1.A | 1.B | 1.C | 2.A | 2.B | 2.C | 3.A | 3.B | 3.C | 4.A | 4.B | 5.A | 5.B | 5.C | 6.A | 6.B | 6.C | 7.A | 7.B | 7.C | 8.A | 8.B | 9.A | 9.B

Úkoly budou průběžně doplňovány.
K procvičování učiva můžete využít i některé internetové stránky.  více »

Kontaktní emaily na učitele naleznete zde.Třída 7.C

  Český jazyk
 • úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Anglický jazyk
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 7 (docx) (kartičky) (příloha 1)(příloha 2) (do 3.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 8 (docx) (příloha) (do 10.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • skupina p. uč. Harazimové: úkoly 15 (docx) (do 28.6.)
 • skupina p. uč. Elblové: úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Německý jazyk
 • úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (prezentace) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (prezentace 1) (prezentace 2) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (prezentace 1) (prezentace 2) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (prezentace1) (prezentace2) (prezentace3) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (prezentace) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (PL) (úkoly) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Španělský jazyk
 • úkoly 7(obrázek) (docx)(do 3.5.)
 • úkoly 8(docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9(docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10(docx) (příloha) (do 24.5.)
 • úkoly 11(docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12video (do 7.6.)
 • úkoly 13: video 1 video 2(do 14.6.)

 • Matematika
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 76/cv.1,2, práce navíc: str. 76/ cv.3 + 4 + UMIMETO.org heslo pro matematiku: zs-maradkova-7.C-m (do 3.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 77/cv.6, práce navíc: str. 77/ cv.5 + 7 + UMIMETO.org (do 10.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 77/cv.9, práce navíc: str. 77/ cv.8 + 11 + UMIMETO.org (do 17.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 77/cv.10, práce navíc: str. 77/ cv.12 + 13 + UMIMETO.org (do 24.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 78/cv.1, práce navíc: str. 78/ cv.2 + UMIMETO.org (do 31.5.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 78/cv.3, práce navíc: str. 79/ cv.4 + UMIMETO.org (do 7.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 79/cv.5, práce navíc: str. 80/ cv.6 + UMIMETO.org (do 14.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 80/cv.7, práce navíc: str. 80/ cv.8 + UMIMETO.org (do 21.6.)
 • Doporučené opakování příkladů: sbírka str. 81/cv.9A, práce navíc: str. 81/ cv.15 + UMIMETO.org (do 28.6.)

 • Dějepis
  (zápis)
 • úkoly 7: Téma: Opakování probraného učiva. Vyplň pracovní list a pošli ke kontrole na mail.(pracovní list) (do 3.5.)
 • úkoly 8: Téma: „Náboženské reformace“ a „Zámořské objevy“ Přečti si v učebnici str.95 a str.88 – 89. Projdi si prezentace: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/44217 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/39245Opiš si zápis z našich výpisků. (do 10.5.)
 • úkoly 9: Téma: „Důsledky objevných plaveb – zánik původních civilizací.“ Najdi si informace o původních civilizacích na americkém kontinentu (Inkové, Aztékové, Toltékové, Mayové) a napiš o nich do sešitu stručné výpisky. Jako opakování vyplň PL a pošli ke kontrole. (pracovní list) (do 17.5.)
 • úkoly 10: Téma: „Český stát v 15. – 16. století po husitské revoluci“. V učebnici str. 82 – 86, pak si opiš naše zápisy po učivo „Společnost na konci středověku“. (do 24.5.)
 • úkoly 11: Téma. „Společnost na konci středověku“ - učebnice str. 90 – 93 přečíst. Pak téma „Počátky novověku“ str.97 – 102 přečíst a opsat zápis: od „Habsburkové – 16. století“ po „Pobělohorská doba“ Pro opakování si pusť „Dějiny udatného českého národa“ díly: 51 - 65. Pro zábavu i poučení si najdi film „Císařův pekař, pekařův císař“. (do 31.5.)
 • Téma: „Pobělohorská doba“ Učebnice str. 103 – 104. Opiš si náš zápis od „Pobělohorská doba“ po Česká kultura na počátku novověku“ Jako opakování pošli vypracovaný PL na mail: (PL) (do 7.6.)
 • úkoly 13: Téma: „ Česká kultura na počátku novověku“ Přečti si v učebnici str. 110 - 113. Opiš si náš zápis po „Velmoci 15. – 16. století“ Projdi si prezentace: https://www.youtube.com/watch?v=r-3hinp0DZE
  https://www.youtube.com/watch?v=nD4HGwxf5R0
  https://www.youtube.com/watch?v=W0nns1uihxo
  https://www.youtube.com/watch?v=kG101cC2W-g
  Zjisti na internetu informace o čarodějnických procesech ve městě Jeseník a Velké Losiny a zapiš si do sešitu stručné výpisky. (do 14.6.)
 • Téma: „Evropa na počátku novověku“ Projdi si v učebnici str. 105 - 107. Opiš si poslední zápis: „Velmoci 15. A 16. století“ do konce. Projdi si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/134645 (do 21.6.)
 • Téma: Zábavné opakování. Jako opakování si projdi kapitoly z kolekce „Dějiny udatného českého národa“, které se vztahují k našemu učivu. (do 28.6.)

 • Fyzika
 • (úkoly 7) (do 3.5.)
 • Do sešitu fyziky vypočti tyto příklady, dávej si pozor na jednotky. Výsledky pošli na elen.storkova@seznam.cz.
  1. Jaký tlak vyvolá ve vodě v nádobě píst o ploše průřezu 5 cm2, působí-li kolmo silou 5 N ?
  2. Člověk působí na láhev s vodou silou o velikosti 6 N na ploše 15 cm2. Jaký je tlak u víčka láhve? (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • (úkoly 10) (do 24.5.)
 • (úkoly 11) (do 31.5.)
 • (úkoly 12) (do 7.6.)
 • (úkoly 13) (do 14.6.)
 • (úkoly 14) (do 21.6.)
 • (úkoly 15) (do 28.6.)

 • Přírodopis
 • úkoly 7: Téma: „Pryskyřníkovité“. Přečti si str. 90 – 91, opiš do sešitu shrnutí a vypiš si zástupce. (do 3.5.)
 • úkoly 8: Téma: „Brukvovité“ a „Růžovité“ V učebnici si přečti str.92 – 95, opiš si shrnutí a vypiš zástupce. Uveď u nich, které jsou potravou pro člověka nebo jsou léčivé. Zjisti si informace o využití řepky olejky a o pěstování řepky v ČR. Tyto informace připiš do sešitu. (do 10.5.)
 • úkoly 9: Téma: „Bobovité a miříkovité rostliny“. Přečti si str. 96 – 99 a vypiš si shrnutí a zástupce. Zástupce vždy rozděl do skupin podle užitku – potraviny, pícniny, koření.. (do 17.5.)
 • úkoly 10: Téma: „Hluchavkovité a lilkovité rostliny“. Učebnice str. 100 – 103. Projdi si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/75974 Po přečtení si opiš shrnutí a zástupce, pak vyplň pracovní list k novému učivu a pošli ke kontrole. (pracovní list) (do 24.5.)
 • úkoly 11: Téma: „Hvězdnicovité“ a „Liliovité“ Učebnice str. 104 – 107 Projdi si prezentaci: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/80711 Hvězdnicovité – opsat shrnutí, vypsat zástupce, podtrhni léčivé. Jestliže máte doma nějaký bylinkový čaj, napiš do sešitu, které byliny obsahuje. Liliovité – do dvou skupin vypiš zástupce (užitkové + jedovaté) V obchodě si všimni, jaké druhy cibulové zeleniny se prodávají Na zahrádkách i ve volné přírodě si všímej kvetoucích rostlin a zkus si zjistit jejich názvy (v učebnici, atlase rostlin, internetu..) (do 31.5.)
 • Téma: „Lipnicovité a vstavačovité rostliny“ Na úvod si projdi prezentace: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/99376 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/26007 Učebnice str. 108 – 111 přečíst Do sešitu si opiš shrnutí str. 109 a vypiš zástupce lipnicovitých z článku. Připiš informaci – co je „ozim“ a „jařiny“ – str. 108. Ze str. 108 si obkresli do sešitu jednoduchý nákres pšenice seté s popisem. U vstavačovitých rostlin opiš shrnutí a zmínku o vanilkovníku plocholistém. (do 7.6.)
 • úkoly 13: Téma: „Ovoce a koření“ V učebnici si přečti str. 112 – 113. Vypiš si do sešitu zástupce a použití. V obchodě zjisti, jaké jiné druhy exotického ovoce se prodávají – zapiš si. (do 14.6.)
 • úkoly 14 – Téma: „Herbář rostlin“ Začni s přípravou herbáře – stačí 10 rostlin, postup znáš. Odevzdáte v září. U každé rostliny uveď její název (podle učebnice,atlasu rostlin, internetu…) (do 21.6.)
 • úkoly 15 – Téma: „Herbář. Pokračuj ve výrobě herbáře – počet rostlin je min. 10 (do 28.6.)

 • Zeměpis
 • úkoly 7 (docx)(obrázek) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (prezentace 1) (prezentace 2) (do 28.6.)

 • Výtvarná výchova
 • V neděli 10. 5. 2020 je den, kdy slavíme svátek našich maminek. Zkuste překvapit vaši maminku a vyrobit ji nějaké přání nebo dárek, který by ji potěšil. (do 3.5.)
 • Tento týden budeme stínovat a šrafovat. Přečti si kapitolu o stínování a šrafování na tomto odkazu https://www.vyukakresby.com/post/2016/03/22/jak-stínovat-a-šrafovat Poté zkus podle návodu namalovat krychli. (do 10.5.)
 • Tento týden maluj v přírodě. Vezmi si s sebou tužku a papír a vyraz na procházku. Sedni si na nějaké oblíbené místo a maluj to, co vidíš. (do 17.5.)
 • Tento týden máš volné téma, namaluj to, co rád maluješ. (do 24.5.)
 • Namaluj svůj výhled z okna. Až budeš hotov, práci pošli na Mar.Vaj@seznam.cz (do 31.5.)
 • Už jste někdy slyšeli o kaligrafii? Kaligrafie je umění krasopisu, na který se už v dnešní - informační době nebere příliš zřetel. Zkuste si toto umění krasopisu nastudovat a něco vytvořit. (do 7.6.)
 • Tento týden budeme pracovat v plenéru. Tady je tip, na co se zaměřit https://www.drawplanet.cz/8-tajemstvi-tvorby-v-pleneru/ Výsledné dílo zašli na mar.vaj@seznam.cz (do 14.6.)
 • Zdokonaluj práci v plenéru. (do 21.6.)
 • Máme před sebou poslední týden domácích úkolů. Proto už nebudeme začínat nic nového, ale máte možnost dodělat všechny resty, které jste nestihli. Pokud jste vzorně pracovali po celou dobu, zkuste se zdokonalit v něčem, co vás zajímá. Hezké prázdniny! (do 28.6.)

 • Hudební výchova
 • úkoly 7 (docx) (do 3.5.)
 • úkoly 8 (docx) (do 10.5.)
 • úkoly 9 (docx) (do 17.5.)
 • úkoly 10 (docx) (do 24.5.)
 • úkoly 11 (docx) (do 31.5.)
 • úkoly 12 (docx) (do 7.6.)
 • úkoly 13 (docx) (do 14.6.)
 • úkoly 14 (docx) (do 21.6.)
 • úkoly 15 (docx) (do 28.6.)

 • Výchova ke zdraví
 • Napiš mi do emailu PaletaIvo21@gmail.com co ti dalo toto období Coronaviru. Změnil se ti něčím život? Došlo ti něco důležitého? (do 3.5.)
 • (úkoly 8) (do 10.5.)
 • (úkoly 9) (do 17.5.)
 • Téma: Sebepoznání a Sebepojetí https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/6192 Vypiš do sešitu. (do 24.5.)
 • Téma : Já a mé ideální Já. Udělej si do sešitu dva sloupce. Jeden bude: Jaký jsem doopravdy. Druhý bude: Mé ideální Já. Do každého sloupce napiš aspoň 5 věcí. Fotku úkolu pošli na email PaletaIvo21@gmail.com (do 31.5.)
 • Téma : Sebepoznání. Napiš mi jako úkol, čeho bys chtěl v životě dosáhnout. Klidně se rozepiš. Své sny, své cíle, své budoucí touhy. Fantazii si meze nekladou. Zamysli se, jaké jsou tvé životní priority. Úkol pošli opět na PaletaIvo21@gmail.com. (do 7.6.)
 • O smyslu života : https://www.youtube.com/watch?v=nfRvuLadP-4 Opravdu šťastný můžeš být jen tehdy, pokud máš v životě nějaký smysl, když víš, proč děláš to, co děláš. Co to je to ten "smysl" a jak jej najít? (do 14.6.)
 • Napiš, jak moc se těšíš na prázdniny a co všechno budeš o prázdninách provozovat.  Kam pojedete s rodinou na dovolenou a co vše bys chtěl o prázdninách stihnout. Email: PaletaIvo21@gmail.com (do 21.6.)
 • Udělej prezentaci na téma: Na co se nejvíce těšíš o prázdninách. Své výtvory posílej na email: PaletaIvo21@gmail.com. (do 28.6.)

 • Tělesná výchova
 • Vyběhni si kopec. Najdi ve svém okolí nějaký kopeček, který vyběhneš a natoč se u toho. Můžeme to vzít jako chalange (výzvu). Ty vyběhneš, já vyběhnu. Kopec, který vyběhneš tak já pojedu vyběhnout také a pošlu ti své video zpět. Videa posílej na PaletaIvo21@gmail.com (do 3.5.)
 • Vyzkoušej Cooperův test. https://www.prostebez.cz/edablog/coopertest/ Své výsledky mi zašli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 10.5.)
 • Rád vás uvidím alespoň na fotce. Takže se vyfoťte u jakékoliv sportovní aktivity. Foto zašlete na PaletaIvo21@gmail.com (do 17.5.)
 • Pět kroků pro zlepšení své disciplíny. Přečíst článek a zacvičit si https://aktin.cz/5-kroku-diky-kterym-zlepsite-svou-disciplinu-a-dosahnete-vytouzenych-cilu (do 24.5.)
 • Tělocvik online: https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA (do 31.5.)
 • Opět bych vás rád viděl ve sportovním, takže zasílejte foto na PaletaIvo21@gmail.com na kole, koloběžce, bruslích atd. Můžeme se klidně domluvit a zajet do městských sadů na kolečkové brusle. Stačí mi napsat na sociálních sítí. Udělejte skupinu a napište kdy a v kolik. (do 7.6.)
 • Protáhni se, strečink je důležitý jak před cvičením, tak i po cvičení. Tady pár návodů: https://aktin.cz/spravny-strecink (do 14.6.)
 • 10 kliků, 10 dřepů a 10 sedů lehů každé ráno, odpoledne a večer. Zkus vydržet celý týden. Není to moc a zabere to pouze pár minut. Zvyšuj dávky a uvidíš ovoce. Pokud vydržíš, po pár týdnech poznáš rozdíl. (do 21.6.)
 • 20 letních sportů, při kterých můžete spalovat kalorie https://aktin.cz/20-letnich-sportu-kolik-pri-nich-spalite-kalorii-a-ktery-je-nejlepsi-na-hubnuti (do 28.6.)

 • Pracovní výchova
 • Vyzkoušej doma vytvořit hmyzí hotel. Odkaz na návod a obrázky najdeš zde: https://www.yit.cz/prodej-bytu/o-nas/aktuality/blog/navod-jak-postavit-hmyzi-hotel (do 3.5.)
 • Zasaď nějakou rostlinu či zeleninu na vaší zahrádce. Foto zašli na PaletaIvo21@gmail.com (do 10.5.)
 • Udělej si okrasnou svíčku. Použij starou nebo klidně novou zavařeninovou sklenici. Namaluj si ji. Udělej vzor. Je to na tobě. Tady dávám předlohu. https://cz.pinterest.com/pin/564005553335386475 Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmai.com (do 17.5.)
 • Tento týden si zkusíte doma vyrobit náramek či řetízek. Posílám zde opět předlohu. Výběr stylu náramku je na vás. https://cz.pinterest.com/pin/564005553331239291/ Výsledek pošli na PaletaIvo21@gmai.com (do 24.5.)
 • Zjisti jak se co vyrábí. Věci, které znáš, ale i věci, o kterých nemáš ponětí. https://www.televizeseznam.cz/porad/jak-se-co-dela (do 31.5.)
 • Pokud máš odvahu a máš triko, které můžeš zničit, můžeš si doma vyzkoušet batikování trika. https://www.wikihow.cz/Jak-obatikovat-tri%C4%8Dko Výtvory pošli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 7.6.)
 • Pochlubte se zahradníci. Pošlete své výrůstky a výkvěty, které jste sadili před pár týdny na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 14.6.)
 • Vymysli jak zadržet dešťovou vodu. Nápady nebo i obrázky, které máte doma pošli na email PaletaIvo21@gmail.com. (do 21.6.)
 • Pomož svým blízkým. Poseč trávu, zameť chodník, ukliď nádobí a další domácí práce. Jestli se budeš chtít podělit o to co si za celý týden udělal, pošli email na PaletaIvo21@gmail.com (do 28.6.)©2009-2021