(5. 10. 2021) Souhrnné informace pro případ karantény

Vážení rodiče,
souhrnné informace pro případ, že by žákům (třídě) byla nařízena karanténa, naleznete zde.(27. 8. 2021) Vstupní informace pro rodiče a žáky

Zahájení nového školního roku 2021/2022   více »
Testování žáků   více »
Třídní schůzky a konzultace   více »
Školní družina a zájmové kroužky   více »
Školní stravování   více »(30. 6. 2021) Poděkování

Vážení rodiče,
obracím se na Vás ke konci školního roku, ve kterém jsme ve škole s Vámi i dětmi museli více komunikovat formou mailů a zpráv, než osobním kontaktem.

Mnoho věcí se průběžně měnilo, neustále jsme všichni reagovali na změny, nařízení a doporučení. Chtěla bych se však zamyslet i nad tím, co nám celý rok přinesl.

Museli jsme být daleko flexibilnější a mnohdy reagovat na události ze dne na den.
Uvědomili jsme si, jak důležité je umět pracovat s informací, vybírat si relevantní a důvěryhodné zdroje a pracovat s nimi kriticky.
Možná jsme přehodnotili pohled na část našeho života a tím je zázemí, přátelé nebo rodina, a jak na významu nabývají hodnoty jako solidarita, lidskost a vzájemná pomoc.
Pravidelný režim se všem změnil. Děti musely více pracovat na své zodpovědnosti a samostatnosti, posilovat svou vůli a disciplínu.
Pochopili jsme, že škola pro nás není jen místem k předávání informací a znalostí, ale že důležité je společné setkávání, sdílení, vztahy a respektující komunikace.

Ráda bych Vám, milí rodiče, poděkovala za to, že jste svým dětem i nám učitelům pomohli tento velmi výjimečný školní rok překonat. Vím, že jste mnozí museli řešit své závažné problémy, které Vám pandemie přinesla. O to více si cením toho, že jste byli svým dětem nablízku, podporovali je a motivovali, i když se doba distanční výuky tak nekonečně prodlužovala.

Vaše děti byly velmi statečné a naprostá většina z nich pracovala po celou dobu distanční výuky perfektně! Jsme na ně všichni moc hrdí!

Myslím, že není nutné zdůrazňovat, že ani pro nás nebyla situace jednoduchá a že zajistit kvalitní distanční výuku, reagovat na stále se měnící podmínky a orientovat se v nekonečném množství nařízení nás všechny stálo dost sil. Velmi si vážím přístupu svých kolegů a jsem přesvědčená, že jsme složitou zkouškou, kterou nám tento školní rok připravil, prošli se ctí.

Přeji Vám i Vašim dětem krásné letní měsíce a ještě jednou velmi děkuji za veškerou pomoc a podporu!

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(3. 5. 2021) Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků přihlášených k povinné školní docházce (1. třída) pro školní rok 2021/2022 podle registračního čísla naleznete zde.

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
jsem velmi ráda, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy i v době, kdy jste neměli možnost se s námi setkat osobně. Ve školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu na ZŠ Mařádkova a druhou na ZŠ Krnovská.
Plánujeme pro Vás i Vaše děti (květen - červen) odpolední akci „Hurá, budu školákem“, na které obdržíte informace o nástupu dětí do školy, a děti se seznámí se školou i svou paní učitelkou.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že nový školní rok nám přinese více možností vzájemného poznávání, společných akcí a participaci Vás i dětí na životě naší školy.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(13. 4. 2021) Školní družina

Vážení rodiče,
na základě usnesení vedení města se s účinností od nového školního roku 2021/2022 navyšuje úplata ve ŠD na 900 Kč (450 Kč za každé pololetí).(9. 4. 2021) Informace pro rodiče žáků

Vyjádření ředitelky školy k podmínkám otevření škol naleznete zde.(11. 3. 2021) Představujeme školu budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Vážení rodiče předškoláků a školáků,
mnoho z Vás si klade otázku, jak vlastně vypadá prostředí, kam Vaše dítě nastoupí či dochází. Jakou vizi lidé ve škole sdílí, jak o učení přemýšlejí a jaké strategie využívají?

I my ve škole stojíme na počátku vytváření společné vize školy, na vytváření společných hodnot a promýšlení kroků, které povedou ke zvyšování kvality v učení Vašich dětí, ve vytváření bezpečného prostředí a společné participace na životě školy. Vnímám Vás rodiče a všechny pedagogy jako partnery a spolutvůrce při tvorbě vize a doufám, že nám nový školní rok umožní se více setkávat, diskutovat – prostě vytvářet kvalitní učební prostředí na ZŠ MAŘÁDKOVA.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(11. 3. 2021) Charakteristika školy

Charakteristiku a vizi naší školy naleznete zde.(26. 1. 2021) Informace pro rodiče předškolákůI když zápis do 1. tříd čeká Vaše děti až v dubnu, už nyní se můžete se ZŠ Mařádkova blíže seznámit. Zajímá Vás naše prostředí, náhled na učení a aktivity pro děti? Stačí aktivovat QR kód v obrázku a do života školy nahlédnout.
Pro bližší informace k zápisu sledujte webové stránky školy www.zsmaradkova.cz. K zodpovězení případných otázek se neváhejte obrátit na vedení školy na email monika.kamradkova@zsmaradkova.cz (tel.: 737 384 921).(26. 1. 2021) Platba školní družiny za 2. pololetí

U žáků 1. a 2. tříd je platba za 2. pololetí 300 Kč (číslo účtu: 7512467001/5500, do poznámky uveďte jméno dítěte). Žákům 3. až 5. tříd bude platba vyčíslena až po nástupu do družiny ve 2. pololetí. U žáků, kteří již mají zaplacené 2. pololetí, bude částka vrácena na účet - formulář si můžete stáhnout zde.(26. 1. 2021) Školní družina

Rodiče, kteří budou žádat o prominutí úplaty za ŠD v 2. pololetí, si mohou vyzvednout formulář u své p. vychovatelky (1. a 2. třída). Ostatní si mohou vyzvednout formulář na sekretariátu školy v budově na ulici Mařádkova 15.(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(10. 12. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. 2020 proběhl na naší škole Čertovský den. Žáky 1. stupně přišel navštívit Mikuláš s anděly a nechyběl ani čert. I v letošním roce byl Mikuláš štědrý a nadělil všem hodným žákům mikulášskou nadílku.  foto »(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »
©2009-2021