(24. 5. 2021) Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, milí předškoláci,
zveme Vás na setkání se školou, kam od září děti nastoupí do 1. třídy. Děti, přihlášeny na Krnovskou, se potkají v úterý 8. 6., děti z Mařádkovy pak ve čtvrtek 10. 6.
Na setkání s Vámi se těší vedení školy a učitelé 1. stupně.
Pozvánka Krnovská | Pozvánka Mařádkova(20. 5. 2021) Provoz školy od 24. 5. 2021

Od 24. 5. bude probíhat prezenční výuka ve škole pro všechny žáky 1. i 2. stupně.(3. 5. 2021) Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků přihlášených k povinné školní docházce (1. třída) pro školní rok 2021/2022 podle registračního čísla naleznete zde.

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
jsem velmi ráda, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy i v době, kdy jste neměli možnost se s námi setkat osobně. Ve školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu na ZŠ Mařádkova a druhou na ZŠ Krnovská.
Plánujeme pro Vás i Vaše děti (květen - červen) odpolední akci „Hurá, budu školákem“, na které obdržíte informace o nástupu dětí do školy, a děti se seznámí se školou i svou paní učitelkou.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že nový školní rok nám přinese více možností vzájemného poznávání, společných akcí a participaci Vás i dětí na životě naší školy.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(13. 4. 2021) Školní družina

Vážení rodiče,
na základě usnesení vedení města se s účinností od nového školního roku 2021/2022 navyšuje úplata ve ŠD na 900 Kč (450 Kč za každé pololetí).(9. 4. 2021) Informace pro rodiče žáků

Vyjádření ředitelky školy k podmínkám otevření škol naleznete zde.(29. 3. 2021) Organizace zápisu do 1. třídy

Zápis předškoláků na naši školu se uskuteční v týdnu od 19.4. do 23.4.2021 bez osobní přítomnosti dětí následujícím způsobem:
  

K zápisu je nutné doložit žádost o přijetí, vyplněný dotazník, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádost o přijetí 2021_2022 (doc)
Dotazník pro 1. ročník (doc)
Žádost o odklad 2021_2022 (doc)

V případě podání elektronickou formou, prosíme o ofocení potřebných dokumentů.

Stále máme volná místa na online besedu se školní psycholožkou Mgr. Kateřinou Poláškovou na téma Školní zralost a připravenost na školu, která se uskuteční ve středu 7. 4. 2021 (informace viz níže).
V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení školy – info@zsmaradkova.cz

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(11. 3. 2021) Pozvánka na online besedu pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče předškoláků,
zveme Vás na online besedu, která proběhne 7. dubna. Kromě tématu školní zralosti Vám budou poskytnuty informace k průběhu samotného zápisu na naší škole, případně k řešení odkladu školní docházky.   více »(11. 3. 2021) Představujeme školu budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Vážení rodiče předškoláků a školáků,
mnoho z Vás si klade otázku, jak vlastně vypadá prostředí, kam Vaše dítě nastoupí či dochází. Jakou vizi lidé ve škole sdílí, jak o učení přemýšlejí a jaké strategie využívají?

I my ve škole stojíme na počátku vytváření společné vize školy, na vytváření společných hodnot a promýšlení kroků, které povedou ke zvyšování kvality v učení Vašich dětí, ve vytváření bezpečného prostředí a společné participace na životě školy. Vnímám Vás rodiče a všechny pedagogy jako partnery a spolutvůrce při tvorbě vize a doufám, že nám nový školní rok umožní se více setkávat, diskutovat – prostě vytvářet kvalitní učební prostředí na ZŠ MAŘÁDKOVA.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(11. 3. 2021) Charakteristika školy

Charakteristiku a vizi naší školy naleznete zde.(28. 2. 2021) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 1. 3. 2021 se omezuje provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.   více »(28. 2. 2021) Změna provozní doby sekretariátu

Oznamujeme Vám, že od 1. 3. 2021 po dobu omezení provozu škol (krizové opatření č. 200 ze dne 26. 2. 2021) bude sekretariát pro žáky (vyzvedávání materiálů, TP) a zákonné zástupce otevřen ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 hodin (budova Mařádkova 15 a budova Krnovská).(28. 2. 2021) Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k vystavení ošetřovného pro rodiče žáků.
Bližší informace naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.(26. 1. 2021) Informace pro rodiče předškolákůI když zápis do 1. tříd čeká Vaše děti až v dubnu, už nyní se můžete se ZŠ Mařádkova blíže seznámit. Zajímá Vás naše prostředí, náhled na učení a aktivity pro děti? Stačí aktivovat QR kód v obrázku a do života školy nahlédnout.
Pro bližší informace k zápisu sledujte webové stránky školy www.zsmaradkova.cz. K zodpovězení případných otázek se neváhejte obrátit na vedení školy na email monika.kamradkova@zsmaradkova.cz (tel.: 737 384 921).(26. 1. 2021) Platba školní družiny za 2. pololetí

U žáků 1. a 2. tříd je platba za 2. pololetí 300 Kč (číslo účtu: 7512467001/5500, do poznámky uveďte jméno dítěte). Žákům 3. až 5. tříd bude platba vyčíslena až po nástupu do družiny ve 2. pololetí. U žáků, kteří již mají zaplacené 2. pololetí, bude částka vrácena na účet - formulář si můžete stáhnout zde.(26. 1. 2021) Školní družina

Rodiče, kteří budou žádat o prominutí úplaty za ŠD v 2. pololetí, si mohou vyzvednout formulář u své p. vychovatelky (1. a 2. třída). Ostatní si mohou vyzvednout formulář na sekretariátu školy v budově na ulici Mařádkova 15.(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(18. 1. 2021) Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,
jelikož nedokážeme v současné chvíli odhadnout, jak se bude situace s distanční a prezenční formou výuky nadále vyvíjet, ráda bych Vám předala pokyny, které nám i Vám a dětem pomohou lépe zvládat tento nelehký způsob vzdělávání:
  • Sledujte pravidelně informace zasílané prostřednictvím týdenních plánů.
  • Komunikujte průběžně s třídnímu učiteli, popř. učiteli stěžejních předmětů (ptejte se, informujte, poskytujte zpětnou vazbu).
  • Zapojte se v případě potřeby do on line konzultací (klasifikace, hodnocení, předání informací).
  • Upozorněte děti na nutnost dodržování pravidel pro výuku v Teamsech tak, aby učení bylo co nejefektivnější (viz Pravidla pro online výuku na TEAMSech).
  • Omlouvejte nepřítomnost dětí při online výuce.
  • Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydán výpis z vysvědčení (hodnocení provedeno klasifikací). Žáci ke klasifikaci obdrží slovní zpětnou vazbu vztahující se k aktivitě, dovednostem, účasti, způsobech plnění výukových cílů.
  • Škola sdělí obsah výpisu vysvědčení 28. ledna (zákonným zástupcům a žákovi). Osobně předá výpis při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
  • Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 29. 1., jarní prázdniny 8. – 12. 2. 2021.
Přála bych si, aby nám nadcházející dny a týdny přinesly větší jistotu, optimismus a jen samé dobré zprávy.
Společně to zvládneme!

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(30. 12. 2020) Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka).
Žáci 3. až 9. ročníku přecházejí od 4. 1. na distanční způsob vzdělávání (on-line výuka).
Žákům, kteří se účastní od 4. 1. prezenční výuky, budou automaticky nahlášeny obědy. Ostatní žáci mají obědy odhlášeny.(10. 12. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. 2020 proběhl na naší škole Čertovský den. Žáky 1. stupně přišel navštívit Mikuláš s anděly a nechyběl ani čert. I v letošním roce byl Mikuláš štědrý a nadělil všem hodným žákům mikulášskou nadílku.  foto »(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(13. 10. 2020) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 14. 10. se uzavírají 1. i 2. stupeň školy včetně školní družiny. Výuka bude probíhat distanční formou.
více »(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »(30. 8. 2020, aktualizováno 10. 9.) Informace pro rodiče žáků

Aktuální informace ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021.   více »
©2009-2021