(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(18. 1. 2021) Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,
jelikož nedokážeme v současné chvíli odhadnout, jak se bude situace s distanční a prezenční formou výuky nadále vyvíjet, ráda bych Vám předala pokyny, které nám i Vám a dětem pomohou lépe zvládat tento nelehký způsob vzdělávání:
  • Sledujte pravidelně informace zasílané prostřednictvím týdenních plánů.
  • Komunikujte průběžně s třídnímu učiteli, popř. učiteli stěžejních předmětů (ptejte se, informujte, poskytujte zpětnou vazbu).
  • Zapojte se v případě potřeby do on line konzultací (klasifikace, hodnocení, předání informací).
  • Upozorněte děti na nutnost dodržování pravidel pro výuku v Teamsech tak, aby učení bylo co nejefektivnější (viz Pravidla pro online výuku na TEAMSech).
  • Omlouvejte nepřítomnost dětí při online výuce.
  • Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydán výpis z vysvědčení (hodnocení provedeno klasifikací). Žáci ke klasifikaci obdrží slovní zpětnou vazbu vztahující se k aktivitě, dovednostem, účasti, způsobech plnění výukových cílů.
  • Škola sdělí obsah výpisu vysvědčení 28. ledna (zákonným zástupcům a žákovi). Osobně předá výpis při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
  • Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 29. 1., jarní prázdniny 8. – 12. 2. 2021.
Přála bych si, aby nám nadcházející dny a týdny přinesly větší jistotu, optimismus a jen samé dobré zprávy.
Společně to zvládneme!

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(30. 12. 2020) Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka).
Žáci 3. až 9. ročníku přecházejí od 4. 1. na distanční způsob vzdělávání (on-line výuka).
Žákům, kteří se účastní od 4. 1. prezenční výuky, budou automaticky nahlášeny obědy. Ostatní žáci mají obědy odhlášeny.(10. 12. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. 2020 proběhl na naší škole Čertovský den. Žáky 1. stupně přišel navštívit Mikuláš s anděly a nechyběl ani čert. I v letošním roce byl Mikuláš štědrý a nadělil všem hodným žákům mikulášskou nadílku.  foto »(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(5. 11. 2020) Bezpečně na síti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
naše škola je zapojena do projektu E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, který se věnuje prevenci rizikového chování v online prostředí (podpořeno MMO).
Tento projekt si klade za cíl informovat děti, pedagogy i rodiče o problematice kyberšikany, sociálních sítí, online závislostí atd.
Níže uvedený odkaz pro videokurz je určen právě pro Vás – zákonné zástupce dětí. Využijte proto možnosti přihlásit se online a shlédnout videa, které se věnují tématům v poslední době tak aktuálním.
E-bezpečí - videokurz
Přihlašovací údaje obdržíte v týdenních plánech.
Online videokurzy k tématu budou přístupné od 1. 11. do 31. 12. 2020.

Vedení školy, ZŠ Mařádkova(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(13. 10. 2020) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 14. 10. se uzavírají 1. i 2. stupeň školy včetně školní družiny. Výuka bude probíhat distanční formou.
více »(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »(30. 8. 2020, aktualizováno 10. 9.) Informace pro rodiče žáků

Aktuální informace ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021.   více »
©2009-2021