(1. 11. 2021) Lampionový průvod

Zveme Vás srdečně na lampionový průvod, který se bude konat ve středu 3.11.2021  více ».(5. 10. 2021) Souhrnné informace pro případ karantény

Vážení rodiče,
souhrnné informace pro případ, že by žákům (třídě) byla nařízena karanténa, naleznete zde.(27. 8. 2021) Vstupní informace pro rodiče a žáky

Zahájení nového školního roku 2021/2022   více »
Testování žáků   více »
Třídní schůzky a konzultace   více »
Školní družina a zájmové kroužky   více »
Školní stravování   více »(30. 6. 2021) Poděkování

Vážení rodiče,
obracím se na Vás ke konci školního roku, ve kterém jsme ve škole s Vámi i dětmi museli více komunikovat formou mailů a zpráv, než osobním kontaktem.

Mnoho věcí se průběžně měnilo, neustále jsme všichni reagovali na změny, nařízení a doporučení. Chtěla bych se však zamyslet i nad tím, co nám celý rok přinesl.

Museli jsme být daleko flexibilnější a mnohdy reagovat na události ze dne na den.
Uvědomili jsme si, jak důležité je umět pracovat s informací, vybírat si relevantní a důvěryhodné zdroje a pracovat s nimi kriticky.
Možná jsme přehodnotili pohled na část našeho života a tím je zázemí, přátelé nebo rodina, a jak na významu nabývají hodnoty jako solidarita, lidskost a vzájemná pomoc.
Pravidelný režim se všem změnil. Děti musely více pracovat na své zodpovědnosti a samostatnosti, posilovat svou vůli a disciplínu.
Pochopili jsme, že škola pro nás není jen místem k předávání informací a znalostí, ale že důležité je společné setkávání, sdílení, vztahy a respektující komunikace.

Ráda bych Vám, milí rodiče, poděkovala za to, že jste svým dětem i nám učitelům pomohli tento velmi výjimečný školní rok překonat. Vím, že jste mnozí museli řešit své závažné problémy, které Vám pandemie přinesla. O to více si cením toho, že jste byli svým dětem nablízku, podporovali je a motivovali, i když se doba distanční výuky tak nekonečně prodlužovala.

Vaše děti byly velmi statečné a naprostá většina z nich pracovala po celou dobu distanční výuky perfektně! Jsme na ně všichni moc hrdí!

Myslím, že není nutné zdůrazňovat, že ani pro nás nebyla situace jednoduchá a že zajistit kvalitní distanční výuku, reagovat na stále se měnící podmínky a orientovat se v nekonečném množství nařízení nás všechny stálo dost sil. Velmi si vážím přístupu svých kolegů a jsem přesvědčená, že jsme složitou zkouškou, kterou nám tento školní rok připravil, prošli se ctí.

Přeji Vám i Vašim dětem krásné letní měsíce a ještě jednou velmi děkuji za veškerou pomoc a podporu!

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(3. 5. 2021) Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků přihlášených k povinné školní docházce (1. třída) pro školní rok 2021/2022 podle registračního čísla naleznete zde.

Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
jsem velmi ráda, že jste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy i v době, kdy jste neměli možnost se s námi setkat osobně. Ve školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu na ZŠ Mařádkova a druhou na ZŠ Krnovská.
Plánujeme pro Vás i Vaše děti (květen - červen) odpolední akci „Hurá, budu školákem“, na které obdržíte informace o nástupu dětí do školy, a děti se seznámí se školou i svou paní učitelkou.
Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že nový školní rok nám přinese více možností vzájemného poznávání, společných akcí a participaci Vás i dětí na životě naší školy.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(13. 4. 2021) Školní družina

Vážení rodiče,
na základě usnesení vedení města se s účinností od nového školního roku 2021/2022 navyšuje úplata ve ŠD na 900 Kč (450 Kč za každé pololetí).(9. 4. 2021) Informace pro rodiče žáků

Vyjádření ředitelky školy k podmínkám otevření škol naleznete zde.(11. 3. 2021) Představujeme školu budoucím prvňáčkům a jejich rodičům

Vážení rodiče předškoláků a školáků,
mnoho z Vás si klade otázku, jak vlastně vypadá prostředí, kam Vaše dítě nastoupí či dochází. Jakou vizi lidé ve škole sdílí, jak o učení přemýšlejí a jaké strategie využívají?

I my ve škole stojíme na počátku vytváření společné vize školy, na vytváření společných hodnot a promýšlení kroků, které povedou ke zvyšování kvality v učení Vašich dětí, ve vytváření bezpečného prostředí a společné participace na životě školy. Vnímám Vás rodiče a všechny pedagogy jako partnery a spolutvůrce při tvorbě vize a doufám, že nám nový školní rok umožní se více setkávat, diskutovat – prostě vytvářet kvalitní učební prostředí na ZŠ MAŘÁDKOVA.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(11. 3. 2021) Charakteristika školy

Charakteristiku a vizi naší školy naleznete zde.(26. 1. 2021) Informace pro rodiče předškolákůI když zápis do 1. tříd čeká Vaše děti až v dubnu, už nyní se můžete se ZŠ Mařádkova blíže seznámit. Zajímá Vás naše prostředí, náhled na učení a aktivity pro děti? Stačí aktivovat QR kód v obrázku a do života školy nahlédnout.
Pro bližší informace k zápisu sledujte webové stránky školy www.zsmaradkova.cz. K zodpovězení případných otázek se neváhejte obrátit na vedení školy na email monika.kamradkova@zsmaradkova.cz (tel.: 737 384 921).(26. 1. 2021) Platba školní družiny za 2. pololetí

U žáků 1. a 2. tříd je platba za 2. pololetí 300 Kč (číslo účtu: 7512467001/5500, do poznámky uveďte jméno dítěte). Žákům 3. až 5. tříd bude platba vyčíslena až po nástupu do družiny ve 2. pololetí. U žáků, kteří již mají zaplacené 2. pololetí, bude částka vrácena na účet - formulář si můžete stáhnout zde.(26. 1. 2021) Školní družina

Rodiče, kteří budou žádat o prominutí úplaty za ŠD v 2. pololetí, si mohou vyzvednout formulář u své p. vychovatelky (1. a 2. třída). Ostatní si mohou vyzvednout formulář na sekretariátu školy v budově na ulici Mařádkova 15.(18. 1. 2021) Pravidla pro online výuku na TEAMSech

Pravidla pro online výuku na TEAMSech naleznete zde.(10. 12. 2020) Čertovský den

V pátek 4. 12. 2020 proběhl na naší škole Čertovský den. Žáky 1. stupně přišel navštívit Mikuláš s anděly a nechyběl ani čert. I v letošním roce byl Mikuláš štědrý a nadělil všem hodným žákům mikulášskou nadílku.  foto »(12. 11. 2020) Školní družina

Vážení rodiče,
školní družina bude vracet přeplatky za první pololetí, a to formou odečtení poměrné části úplaty, kdy Vaše dítě školní družinu nenavštěvovalo. Přeplatek Vám bude převeden jako záloha za úplatu za pobyt žáka v ŠD v druhém pololetí. Částku, kterou doplatíte, Vám sdělí p. vychovatelka daného oddělení.

Michaela Massek, vedoucí vychovatelka ŠD(27. 10. 2020) Vítejte v Teamsech!

Vážení rodiče,
obdobně jako na jaře se nám mění způsob učení dětí. Musíme být připraveni na to, že se děti budou častěji a nepravidelně vzdělávat doma. Naše škola v distančním vzdělávání nastavila on – line platformu „Microsoft 365“. Děkuji všem, kteří jste pomohli svým dětem s instalací a s vyřešením technických problémů při přihlašování.
V některých případech nevíme, jaké technické vybavení máte doma Vy. Pokud z jakéhokoli důvodu nemáte možnost online výuku zabezpečit, prosím o sdělení této informace třídním učitelům. Pevně věřím, že společně najdeme vhodné řešení, které bude "ušito na míru" a potřebám Vašeho dítěte.

Mgr. Monika Kamradková, ředitelka školy(27. 10. 2020) Jak se chovat na Teamsech?

Pravidla pro TEAMS a online výuku naleznete zde.(26. 10. 2020) Pravidla školy k distanční výuce

Pravidla školy při distanční výuce naleznete zde.(11. 9. 2020) Školní družina

Vážení rodiče, školní družina bude vracet přeplatky za část měsíce března, za měsíce duben, květen a červen v roce 2020.   více »
©2009-2021