzerát přepiš do PS 72/14. Do cvičení 15 vymysli svůj vlastní seznamovací inzerát. (do 21.6.)
 • Vyzkoušej si test: https://www.youtube.com/watch?v=WlLoWGJarls (do 28.6.)

 • Německý jazyk
 • úkoly 7 (docx)(prezentace) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx)(prezentace) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (prezentace) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (prezentace) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Matematika
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 98/cv.4 (do 3.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 99/cv.5 (do 10.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 99/cv.6, práce navíc – příprava na přijímací zkoušky ve škole (do 17.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 99/cv.7, práce navíc – příprava na přijímací zkoušky ve škole (do 24.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 99/cv.8, práce navíc – příprava na přijímací zkoušky ve škole (do 31.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 99/cv.9, práce navíc – příprava na přijímací zkoušky ve škole (do 7.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 100/cv. 10, opakování soustavy rovnic (do 14.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 32/cv. 5, opakování lomených výrazů sb.str. 49/cv. 9, 10 (do 21.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 60/cv. 8A, opakování lomených výrazů sb.str. 60/cv. 11 (do 28.6.)

 • Dějepis
 • úkoly 7: (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8: Přepiš do sešitu, pracuj s učebnicí, najdi si na webu, přeptej se rodičů a prarodičů na téma: Sametová revoluce (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9: (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10: (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11: (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12: Téma: Evropská integrace. Projdi si prezentaci o vzniku EU (EU) (do 7.6.)
 • Závěrečné opakování: Projdi si test v učebnici na stranách 120 a 121. (do 14.6.)
 • Závěrečné opakování: Projdi si test v učebnici na stranách 122 a 123. (do 21.6.)
 • Závěrečné opakování: Projdi si test v učebnici na stranách 124 až 127. Podívej se na: https://www.youtube.com/watch?v=RnzCCuttglE&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=112 (do 28.6.)

 • Fyzika
 • Vyhledat pojmy: Radioaktivita. Zapsat do sešitu.(do 3.5.)
 • Vyhledat pojmy: Radionuklid a radioizotop. Zapsat do sešitu.(do 10.5.)
 • Zapsat do sešitu rozdíl mezi štěpnou reakcí a jadernou fúzí.(do 17.5.)
 • Zapsat do sešitu kolika % v ČR se podílí obě naše jaderné elektrárny při výrobě elektrické energie. (do 24.5.)
 • Zapsat do sešitu co je jaderný odpad. (do 31.5.)
 • Zapsat do sešitu, zda lze jaderný odpad z elektrárny dále zužitkovat. (do 7.6.)
 • Zapsat do sešitu, co je zdroj zvuku. (do 14.6.)
 • Zapsat do sešitu rychlost zvuku ve vzduchu zaokrouhlenou na desítky. (do 21.6.)

 • Chemie
 • (úkoly 7) (do 3.5.)
 • (úkoly 8) (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • Zopakuj si karboxylové kyseliny. Nauč se zpaměti 5 vzorců karboxylových kyselin. Přečti si v učebnici text Estery karboxylových kyselin str. 67. (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)
 • (úkoly 15) (do 28.6.)

 • Přírodopis
 • úkoly 7: Téma: „ Éry vývoje Země“ – opakování – Podle přečteného textu, minulé prezentace a tabulky na str. 96 si sám zopakuj učivo a sám zhodnoť své znalosti. (docx)(do 3.5.)
 • úkoly 8: Téma: „Geologický vývoj našeho území“ V učebnici str. 108 – 111 – přečíst a opsat do sešitu shrnutí. Jako procvičení paměti si zkus odpovědět na otázky v pracovním listu: (pracovní list)(do 10.5.)
 • úkoly 9: Téma: „Opakování učiva – minerály“. Jako opakování učiva vyplň pracovní list. (PL)(do 17.5.)
 • úkoly 10: Téma: „Geologická mozaika Česka“. Učebnice str. 112 – 118. Pouze přečíst. Jako opakování si vyplň pracovní list a proveď kontrolu: (PL)(do 24.5.)
 • úkoly 11: Téma: „Opakování – horniny“ Zkus, co si pamatuješ: (docx)(do 31.5.)
 • Téma: „Opakování – vnitřní a vnější geologické síly“ Vypracujte PL a sami proveďte kontrolu. (PL)(do 7.6.)
 • úkoly 13: Téma: „Opakování učiva 9. ročníku“ Vyplň pracovní list a sám proveď kontrolu. (PL)(do 14.6.)
 • úkoly 14: Téma: „Opakování učiva přírodopisu vyššího stupně“ Připomeň si důležité informace o poskytování 1. pomoci (masáž srdce, dýchání, zástava krvácení, důležitá telefonní čísla). (do 21.6.)
 • úkoly 15: Téma: Opakování. Zkus si vzpomenout na učivo dřívějších ročníků – vyplň PL a sám proveď kontrolu: (PL)(do 28.6.)

 • Zeměpis
 • úkoly 7 (docx) (prezentace) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (prezentace) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (prezentace) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (prezentace) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (prezentace) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (prezentace) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (prezentace 1) (prezentace 2) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • úkoly 7 (docx) (příloha)(do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 a 15 (docx) (do 28.6.)

 • Výpočetní technika
 • úkoly 7: (docx)(do 3.5.)
 • úkoly 8: (docx)(do 10.5.)
 • úkoly 9: (docx)(do 17.5.)
 • úkoly 10: (docx)(do 24.5.)
 • úkoly 11: Využijte maximálně počítač k přípravě na přijímací zkoušky. Doporučení pro již přijaté: snažte se o sebevzdělávání v oboru svého budoucího působení. (do 31.5.)
 • úkoly 12: (docx)(do 7.6.)
 • úkoly 13 - 15: (docx)(do 28.6.)©2009-2021