(28. 2. 2021) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 1. 3. 2021 se omezuje provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.   více »(28. 2. 2021) Změna provozní doby sekretariátu

Oznamujeme Vám, že od 1. 3. 2021 po dobu omezení provozu škol (krizové opatření č. 200 ze dne 26. 2. 2021) bude sekretariát pro žáky (vyzvedávání materiálů, TP) a zákonné zástupce otevřen ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 15:00 hodin (budova Mařádkova 15 a budova Krnovská).(28. 2. 2021) Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k vystavení ošetřovného pro rodiče žáků.
Bližší informace naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.(26. 1. 2021) Informace pro rodiče předškolákůI když zápis do 1. tříd čeká Vaše děti až v dubnu, už nyní se můžete se ZŠ Mařádkova blíže seznámit. Zajímá Vás naše prostředí, náhled na učení a aktivity pro děti? Stačí aktivovat QR kód v obrázku a do života školy nahlédnout.
Pro bližší informace k zápisu sledujte webové stránky školy www.zsmaradkova.cz. K zodpovězení případných otázek se neváhejte obrátit na vedení školy na email monika.kamradkova@zsmaradkova.cz (tel.: 737 384 921).(26. 1. 2021) Platba školní družiny za 2. pololetí

U žáků 1. a 2. tříd je platba za 2. pololetí 300 Kč (číslo účtu: 7512467001/5500, do poznámky uveďte jméno dítěte). Žákům 3. až 5. tříd bude platba vyčíslena až po nástupu do družiny ve 2. pololetí. U žáků, kteří již mají zaplacené 2. pololetí, bude částka vrácena na účet - formulář si můžete stáhnout zde.(26. 1. 2021) Školní družina

Rodiče, kteří budou žádat o prominutí úplaty za ŠD v 2. pololetí, si mohou vyzvednout formulář u své p. vychovatelky (1. a 2. třída). Ostatní si mohou vyzvednout formulář na sekretariátu školy v budově na ulici Mařádkova 15.(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(18. 1. 2021) Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,
jelikož nedokážeme v současné chvíli odhadnout, jak se bude situace s distanční a prezenční formou výuky nadále vyvíjet, ráda bych Vám předala pokyny, které nám i Vám a dětem pomohou lépe zvládat tento nelehký způsob vzdělávání:
  • Sledujte pravidelně informace zasílané prostřednictvím týdenních plánů.
  • Komunikujte průběžně s třídnímu učiteli, popř. učiteli stěžejních předmětů (ptejte se, informujte, poskytujte zpětnou vazbu).
  • Zapojte se v případě potřeby do on line konzultací (klasifikace, hodnocení, předání informací).
  • Upozorněte děti na nutnost dodržování pravidel pro výuku v Teamsech tak, aby učení bylo co nejefektivnější (viz Pravidla pro online výuku na TEAMSech).
  • Omlouvejte nepřítomnost dětí při online výuce.
  • Za 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydán výpis z vysvědčení (hodnocení provedeno klasifikací). Žáci ke klasifikaci obdrží slovní zpětnou vazbu vztahující se k aktivitě, dovednostem, účasti, způsobech plnění výukových cílů.
  • Škola sdělí obsah výpisu vysvědčení 28. ledna (zákonným zástupcům a žákovi). Osobně předá výpis při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole.
  • Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek 29. 1., jarní prázdniny 8. – 12. 2. 2021.
Přála bych si, aby nám nadcházející dny a týdny přinesly větší jistotu, optimismus a jen samé dobré zprávy.
Společně to zvládneme!

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(30. 12. 2020) Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka).
Žáci 3. až 9. ročníku přecházejí od 4. 1. na distanční způsob vzdělávání (on-line výuka).
Žákům, kteří se účastní od 4. 1. prezenční výuky, budou automaticky nahlášeny obědy. Ostatní žáci mají obědy odhlášeny.(10. 12. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. 2020 proběhl na naší škole Čertovský den. Žáky 1. stupně přišel navštívit Mikuláš s anděly a nechyběl ani čert. I v letošním roce byl Mikuláš štědrý a nadělil všem hodným žákům mikulášskou nadílku.  foto »(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(13. 10. 2020) Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
od 14. 10. se uzavírají 1. i 2. stupeň školy včetně školní družiny. Výuka bude probíhat distanční formou.
více »(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »(30. 8. 2020, aktualizováno 10. 9.) Informace pro rodiče žáků

Aktuální informace ohledně provozu školy ve školním roce 2020/2021.   více »
©2009-2021