(4. 12. 2020) Provoz školní družiny

Provoz školní družiny bude od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 pozastaven. Od 4. 1. 2021 bude provoz ŠD zahájen v normálním režimu.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(29. 11. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. je pro žáky 1. stupně připraven Čertovský den.   více »(23. 11. 2020) Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. nastupují do školy (prezenční výuka) všichni žáci 1. stupně a 9. ročníku ZŠ. Pro ostatní ročníky platí rotační způsob prezenční výuky (střídání celých tříd po týdnech). Provoz školní družiny je ráno od 6 hodin, odpoledne do 17 hodin. Pro děti, které se účastní od 30. 11. prezenční výuky, bude automaticky nahlášen oběd. V případě nemoci či karantény si nezapomeňte obědy odhlásit.

Rozpis tříd v týdnu od 30.11. do 4.12. (prezenční výuka)

Pracoviště Mařádkova:
1. stupeň (1. – 5. třída) a žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A

Pracoviště Krnovská:
1. stupeň (1. – 5. třída) a žáci 8.C a 9.B

Děkuji všem rodičům za zvládnutí tohoto nelehkého období, podporu dětem při nastavení online výuky a přeji všem v nadcházejícím čase mnoho zdraví a trpělivosti.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(5. 11. 2020) Bezpečně na síti

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
naše škola je zapojena do projektu E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci, který se věnuje prevenci rizikového chování v online prostředí (podpořeno MMO).
Tento projekt si klade za cíl informovat děti, pedagogy i rodiče o problematice kyberšikany, sociálních sítí, online závislostí atd.
Níže uvedený odkaz pro videokurz je určen právě pro Vás – zákonné zástupce dětí. Využijte proto možnosti přihlásit se online a shlédnout videa, které se věnují tématům v poslední době tak aktuálním.
E-bezpečí - videokurz
Přihlašovací údaje obdržíte v týdenních plánech.
Online videokurzy k tématu budou přístupné od 1. 11. do 31. 12. 2020.

Vedení školy, ZŠ Mařádkova(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(13. 10. 2020) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 14. 10. se uzavírají 1. i 2. stupeň školy včetně školní družiny. Výuka bude probíhat distanční formou.
více »(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »(1. 9. 2020) Školní akce v září

V sekci Kalendář akcí naleznete plánované školní akce na měsíc září.(30. 8. 2020, aktualizováno 10. 9.) Informace pro rodiče žáků

Aktuální informace ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021.   více »
©2009-2020