1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B

Úkoly budou průběžně doplňovány.
K procvičování učiva můžete využít i některé internetové stránky.  více »

Kontaktní emaily na učitele naleznete zde.Třída 8.B

  Český jazyk
 • úkoly 7 (docx) (test) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (řešení) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (řešení) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (test) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Anglický jazyk
 • (úkoly 7) (do 3.5.)
 • (úkoly 8) (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • (úkoly 10) (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)

 • Ruský jazyk
 • Procvičujte si slovíčka 5. lekce. Zopakujte si pravidla čtení přízvučného a nepřízvučného o a e (uč.str.11/3.2). Vypracujte cvičení 2a a 2b v PS na straně 43. (do 3.5.)
 • Prostudujte si 2.3 v učebnici na straně 70. Uvědomte si rozdíl mezi překladem slov muž/manžel, žena/manželka. Poté vypracujte cvičení 5 v PS, strana 44. (do 10.5.)
 • Vypracujte cvičení 4 v PS, strana 44. Doplňte mužský či ženský protějšek do dvojice. Pokud si nejste jistí, můžete použít slovník. (do 17.5.)
 • Nauč se časování zvratného slovesa учи́ться - uč. 71/3.1. ( časování ) Vypracuj cvičení 6 na straně 44 v PS. (do 24.5.)
 • Zopakuj si časování z minulého týdne a vypracuj cvičení 7 na straně 45 v PS. Pozor na použití: учи́ться (kde?) учи́ть (co?) Projdi si časování slovesa "pracovat" v učebnici na straně 72, cvičení 3.2a, pak doplň cvičení 8 v PS na straně 45.(do 31.5.)
 • Opakování z minula - vypracuj cvičení 8 na straně 45 v PS. Prostuduj si tabulku v učebnici na straně 75 a vypracuj cvičení 9 a 10 na straně 45 v PS. (do 7.6.)
 • Prostuduj si cvičení 3.3 v uebnici na straně 73 - otázky. Pak vypracuj cvičení 11 v PS na straně 46. (do 14.6.)
 • Projdi si tabulku v učebnici na straně 75 a vypracuj podle ní v PS 46/ 12 a 13. Do cvičení 14 na straně 47 v PS přepiš první odstavec textu ze cvičení 4.2 z učebnice ze strany 76. (do 21.6.)
 • PS 47/15 - seřaď části rozhovoru a rozhovor přepiš. PS 48/5 - najdi v osmisměrce překlady slovíček a napiš tajenku utvořenou ze zbylých písmen (do 28.6.)

 • Španělský jazyk
 • úkoly 7 (obrázek) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (příloha) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)

 • Matematika
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 139/cv. 2, práce navíc: str.139/ cv. 1,3 + UMIMETO.org heslo pro matematiku: zs-maradkova-8.B-m(do 3.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 139/cv. 4, práce navíc: str.140/ cv. 5,6 + UMIMETO.org (do 10.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 140/cv. 7,9, práce navíc: str.140/ cv. 5,6 + UMIMETO.org (do 17.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 141/cv. 10, práce navíc: str.141/ cv. 11,12 + UMIMETO.org (do 24.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 142/cv. 1, práce navíc: str.142/ cv. 2,3 + UMIMETO.org (do 31.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 142/cv. 4 práce navíc: str.142/ cv. 5,6 + UMIMETO.org (do 7.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 143/cv. 8 práce navíc: str.143/ cv. 7 + UMIMETO.org (do 14.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 143/cv. 9 práce navíc: str.143/ cv. 10A + UMIMETO.org (do 21.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka strana 143/cv. 10B práce navíc: str.143/ cv. 11 + UMIMETO.org (do 28.6.)


 • Dějepis
  (zápis)
 • úkoly 7: Téma: „Secese“. Najdi informace o malíři jménem Alfons Mucha a o jeho díle. Na internetu si prohlédni jeho plakáty a „Slovanskou epopej“. Do sešitu si udělej stručný zápis. (do 3.5.)
 • úkoly 8: Téma: „Kolonialismus“ Přečti si v učebnici str. 71. Projdi si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80913 Udělej si zápis podle našich výpisků „Kolonialismus“ po „Příčiny 1.sv.války“. Připiš si informace o cestovatelích, kteří objevovali Afriku (z prezentace). (do 10.5.)
 • úkoly 9: Téma: „Příčiny první světové války“. Přečti si v učebnici str. 98 – 100, pak si opiš naše zápisy po „První sv.válka“ (do 17.5.)
 • úkoly 10: Téma: „První světová válka“. Učebnice str. 101 – 103, pak si opiš náš zápis po „Revoluce v Rusku“. Vyplň pracovní list a pošli ke kontrole: (pracovní list) (do 24.5.)
 • úkoly 11: Téma: „Revoluce v Rusku“ Projdi si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77231 Učebnice str. 104, pak si opiš náš zápis od „Revoluce v Rusku“ po „České země za 1. sv. války“ (do 31.5.)
 • Téma: „České země za 1. světové války“ Přečti si v učebnici str. 105 – 107 Opiš si náš zápis do konce. Hurá – teď už budeme JEN opakovat!! (do 7.6.)
 • Téma: Téma: „Opakování učiva 8. ročníku“ Vyplň pracovní list a pošli ke kontrole na mail. (PL) (do 14.6.)
 • Téma: Opakování učiva trochu jinak. Projdi si otázky v PL a rozhodni, co a proč se nemohlo stát: (můžeš se radit se spolužáky přes sociální sítě) (PL) (do 21.6.)
 • Téma: Zábavné opakování. Jako opakování si projdi kapitoly z kolekce „Dějiny udatného českého národa“, které se vztahují k našemu učivu. (do 28.6.)

 • Občanská výchova
 • úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (docx)(do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Fyzika
 • (úkoly 7) (do 3.5.)
 • Příklady vypočti do sešitu fyziky, dávej si pozor na jednotky. Výsledky pošli na elen.storkova@seznam.cz.
  1. Jakou kinetickou energii má letadlo, letí-li rychlostí 180 km/h a má hmotnost 5 t ?
  2. Svislá vzdálenost hladiny Slapské přehrady od jejího dna je 52 m. Jakou polohovou energii má voda o objemu 1 m3 při hladině vody v přehradě vzhledem ke dnu přehrady ? (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • (úkoly 10) (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)
 • (úkoly 15) (do 28.6.)

 • Chemie
 • Opakuj si značky prvků podle http://www.zshavl.cz/chemie/materialy/8/chemicke_prvky/chemicke_%20prvky_hotpot/19_Ch8_multi_znacky_a_%20nazvy_%20prvku1.htm a http://www.zshavl.cz/chemie/materialy/8/chemicke_prvky/chemicke_%20prvky_hotpot/20_Ch8_multi_znacky_a_%20nazvy_%20prvku2.htm Přečti si v učebnici str. 52 ( Uhlík, Síra). Opiš si do sešitu zápis. (zápis) (do 3.5.)
 • (úkoly 8) (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • (úkoly 10) (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)
 • (úkoly 15) (do 28.6.)

 • Přírodopis
 • úkoly 7: Téma: „Smysly“ Napřed si zopakuj učivo o sluchu z minulého týdne, udělej si zápis „Sluch“ podle učebnice str. 101 ( shrnutí i nemoci). Nové téma = „Zrak“. Přečti si v učebnici str. 102 – 103, opiš si shrnutí a nemoci a vady oka. Pak vyplň pracovní list a pošli na mail. (pracovní list) (do 3.5.)
 • úkoly 8: Téma: „Hormonální soustava člověka“ V učebnici si přečti str. 104 – 105, pak si projdi prezentaci a tu si opiš jako zápis do sešitu. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/8319 (do 10.5.)
 • úkoly 9: Téma: „Pohlavní soustava“. Přečti si v učebnici str. 106 – 107 a podle shrnutí si udělej zápis. Sám si najdi a doplň informace o pohlavních nemocech a druzích antikoncepce – zapiš do sešitu. Jako opakování minulého učiva vyplň PL a pošli ke kontrole. (pracovní list) (do 17.5.)
 • úkoly 10: Téma: „Vývin člověka“. Učebnice str. 108 – 110. Do sešitu si opiš zápis: (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11: Téma: „Genetika“ Pusť si krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw Učebnice 112 – 113, přečíst, opsat shrnutí a nemoci, které se dědí Na str. 112 obkreslit obrázek dědičnost pohlaví a opsat odstavec vpravo. Najdi informace o zakladateli genetiky – J. G. Mendelovi – pošli na mail. (do 31.5.)
 • Téma: „Význam genetiky“ Přečti si v učebnici str. 114 – 115, opiš si shrnutí. Připiš si informace o ovci DOLLY. (do 7.6.)
 • úkoly 13: Téma: „Opakování učiva 8. ročníku“ Vyplň pracovní list a sám proveď kontrolu. (PL)(do 14.6.)
 • úkoly 14 – Téma: „První pomoc“ Projdi si v učebnici str. 116 – 119 Do sešitu si udělej výpisky o nepřímé masáži srdce, umělém dýchání a ošetření krvácení. (do 21.6.)
 • úkoly 15 - Téma: Opakování. Zopakuj si poskytování první pomoci, důležitá telefonní čísla a postup při poskytování pomoci u hromadných nehod s větším počtem zraněných. (komu jako prvnímu poskytneme 1. pomoc – podle závažnosti zranění) (do 28.6.)

 • Zeměpis
 • Úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • Úkoly 8 (docx) (prezentace 1) (prezentace 2) (prezentace 3) (prezentace 4)(do 10.5.)
 • Úkoly 9 (docx) (prezentace) (do 17.5.)
 • Úkoly 10 (docx) (prezentace) (pdf) (do 24.5.)
 • Úkoly 11 (docx) (PL) (prezentace) (do 31.5.)
 • Úkoly 12 (docx) (prezentace) (do 7.6.)
 • Úkoly 13 (docx) (PL) (prezentace 1) (prezentace 2) (do 14.6.)
 • Úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • Úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Výtvarná výchova
 • V neděli 10. 5. 2020 je den, kdy slavíme svátek našich maminek. Zkuste překvapit vaši maminku a vyrobit ji nějaké přání nebo dárek, který by ji potěšil. (do 3.5.)
 • Než začneš malovat, uvědom si sebe tady a teď. Zaměř se sám/sama na sebe, zhluboka se nadechni a vydechni, a zkus přenést na papír svou náladu, pocity, emoce. Vznikne ti nejspíš nějaká abstrakce. (do 10.5.)
 • Tento týden maluj v přírodě. Vezmi si s sebou tužku a papír a vyraz na procházku. Sedni si na nějaké oblíbené místo a maluj to, co vidíš. (do 17.5.)
 • Tento týden budeme míchat barvy. Představ si, že jsi v lese a jsi myslivcem. Jaké barvy kolem sebe vidíš? Pravděpodobně bude kolem tebe samá zelená barva, přesto to nebude všechno stejné. Zkus namíchat různé odstíny zelené barvy. Zkus přidat do zelené trochu bílé, trochu černé, atd,... Ten kdo namíchá nejvíce odstínu zelené barvy, vyhraje odměnu. Různé odstíny zelené barvy vyfoť a pošli na Mar.Vaj@seznam.cz (do 24.5.)
 • Zkus výtvarně zpracovat tyto tři pocity - radost, hněv a láska. (do 31.5.)
 • Tento týden máte teoretický úkol spojený s praktickým, který spočívá v nastudování si, co je to lavírování. Informace o lavírování vyhledejte a poté zkuste něco vytvořit. (do 7.6.)
 • Zkus vytvořit mandalu. Práci pošli na mar.vajd@seznam.cz (do 14.6.)
 • Kresba tuší. (do 21.6.)
 • Máme před sebou poslední týden domácích úkolů. Proto už nebudeme začínat nic nového, ale máte možnost dodělat všechny resty, které jste nestihli. Pokud jste vzorně pracovali po celou dobu, zkuste se zdokonalit v něčem, co vás zajímá. Hezké prázdniny! (do 28.6.)

 • Hudební výchova
 • úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Tělesná výchova
 • Vyběhni si kopec. Najdi ve svém okolí nějaký kopeček, který vyběhneš a natoč se u toho. Můžeme to vzít jako chalange (výzvu). Ty vyběhneš, já vyběhnu. Kopec, který vyběhneš tak já pojedu vyběhnout také a pošlu ti své video zpět. Videa posílej na PaletaIvo21@gmail.com (do 3.5.)
 • Vyzkoušej Cooperův test. https://www.prostebez.cz/edablog/coopertest/ Své výsledky mi zašli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 10.5.)
 • Rád vás uvidím alespoň na fotce. Takže se vyfoťte u jakékoliv sportovní aktivity. Foto zašlete na PaletaIvo21@gmail.com (do 17.5.)
 • Pět kroků pro zlepšení své disciplíny. Přečíst článek a zacvičit si https://aktin.cz/5-kroku-diky-kterym-zlepsite-svou-disciplinu-a-dosahnete-vytouzenych-cilu (do 24.5.)
 • Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA (do 31.5.)
 • Opět bych vás rád viděl ve sportovním, takže zasílejte foto na PaletaIvo21@gmail.com na kole, koloběžce, bruslích atd. Můžeme se klidně domluvit a zajet do městských sadů na kolečkové brusle. Stačí mi napsat na sociálních sítí. Udělejte skupinu a napište kdy a v kolik. (do 7.6.)
 • Protáhni se, strečink je důležitý jak před cvičením, tak i po cvičení. Tady pár návodů: https://aktin.cz/spravny-strecink (do 14.6.)
 • 10 kliků, 10 dřepů a 10 sedů lehů každé ráno, odpoledne a večer. Zkus vydržet celý týden. Není to moc a zabere to pouze pár minut. Zvyšuj dávky a uvidíš ovoce. Pokud vydržíš, po pár týdnech poznáš rozdíl. (do 21.6.)
 • 20 letních sportů, při kterých můžete spalovat kalorie https://aktin.cz/20-letnich-sportu-kolik-pri-nich-spalite-kalorii-a-ktery-je-nejlepsi-na-hubnuti (do 28.6.)

 • Pracovní výchova
 • Vyzkoušej doma vytvořit hmyzí hotel. Odkaz na návod a obrázky najdeš zde: https://www.yit.cz/prodej-bytu/o-nas/aktuality/blog/navod-jak-postavit-hmyzi-hotel (do 3.5.)
 • Zasaď nějakou rostlinu či zeleninu na vaší zahrádce. Foto zašli na PaletaIvo21@gmail.com (do 10.5.)
 • Udělej si okrasnou svíčku. Použij starou nebo klidně novou zavařeninovou sklenici. Namaluj si ji. Udělej vzor. Je to na tobě. Tady dávám předlohu. https://cz.pinterest.com/pin/564005553335386475Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmai.com (do 17.5.)
 • Tento týden si zkusíte doma vyrobit náramek či řetízek. Posílám zde opět předlohu. Výběr stylu náramku je na vás. https://cz.pinterest.com/pin/564005553331239291/ Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmai.com (do 24.5.)
 • Zjisti jak se co vyrábí. Věci, které znáš, ale i věci, o kterých nemáš ponětí. https://www.televizeseznam.cz/porad/jak-se-co-dela (do 31.5.)
 • Pokud máš odvahu a máš triko, které můžeš zničit, můžeš si doma vyzkoušet batikování trika. https://www.wikihow.cz/Jak-obatikovat-tri%C4%8Dko Výtvory pošli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 7.6.)
 • Pochlubte se zahradníci. Pošlete své výrůstky a výkvěty, které jste sadili před pár týdny na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 14.6.)
 • Vymysli jak zadržet dešťovou vodu. Nápady nebo i obrázky, které máte doma pošli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 21.6.)
 • Pomož svým blízkým. Poseč trávu, zameť chodník, ukliď nádobí a další domácí práce. Jestli se budeš chtít podělit o to co si za celý týden udělal, pošli email na PaletaIvo21@gmail.com (do 28.6.)

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • úkoly 7 (docx) (příloha) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 a 15 (docx) (do 28.6.)

 • Výpočetní technika
 • Úkol mi poslal pouze jeden člověk, takže přesunuji na další týden znovu !!!!! Kromě Martina a Viktorie. Vytvoř mi prezentaci na téma Můj život v době Coronaviru. Ukaž mi, jak se doma vyučuješ a připravuješ do školy. Napiš, nebo nakresli do prezentace rozpis svého dne. Nech se o výuky dalších předmětů vyfotit a vlož foto do své prezentace. (do 3.5.)
 • Vyzkoušej si tvorbu webové stránky na této adrese https://cs.wix.com/ a pošli mi výsledek na PaletaIvo21@gmail.com. Udělej to tak, abych poznal, že je to tvá práce. Fotky, vzkaz atd. (do 10.5.)
 • Koukni se na zajímavý návod jak si udělat jednoduše webovou stránku u sebe v pokoji. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/49674 Vyzkoušej si i ty udělat svou webovou stránku dle návodu a pošli ukázku na PaletaIvo21@gmail.com (do 17.5.)
 • V minulém úkolu jste vytvořili jednoduchou stránku s textem, Nyní zkuste udělat něco odvážnějšího a složitějšího dle předlohy. https://www.jakpsatweb.cz/zaklady-html.html . Zkus vložit i foto Vyzkoušej si i ty udělat svou webovou stránku dle návodu a pošli ukázku na PaletaIvo21@gmail.com (do 24.5.)
 • Vytvoř prezentaci své budoucí školy, na kterou by ses chtěl (chtěla) dostat. Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmail.com. (do 31.5.)
 • Prišel mi jeden úkol, takže opět nechávám na další týden. Vytvoř prezentaci své budoucí školy, na kterou by ses chtěl (chtěla) dostat. Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmail.com. (do 7.6.)
 • Počítačové programy a jejich užití ve škole - pročíst https://www.zsuvoz.cz/doku.php?id=ucitel:tesarova:trida:pocitacove_programy_a_jejich_uziti (do 14.6.)
 • Blíží se konec roku, a proto budeme zvolňovat. Vyber si nějaký dokument z této stránky a shlédni ho. Jestli to dokážeš, můžeš si najít dokument i ke stažení. Tady jeden, který stojí za to. https://www.freefilm.to/film/free-solo (do 21.6.)
 • Udělej prezentaci na téma: Na co se nejvíce těšíš o prázdninách. Své výtvory posílej na email: PaletaIvo21@gmail.com. (do 28.6.)


©2009-2021