(23. 1. 2022) Školní družina

Vážení rodiče,
úplata za 2. pololetí činí 450 Kč a je splatná do konce února. Platbu můžete uhradit hotově (vychovatelce daného oddělení) nebo převodem na školní účet 7512467001/5500 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte).
V době jarních prázdnin od 21. 2. do 25. 2. zajišťuje provoz školní družiny ZŠ I. Hurníka. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte do náhradní ŠD, aby kontaktovali do 11. 2. svou paní vychovatelku. Před začátkem prázdnin Vám předáme veškeré informace o nástupu.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(1. 1. 2022) Informace k testování žáků od 3.1.2022

Vážení rodiče, od 3. 1. 2022 bude probíhat testování žáků antigenními testy.

Informace - testovaní od 3. 1. 2022 (.pdf)
Testování - leták pro rodiče (.pdf)(30. 12. 2021) Přání do nového roku
(30. 11. 2021) Soutěž mladých zoologů 2021

Ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady proběhlo finále Soutěže mladých zoologů 2021.   více »(13. 4. 2021) Školní družina

Vážení rodiče,
na základě usnesení vedení města se s účinností od nového školního roku 2021/2022 navyšuje úplata ve ŠD na 900 Kč (450 Kč za každé pololetí).(11. 3. 2021) Představujeme školu budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Vážení rodiče předškoláků a školáků,
mnoho z Vás si klade otázku, jak vlastně vypadá prostředí, kam Vaše dítě nastoupí či dochází. Jakou vizi lidé ve škole sdílí, jak o učení přemýšlejí a jaké strategie využívají?

I my ve škole stojíme na počátku vytváření společné vize školy, na vytváření společných hodnot a promýšlení kroků, které povedou ke zvyšování kvality v učení Vašich dětí, ve vytváření bezpečného prostředí a společné participace na životě školy. Vnímám Vás rodiče a všechny pedagogy jako partnery a spolutvůrce při tvorbě vize a doufám, že nám nový školní rok umožní se více setkávat, diskutovat – prostě vytvářet kvalitní učební prostředí na ZŠ MAŘÁDKOVA.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(11. 3. 2021) Charakteristika školy

Charakteristiku a vizi naší školy naleznete zde.(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.
©2009-2022